ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA

HK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2005, klo 11.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti ilmoitamme, että
HK Ruokatalo Group Oyj on saanut tiedon seuraavista muutoksista yhtiön
omistuksessa.

Osuuspankkikeskus Osk ja sen tytäryritykset sekä OP ja Pohjola
Rahastoyhtiöiden hallinnoimat sijoitusrahastot muodostavat
kokonaisuuden, jossa näiden yhtiöiden ja sijoitusrahastojen
omistusosuudet äänimäärästä ja osakepääomasta lasketaan yhteen. Näin
Osuuspankkikeskuksen omistusosuus HK Ruokatalo Group Oyj:n
osakepääomasta on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) rajan.

Omistettujen A-osakkeiden määrä: 1.781.950 kpl
Omistusosuus: 5,17 % osakepääomasta, 1,30 % äänimäärästä
Ilmoittajan tiedot: Osuuspankkikeskus Osk, Y-tunnus 0242522-1


Omistajat ja heidän osuutensa osakepääomasta ja äänimäärästä:


Pohjola-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot
                        A-   osuus  osuus
                     osakkeet   osake-  ääni-
                       kpl pääomasta määrästä

Pohjola Forte -sijoitusrahasto       40.000   0,12 %  0,03 %
Pohjola Finland Value -sijoitusrahasto 1.206.550   3,50 %  0,88 %
Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola        50.000   0,15 %  0,04 %
A-Vakuutus Oy                5.150   0,01 %  0,00 %


Op-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot
                        A-   osuus  osuus
                     osakkeet   osake-  ääni-
                       kpl pääomasta määrästä

Op-Pohjois-Eurooppa -sijoitusrahasto    77.000   0,22 %  0,06 %
Op-Suomi Kasvu -sijoitusrahasto      403.250   1,17 %  0,29 %


Yhteensä                1.781.950   5,17 %  1,30 %


HK Ruokatalo Group Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 34.463.193
kpl:sta osakkeita (A-osakkeita 29.063.193 kpl ja K-osakkeita 5.400.000
kpl), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 137.063.193 kpl. (Kullakin A-
osakkeella on yksi ääni, kullakin K-osakkeella on 20 ääntä).

Y-tunnukset:

Pohjola-Rahastoyhtiö, 0757082-3
Pohjola Forte -sijoitusrahasto, 1878483-5
Pohjola Finland Value -sijoitusrahasto, 1878493-1
Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola, 1458359-3
A-Vakuutus Oy, 1715947-2
Op-Rahastoyhtiö, 0743962-2
Op-Pohjois-Eurooppa -sijoitusrahasto, 1960678-2
Op-Suomi Kasvu -sijoitusrahasto, 1753300-6
HK Ruokatalo Group Oyj, 0111425-3


HK Ruokatalo Group OyjMatti Perkonoja
Talousjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa