HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

HK Ruokatalo Group Oyj     PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005, klo 10.00

HK RUOKATALO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Yhdeksän kuukauden liikevaihdoksi HK Ruokatalo Group -konsernissa
muodostui 650,1 miljoonaa euroa. Siinä on kasvua 150 miljoonaa euroa
viime vuoden vastaavasta jaksosta. Liikevoittoa syntyi 21,7 miljoonaa
euroa ja tulos ennen veroja oli 18,7 miljoonaa euroa.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS
Tammi-syyskuun liikevaihto, 650,1 miljoonaa euroa (500,1 milj. euroa),
on 30 prosenttia enemmän kuin vastaavana jaksona vuotta aikaisemmin.
Lukuun sisältyy konsernin liiketoiminta Suomessa, Baltiassa ja
Puolassa. Toiminnan tulokseksi ennen veroja muodostui 18,7 miljoonaa
euroa (20,8 Meur). Osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,59 euroa).

Tammi-syyskuun aikana konsernin kansainvälinen liiketoiminta kehittyi
positiivisesti ja tavoitteiden mukaisesti. Baltian liiketoiminnassa
Rakvere Lihakombinaatin kasvu ja kannattavuus ylittivät odotuksemme.
Talleggin osalta kirjasimme heinä-elokuulta ylimääräisiä kuluja, mutta
kolmannen vuosineljänneksen lopussa yhtiö pääsi jo lähemmäs normaalin
liiketoimintansa tasoa. Sokolówin liiketoiminnan ja kannattavuuden
kehitys Puolassa ylittivät tavoitteemme.

Kotimaan liiketoiminnassa emme saavuttaneet asettamiamme tavoitteita
kolmannella vuosineljänneksellä. Myynnin volyymi kehittyi
positiivisesti, mutta sen kannattavuus tavoitteisiin nähden oli
edelleen riittämätön.

Kaupan ketjujen välisen kilpailun kiristyessä Suomessa on oma
kilpailukykymme entistäkin suuremman haasteen edessä. Raaka-aineiden
nopeat hintamuutokset ja merkittävästi lisääntynyt tuonti vaativat
parempaa kustannuskilpailukykyä sekä nopeaa reagointia. Lihaa tuotiin
Suomeen tammi-syyskuussa 25 prosenttia enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Eniten lisääntyi naudan arvo-osien tuonti, mutta HK
Ruokatalon kannalta myös ulkomainen halpa tuontibroilerinfilee on
vaikuttanut markkinoihin. Olemme toimittaneet suomalaista
siipikarjanlihaa Talleggille täydentämään sen raaka-ainehuoltoa,
jolloin tarjontamme kotimaassa on ajoittain ollut normaalia vähempää.

HK Ruokatalon vienti Suomesta on kasvanut; erityisesti Venäjällä
kysyntä ja hintataso ovat olleet hyvät.

HK Ruokatalo Groupin puoliksi omistama Saturn Nordic Holding, joka
omistaa 82,5 prosenttia Puolan johtavasta lihanjalostajasta Sokolów
S.A:sta, on konsolidoitu konsernin lukuihin suhteellista yhdistelyä
käyttäen 1.1.2005 alkaen.


SUOMEN LIIKETOIMINTA
Lihavalmisteissa HK Ruokatalon myyntivolyymi vähittäiskaupassa kasvoi
tammi-syyskuussa 4,3 prosenttia, kun yleinen markkinakasvu oli 1,7
prosenttia. Kasvua siivitti erityisesti onnistunut grillimakkaroiden
ja kokolihaleikkeleiden myynti. Tiukka kilpailutilanne
vähittäiskaupassa painoi hintoja ja arvomääräisessä vertailussa
myyntimme kasvu jäi hivenen yleistä markkinakasvua pienemmäksi.

Valmisruokamarkkinat olivat edelleen vilkkaat, ja valmisruokien
myyntimäärät Suomessa kasvoivat 16 prosenttia. HK Ruokatalon
valmisruokamyynti kasvoi 32 prosenttia. Tämä nosti yhtiön
markkinaosuutta 1,5 prosenttiyksikköä volyymissa ja 0,3
prosenttiyksikköä arvossa mitaten. Kasvu tuli välipalatuotteista ja
aterian osista.

Teollisesti pakatussa lihassa markkinat kasvoivat 10,1 prosenttia. HK
Ruokatalon oma volyymikasvu oli 3,5 prosenttia, mikä merkitsi
markkinaosuuden laskua tässä tuoteryhmässä. Jauhelihassa ja
naudanlihassa markkinaosuutemme kasvoi, sianlihassa sen sijaan myynti
jäi markkinoiden yleisestä kehityksestä.

Siipikarjanlihassa markkinoiden kokonaisvolyymi Suomessa kasvoi 4,2
prosenttia. Kasvu kohdistui luuttomiin, erityisesti fileetuotteisiin,
kun taas luullisten tuotteiden myynti laski merkittävästi. HK
Ruokatalon volyymi siipikarjanlihan myynnissä laski 6,1 prosenttia
tammi-syyskuussa. Lasku johtui toisaalta luullisten palojen myynnin
vähenemisestä ja toisaalta tuontiraaka-aineen kiristämästä
markkinatilanteesta fileetuotteissa.

HoReCa-sektorilla ateriamäärä kasvoi alkuvuoden aikana noin kaksi
prosenttia. HK Ruokatalon asema HoReCa:ssa vahvistui ja myynnin
kehitys oli myönteinen suhteessa aterioiden määrän kasvuun. Alkuvuoden
jatkunut kova hintakilpailu heikensi jonkin verran kannattavuutta.

Kesän grillauskaudella suomalainen teollisuus myi noin 20 miljoonaa
kiloa grillattavia tuotteita, mistä vajaat 14 miljoonaa kiloa oli
grillimakkaroita ja runsaat 6 miljoonaa kiloa teollisuuden pakkaamia
grillattavia lihoja ja siipikarjanlihaa. Suurin kasvu oli broilerin
fileepihveissä sekä sianlihapihveissä ja -leikkeissä.
Grillimakkaroissa kasvu oli maltillisempaa ja se painottui A-luokkaan.
Sesongin myynnin kokonaisarvo Suomessa oli noin 104 miljoonaa euroa.
HK Ruokatalo oli selvä markkinaykkönen vajaan 9 miljoonan kilon
myynnillä. Yhtiön myynnin arvo grillattavissa tuotteissa oli yli 44
miljoonaa euroa.


BALTIAN LIIKETOIMINTA
Rakvere Lihakombinaat tytäryhtiöineen on pystynyt reagoimaan
markkinoiden vaatimuksiin ja on pitänyt sekä osittain vahvistanut
markkina-asemiaan. Voimakkaat liiketoiminnan sisäiset kehittämistoimet
kuluneen vuoden aikana näkyvät yrityksen parempana kilpailukykynä ja
kannattavuutena.

Talleggissa käynnistimme alkuvuonna yhtiön tulevaisuuden
liiketoiminnan kannalta merkittävän strategisen kehittämisprojektin,
jolla rakennamme Viroon salmonellavapaan siipikarjan tuotantoketjun.
Projekti on vaatinut huomattavia taloudellisia panostuksia ja
toiminnan uudelleenorganisointia. Panostukset vaikuttavat
heikentävästi Talleggin kuluvan vuoden taloudellisiin tunnuslukuihin.
Tulosvaikutuksen arvioidaan koko vuodelta muodostuvan noin kolmeksi
miljoonaksi euroksi. Parantunut hygieniataso ja eläinterveys olivat
kolmannen vuosineljänneksen lopussa jo selvästi nähtävissä.

Rakvere Lihakombinaat tytäryhtiöineen paransi myyntiä tammi-syyskuussa
sekä määrältään että arvoltaan. Kasvua lisäsi onnistunut kesäsesonki,
jossa lihan myynti ylitti odotukset, ja myös grillimakkaroissa
menestyimme hyvin. Rakveren oma kilpailukykyinen sianliharaaka-aine on
tukenut positiivista kehitystä.

Perinteisissä tuoteryhmissä, nakeissa ja keittomakkaroissa, asemat
ovat hyvät. Kaiken kaikkiaan Rakvere on ylivoimainen markkinajohtaja
Virossa.

Talleggin kehittämisohjelmasta johtuen siipikarjanlihassa keskityimme
turvaamaan markkinajohtajan aseman Virossa, missä myös onnistuimme.
Kypsien tuotteiden, kuten nuggettien, myynti kasvoi selvästi.
Kokonaisvolyymiltaan Talleggin myynti on viime vuotista alemmalla
tasolla.

Latviassa Rigas Miesnieksin uudistettu tuotemerkki ja tuotteisto
vauhdittivat myynnin arvon 28 prosentin kasvuun viime vuoden tammi-
syyskuuhun verrattuna. Liettuassa saimme lisää markkinaosuutta
keittomakkaroissa ja nakeissa, ja nousimme markkinakolmoseksi.


PUOLAN LIIKETOIMINTA
Sokolówissa on käynnissä vahvistetun strategian mukaisesti
tuotantolaitosten työnjaon uudelleenasemointi. Tämä on välttämätöntä,
jotta Sokolów pystyy kehittämään riittävästi kilpailukykyään
muuttuvailla EU-markkinoilla. Myynnin kasvu viime vuoteen on 16
prosenttia ja myynnin rakenne vahvistaa edelleen kannattavuutta.
Myynnistä neljännes syntyy viennistä, joka kasvoi yli 30 prosenttia.
Vientimyynnistä puolet on lihajalosteita ja puolet raaka-ainetta
pääkohdealueina EU ja Kauko-Itä. Sokolówin vahvaa asemaa kotimaassaan
kuvastaa, että se on 15. arvokkain Puolan markkinoilla olevista
brandeista, ulkomaiset merkit mukaan luettuina.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Syyskuussa 2004 aloitettu Suomen liiketoiminnan juridisen
yhtiörakenteen yksinkertaistaminen valmistui kahdessa vaiheessa. Ensin
HK Ruokatalo Group Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Broilertalo
Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu Foods Oy
sulautuivat 31.3.2005 HK Ruokatalo Group Oyj:öön. Toisessa vaiheessa
konsernin Suomen teollinen toiminta, myynti, markkinointi, logistiikka
ja kuljetukset henkilöstöineen siirrettiin uudelle tytäryhtiölle
nimeltä HK Ruokatalo Oy. Liiketoiminnan siirto HK Ruokatalo Group
Oyj:ltä HK Ruokatalo Oy:lle tapahtui 1.4.2005. Emoyhtiö HK Ruokatalo
Group Oyj:hin jäi siirron jälkeen konsernin johto ja konsernihallinto.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Bruttoinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat kotimaassa 32,7 miljoonaa
euroa ja Baltiassa 4,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Sokolówin investoinnit
olivat 8,2 miljoonaa euroa, mistä HK Ruokatalo Groupin osuus oli 4,1
miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin konsernin bruttoinvestoinnit ilman
Puolaa olivat 30,2 miljoonaa euroa.

Suur-investointi Forssan sikateurastuslinjan uusimiseksi ja
kapasiteetin nostamiseksi eteni laiteasennuksiin. Investointi nostaa
meidät tehokkuudessa Euroopan huipputasolle. Pakastuslaitosprojekti
Forssassa eteni niin ikään suunnitelmien mukaisesti. Vantaalla
terminaalin vanhemman osan keräilyjärjestelmän uudistus ja
automaatioasteen nosto on tulossa viimeistelyvaiheeseen.

Konsernin korolliset velat syyskuun lopussa olivat 176,8 miljoonaa
euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 157,5 miljoonaa euroa. Korollisten
velkojen lisäyksestä 14,4 miljoonaa euroa johtuu yhteisyritys Saturn
Nordic Holding -konsernin velkojen yhdistelystä. Omavaraisuusaste oli
45,7 prosenttia (42,1 %).


JOHTO
Kotimaan teollisuudesta vastaavan HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtaksi
nimitetty kauppatieteiden maisteri Kai Seikku aloitti tehtävässään
1.9.2005. Koko HK Ruokatalo Group -konsernin johtoon hän siirtyy
1.4.2006 nykyisen konsernijohtaja Simo Palokankaan jäädessä
eläkkeelle.


HALLITUKSEN VALTUUDET OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN
Hallituksella on yhtiökokouksen 12.4.2005 myöntämä valtuutus päättää
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä,
päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-sarjan osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien
ehdoista. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.


SISÄPIIRIN MÄÄRITTELY UUDISTETTU
HK Ruokatalo Groupin sisäpiiri jakaantuu 17.10.2005 lähtien uusien
sisäpiirisäännösten mukaisesti julkiseen ja yrityskohtaiseen osaan.
Julkiseen sisäpiiriin kuuluvat lain perusteella pysyvästi hallituksen
jäsenet, tilintarkastajat ja toimitusjohtaja. Yhtiön päätöksellä
siihen kuuluu lisäksi konsernin johtoryhmä sekä pääomistajan hallitus
ja pääomistajan hallintoneuvoston puheenjohtajat. Julkisessa
sisäpiirissä on 23 henkeä.

Yrityskohtaiseen (ei julkiseen) pysyvään sisäpiiriin on yhtiön
päätöksellä merkitty eräitä rahoituksen ja laskennan toimihenkilöitä,
tiedottajat, johdon sihteerit jne., yhteensä 13 henkeä.

Sisäpiirirekisterin hallinnointi tapahtuu HK Ruokatalo Groupin
konsernihallinnossa. Varsinainen rekisteri on Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n SIRE-järjestelmässä. Rekisterin julkinen nähtävilläpito on
järjestetty Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämässä NetSIRE-
verkkopalvelussa.


HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa Suomessa ja Baltiassa oli tammi-syyskuussa
keskimäärin 4.604 (4.799) henkilöä. Syyskuun lopussa henkilöstö
jakaantui maittain: Suomi 59,4 %, Viro 35,4 %, Latvia 3,9 %, Liettua
1,2 % ja Venäjä 0,1 %. Sokolówin palveluksessa Puolassa oli noin 3.700
henkeä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toiminnalliset ja taloudelliset hyvät kokemuksemme kansainvälisillä
markkinoilla vahvistavat visiotamme kehittyä tulevaisuudessa yhdeksi
merkittävimmistä eurooppalaisista toimialamme yrityksistä. Vision
toteuttaminen edellyttää kohdealueidemme markkinoiden syvällistä
tuntemusta ja monipuolisia yhteistyöratkaisuja sekä oikeaa ajoitusta.
Näin HK Ruokatalo pystyy palvelemaan kansainvälistyviä asiakkaitaan.

Jatkossa kotimaan suhteellinen merkitys konsernin liiketoiminnassa
vähenee kansainvälisen liiketoiminnan painoarvon vastaavasti
kasvaessa. Kannattava toiminta kotimaassa on silti edelleen keskeistä,
ja siksi toteutamme tarvittavia toimenpiteitä saavuttaaksemme asetetut
tavoitteet. Vahvat tuotemerkit ja hyvät tuotteet antavat hyvät
mahdollisuudet.

Painopisteiksi olemme asettaneet tuotemerkkiemme vahvuuksien
hyödyntämisen, panostukset tuotekehitykseen sekä tarvittavat toiminnan
uudelleenorganisoinnit ja kustannusleikkaukset. Asemamme
kotimarkkinoilla on vahva, ja sen parantaminen vaatii nykyistä
selvästi tehokkaampia toimenpiteitä.

Valmistumassa olevat investointimme kotimaan teurastamoteollisuuteen
ja jakelulogistiikkaan tuovat lähitulevaisuudessa merkittävästi lisää
kustannustehokkuutta ja toiminnallista tehoa. Jatkossa kilpailukyvyn
parantaminen edellyttää myös tuotannon rakenteen virtaviivaistamista
kotimaassa.

Vahva asemamme Baltiassa nojaa vastaisuudessakin ennen muuta Rakveren
ja sen tytäryhtiöiden hyvään suoritukseen. Tallegg pääsee vuoden 2006
alussa normaaliin toimintaansa.

Puola lähialueineen tarjoaa edelleen selvästi suurimman potentiaalin.
Siellä tapahtuu eniten kasvua ja kannattavuuden kehitystä.

Edellisessä osavuosikatsauksessa arvioimme konsernin kuluvan vuoden
tuloksen jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Syynä on tavoitetta
vaatimattomampi kehitys kotimaassa sekä Talleggin
kehittämisprojektista johtuvat kustannukset ja katemenetykset.

Tänä syksynä eri maissa tavatut lintuinfluenssatapaukset saattavat,
jos ne laajenevat, vaikuttaa Euroopan ja Suomenkin markkinoihin.
Mahdollisten vaikutusten kestoa tai laajuutta ei voida arvioida
ennakkoon. HK Ruokatalon siipikarjanlihan tuotantoketju toimii
ympäristöstään eristettynä ja viranomaisten varo-ohjeita noudattaen.
Lintuinfluenssan saama julkisuus ei ole tähän mennessä vaikuttanut
merkittävästi kuluttajien ostopäätöksiin Suomessa.KONSERNIN TULOSLASKELMA
(milj. euroa)
              7-9/05  7-9/04  1-9/05  1-9/04 1-12/04
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         226,0  171,3  650,1  500,1  680,4
Liikevoitto          9,6   9,9   21,7   22,6  35,8
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista          0,0   0,7   0,8   2,0   2,1
Rahoitustuotot ja -kulut   -1,3   -1,5   -3,7   -3,8  -5,2
Voitto ennen veroja      8,3   9,1   18,7   20,8  32,7
Verot            -1,5   -2,5   -3,5   -3,7  -6,2
Tilikauden voitto       6,8   6,8   15,3   17,1  26,5
---------------------------------------------------------------------

Tilikauden voiton jakaantuminen
Emoyhtiön omistajille     6,4   6,5   14,5   16,9  26,0
Vähemmistöosakkaille     0,3   0,2   0,8   0,2   0,5
Yhteensä           6,8   6,8   15,3   17,1  26,5

Tulos/osake, laimennettu eur 0,19   0,23   0,42   0,59  0,76
KONSERNIN TASE
(milj. euroa)
                  30.9.2005 30.9.2004  31.12.2004
VASTAAVAA
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet          3,6    3,9     4,0
Liikearvo                46,9    27,2     29,0
Aineelliset hyödykkeet         258,4   195,9    200,4
Sijoitukset               5,1    36,3     46,1
Laskennalliset verosaamiset       0,6    1,3     0,6
Muut pitkäaikaiset saamiset       4,8    4,1     4,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             63,2    44,4     44,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset    103,4    73,6     86,9
Rahat ja pankkisaamiset         13,5    7,9     13,9
VASTAAVAA YHTEENSÄ           499,6   394,7    429,7

VASTATTAVAA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma           217,6   164,3    210,0
Vähemmistöosuus             10,6    1,8     1,9
Oma pääoma yhteensä          228,2   166,1    211,9
Laskennallinen verovelka        10,7    8,9     9,9
Pitkäaikaiset korolliset velat     74,7   107,2     82,2
Eläkevelvoitteet             2,6    5,1     2,3
Pitkäaikaiset varaukset         1,3     -     0,2
Lyhytaikaiset korolliset velat     102,1    50,3     50,3
Ostovelat ja muut lyhytaik. velat    80,0    57,1     72,9
VASTATTAVAA YHTEENSÄ          499,6   394,7    429,7RAHAVIRTALASKELMA
(milj. euroa)
                  1-9/2005  1-9/2004  1-12/2004
--------------------------------------------------------------------
Liiketoiminta
Liiketoiminnan rahavirta        40,4    38,9    54,6
Nettokäyttöpääoman muutos       -17,3    -5,4    -5,6
Rahoituserät ja verot          -7,2    -8,2    -10,4
Liiketoiminnan rahavirta        15,9    25,3    38,6

Investoinnit
Investointien rahavirta        -41,0   -30,0    -50,7

Rahoitus
Lainojen muutos             26,2    4,3    -17,9
Maksetut osingot            -10,0    -7,2    -7,2
Osakeanti                 -    3,5    39,2
Rahoituksen rahavirta          16,2    0,6    14,0

Rahavarojen muutos           -8,8 *)  -4,1     1,9
--------------------------------------------------------------------
*) Saturn Nordic Holding -konsernin alkusaldo 31.12.2004 on huomioitu.SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain*)

         7-9/2005  7-9/2004  1-9/2005 1-9/2004 1-12/2004
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
-Suomi       148,3   143,8   435,8   420,8   573,6
-Baltia       29,5    28,0    84,8   81,5   110,2
-Puola        51,0    0,0   135,8    0,0    0,0
-Segm. välinen    -2,8    -0,5    -6,4   -2,2    -3,5
-Yhteensä      226,0   171,3   650,1   500,1   680,4

Liikevoitto
-Suomi        6,5    7,5    13,8   16,6    29,7
-Baltia        2,1    2,5    5,1    6,0    6,2
-Puola        1,0    0,0    2,8    0,0    0,0
-Segm. välinen    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
-Yhteensä       9,6    9,9    21,7   22,6    35,8
---------------------------------------------------------------------

*) Puolan markkina-alueen vuoden 2004 vertailutieto näkyy
tuloslaskelman rivillä "Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista".
TUNNUSLUVUT         30.9.2005  30.9.2004    31.12.2004

Tulos/osake            0,42     0,59 0,76 1), 0,88 2)
Oma pääoma/osake 30.9., eur 3)  6,62     6,41       6,15
Omavaraisuusaste, %        45,7     42,1       49,3
Osakeantioikaistu osakkeiden
lukumäärä, kpl       34.463.193  28.634.113    34.463.193
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, Meur         41,2     30,2       52,3
Henkilöstö keskimäärin kuu-
kausien lopun keskiarvona    4.604    4.799      4.713

1) Laskettu tilikauden lopun osakemäärästä 34.463.193
2) Laskettu tilikauden keskimääräisestä osakeantioikaistusta
osakemäärästä 29.428.181
3) Sisältää vähemmistöosuudenKONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(1000 euroa)
                 30.9.2005  30.9.2004  31.12.2004

Velat, joiden vakuudeksi on annettu
pantteja tai kiinnityksiä
- eläkelainat            14.584   16.426    14.584
- rahalaitoslainat          61.646   109.098    79.530

Omasta velasta annetut
- pantit               10.007   10.007    10.007
- kiinteistökiinnitykset       50.749   86.250    52.928
- yrityskiinnitykset         21.288   22.186    22.125

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut
- takaukset              3.985     120     120

Muiden puolesta annetut
- pantit                 17     40      17
- takaukset              5.221    5.075    4.868

Muut omat vastuut
Leasingvastuut             324     448     399
Muut vastuut               30    3.749    3.776

Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut

Johdannaisten nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset         1.791      0      0
Hyödykejohdannaiset
- sähköjohdannaiset          4.079    4.769    4.655

Johdannaissopimusten käyvät arvot

Valuuttajohdannaiset
- termiinisopimukset          -28      0      0


Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.


Konserni siirtyi raportoimaan IFRS-standardien mukaisesti vuoden 2005
alusta. Tämä osavuosikatsaus vertailutietoineen on laadittu IFRS-
standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Vuoden 2004
IFRS-vertailuluvut julkistettiin 29.4.2005.


Turussa 31.10.2005

HK Ruokatalo Group Oyj
HallitusSimo Palokangas
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa