HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HK Ruokatalo Group Oyj     PÖRSSITIEDOTE 12.4.2005, klo 15.20

HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HK Ruokatalo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2004.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta
2004 osinkoa 0,29 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osinkoon
oikeutetuille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 15.4.2005 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.4.2005.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.
Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, maanviljelijä Markku Aalto,
toimitusjohtaja Kjeld Johannesen, kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-
Lankinen ja ekonomi Heikki Kauppinen valittiin uudestaan. Uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Simo Palokangas.

Toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2005 valittiin KTM
Petri Palmroth, KHT, eronpyyntönsä jättäneen Kauko Lehtosen tilalle.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2006 valittiin KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KTM Jari
Henttula, KHT, sekä KTM Petri Palmroth, KHT. Varatilintarkastajiksi
valittiin KTM Mika Kaarisalo, KHT, ja KTM Pasi Pietarinen, KHT.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin ja
varapuheenjohtajaksi Markku Aallon.

VALTUUTUKSET

Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että
uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa
voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia
1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen
mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Silloin,
kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin.

YHTEISELLÄ ARVO-OSUUSTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3a luvun 3a pykälän mukaisesti myydä
yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön A-sarjan osakkeet niiden
omistajien lukuun. Myynti voi tapahtua, kun arvo-osuusjärjestelmään
siirtymisestä on kulunut viisi vuotta ja yhteistilillä on korkeintaan
yksi prosentti osakelajin kaikkien osakkeiden lukumäärästä.
Yhteistilillä 31.12.2004 oli 164.845 osaketta eli 0,57 prosenttia
kaikista A-sarjan osakkeista. Lisäksi yhtiökokous valtuutti
hallituksen ryhtymään asian edellyttämiin toimenpiteisiin.


HK Ruokatalo Group OyjSimo Palokangas
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa