HK RUOKATALO JA TANSKALAINEN DANISH CROW

HK Ruokatalo Oyj       PÖRSSITIEDOTE 6.8.2004, klo 9.15

HK RUOKATALO JA TANSKALAINEN DANISH CROWN STRATEGISEEN YHTEISTYÖHÖN
PUOLASSA

HK Ruokatalo Oyj ja Euroopan suurin lihayritys, tanskalainen Danish
Crown aikovat aloittaa strategisen yhteistyön Puolan johtavassa
lihateollisuusyrityksessä, Sokolów S.A.ssa.

Yhteistyö tuli mahdolliseksi sen jälkeen kun Danish Crown sopi Ruotsin
maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestön Lantbrukarnas
Riksförbundin (LRF) kanssa ostavansa tältä 22,54 %:n osuuden
Sokolówista. Sokolówin suurin omistaja on HK Ruokatalo, joka vastikään
heinäkuussa lisäsi omistusosuuttaan puolalaisyhtiössä 30,10 %:iin.

Yhteistyön on tarkoitus tapahtua yhteisomistuksena Saturn Nordic
Holding AB -nimisen holding-yhtiön kautta. Suunnitelman toteutuessa HK
Ruokatalo ja Danish Crown aikovat jakaa holding-yhtiön omistuksen
50/50 -periaatteella. Osakassopimus on laadittu niin, että se turvaa
HK Ruokatalon omistajien edut.

Yhteistyön laajuuden ja Puolan pörssilainsäädännön vuoksi asia vaatii
sekä Puolan viranomaisten että EU:n kilpailuviraston käsittelyn.

Puolan pörssilainsäädännön määräysten mukaisesti enemmistöasemaan
nousseen holding-yhtiön on tehtävä muille osakkeenomistajille julkinen
ostotarjous. Holding-yhtiö voi luopua enemmistöasemasta, mikäli
Sokolówin osakkeen lunastushinta nousee liian korkeaksi.

LRF on tänään ilmoittanut aikomuksestaan myydä omistamansa HK
Ruokatalon osakkeet Danish Crownille. LRF on ollut HK Ruokatalon
osakkaana vuodesta 1998 lähtien. Sen omistamat osakkeet vastaavat
10,14 %:n osuutta HK Ruokatalon osakepääomasta ja 2,04 % äänistä.

HK Ruokatalon toimitusjohtaja Simo Palokangas ja Danish Crownin
toimitusjohtaja Kjeld Johannesen ovat vakuuttuneita, että
yhteisomistus edistää Sokolówin hyvää kehitystä. Puolan johtava
lihayhtiö on panostanut viime vuosina voimakkaasti tulevaisuuteen, mm.
Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin EBRD:n tuella, ja yhtiöllä
on kokenut, ammattitaitoinen johto. Laajan teollisen osaamisensa
perusteella kumppanit voivat tuoda kumpikin omista lähtökohdistaan
lisäarvoa Sokolówin kehittämiseen. Suurimpana osakkeenomistajana HK
Ruokatalo katsoo, että Danish Crownin mukaantulo vahvistaa Sokolówin
toimintaedellytyksiä.

Simo Palokankaan mukaan HK Ruokatalo on jo jonkin aikaa etsinyt
strategista kumppania kansainvälisille markkinoille. Yhteistyö Danish
Crownin kanssa vahvistaa HK Ruokatalon asemia Euroopan
lihamarkkinoilla.

Danish Crownin ilmoitusta tulla osakkaaksi HK Ruokataloon Palokangas
pitää myönteisenä asiana. Tanskalaisyrityksen tulo ei vaikuta muiden
osakkeenomistajien asemaan HK Ruokatalossa eikä muuta yhtiön raaka-
ainehankinnan periaatteita. Toimitusjohtaja Kjeld Johannesenin mukaan
Danish Crown ei aio kasvattaa omistusosuuttaan HK Ruokatalosta nyt
ilmoitettua osakemäärää suuremmaksi.

Noin 20 000 tanskalaisen maanviljelijän omistama Danish Crown on
Euroopan suurin lihayritys. Sen liikevaihto vuonna 2003 oli 5,4
miljardia euroa. Yritys työllistää noin 23 000 työntekijää ja sillä on
tuotantolaitoksia useassa maassa Tanskan lisäksi. Danish Crownin
tunnettuja tytäryhtiöitä ovat mm. Tulip ja Plumrose. Maailman
johtavana lihanviejänä suurin osa yhtiön jalostamasta sian- ja
naudanlihasta sekä lihavalmisteista menee vientiin ympäri maailmaa.

Pörssinoteerattu Sokolów S.A. on liha-alan markkinajohtaja Puolassa.
Sen erityisenä vahvuutena on sianlihan jalostus, mutta se on vahvasti
mukana myös naudanlihan ja siipikarjanlihan markkinoilla. Se on
lisäksi ainoa, joka toimii koko maan laajuisesti. Sokolówin
liikevaihto vuonna 2003 oli yli 233 miljoonaa euroa ja se työllistää
noin 3.400 henkeä. Voimakkaan kehittämisohjelman viime vuosina läpi
käyneellä yhtiöllä on kuusi tuotantolaitosta eri puolilla Puolaa.
Laitokset on rakennettu tai perusteellisesti uusittu viimeisen
kymmenen vuoden aikana ja niillä on sekä EU:n viranomaisten että
Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA) vientihyväksyntä.

HK Ruokatalo on Itämeren alueen suurimpia liha-alan yrityksiä. Se on
kansainvälistymisstrategiansa mukaisesti laajentunut Suomesta ensin
Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Puolalaisen Sokolówin omistajana HK
Ruokatalo on ollut vuoden 2002 lopusta lähtien ja on 30,10 %:n
osuudellaan tällä hetkellä sen suurin yksittäinen omistaja. HK
Ruokatalo harjoittaa lisäksi vientiä muun muassa Japaniin, Etelä-
Koreaan, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin. HK Ruokatalon vahvuutena ovat
sianlihasta ja siipikarjanlihasta valmistetut jalosteet, erityisesti
tuoreet kuluttajatuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli yli
647 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa oli kesäkuun lopussa Suomessa
3.300 henkeä ja Baltian maissa 2.000 henkeä.

Lisätietoja yrityksistä on niiden verkkosivuilla:
www.hk-ruokatalo.fi
www.danishcrown.dk
www.sokolow.pl


HK Ruokatalo OyjSimo Palokangas
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa