HK RUOKATALO SELKEYTTÄÄ JURIDISTA RAKENN

HK Ruokatalo Oyj       PÖRSSITIEDOTE 16.9.2004, klo 14.15


HK RUOKATALO SELKEYTTÄÄ JURIDISTA RAKENNETTA KOTIMAASSA


HK Ruokatalo -konserni uudistaa yritysrakennettaan. Konsernin kotimaan
teollinen toiminta , myynti, markkinointi ja logistiikka kootaan
yhteen yhtiöön. Tällä hetkellä näiden tehtävien hoitamiseen osallistuu
konsernissa viisi yhtiötä.

Eri aikoina toteutettujen yrityskauppojen seurauksena HK Ruokatalon
konsernirakenne on hajanainen. Liiketoiminnan nivoutuessa entistä
tiiviimmin ydinprosessin ympärille myös yritysrakenteita on päätetty
virtaviivaistaa. Kotimaan teollisen toiminnan sijoittaminen yhteen
yhtiöön tehostaa liiketoimintaa, yhtenäistää toimintatapoja ja
yrityskulttuuria sekä vähentää toiminnan kuluja.

Suomen rakenneuudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa HK Ruokatalo Oyj:n kokonaan (100%) omistamat tytäryhtiöt
Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu
Foods Oy on tarkoitus sulauttaa HK Ruokatalo Oyj:hin. Toisessa
vaiheessa kotimaan teollinen toiminta henkilöstöineen erotetaan
erilliseksi tytäryhtiöksi. Emoyhtiöön jäävät konsernin johto ja
konsernihallinto. Rakenneuudistuksen ulkopuolelle jää HK Ruokatalon
hankintayhtiö LSO Foods Oy, joka vastaa sian ja naudan hankinnasta
sekä alkutuotantoa tukevasta neuvonnasta.

Hanke käynnistetään kuluvana syksynä ja sen toteuttaminen kestää
viranomaiskäsittelyineen arviolta puoli vuotta. Rakenneuudistuksella
ei ole henkilöstövaikutuksia. Järjestelyiden kohteena olevien
yhtiöiden henkilöstöt siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä.

Tavoitteena on, että HK Ruokatalon jokaisella päämarkkina-alueella on
vain yksi teollisesta liiketoiminnasta vastaava yhtiö.
Lähitulevaisuudessa konsernin Baltian markkina-alueella liiketoiminta
organisoidaan maakohtaisen jaottelun sijasta koko Baltian aluetta
koskevaksi. Puolan ja Keski-Euroopan markkina-alueen teollisesta
liiketoiminnasta vastaa HK Ruokatalon ja Danish Crownin
yhteisomistuksessa toimiva pörssinoteerattu Sokolów S.A.


Rakenneuudistuksella ei ole vaikutusta Helsingin Pörssin päälistalla
noteeratun emoyhtiön osakkeenomistajien asemaan.

HK Ruokatalon markkina-aluekohtaiset ydinprosessit muodostavat kukin
laajimmillaan katkeamattoman tuotantoketjun tilalta asiakkaalle.
Siihen sisältyy teuraseläinten kasvatustoiminta, raaka-aineen
hankinta, teurastus, lihan leikkuu, tuotteiden valmistus, logistiikka
ja kaupalliset toiminnot.

Konsernin palveluksessa Suomessa on 2.700 henkeä ja Baltiassa n. 2.000
henkeä.


HK Ruokatalo OyjSimo Palokangas
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa