HK RUOKATALON KOTIMAAN YRITYSRAKENTEEN UUDISTUS ETENEE

HK Ruokatalo Oyj         PÖRSSITIEDOTE 2.2.2005, klo 10.00

HK RUOKATALON KOTIMAAN YRITYSRAKENTEEN UUDISTUS ETENEE

HK Ruokatalossa syksyllä 2004 aloitetun yritysrakenteen uudistuksen
loppuunviemiseksi yhtiön hallitus on tänään päättänyt perustaa uuden
tytäryhtiön, johon siirretään HK Ruokatalo Oyj:n Suomessa harjoittama
teollinen toiminta, myynti ja markkinointi sekä logistiikka ja
kuljetukset. Siirto tapahtuu liiketoiminnan siirrolla 31.3.2005 siten,
että siirrettävää liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiön lukuun
1.4.2005 lukien. Uuden yhtiön nimeksi tulee HK Ruokatalo Oy.

Edellytyksenä liiketoimintasiirron toteuttamiselle on, että vireillä
olevat fuusiot, joissa Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston
Teurastamo Oy ja Pouttu Foods Oy sulautuvat HK Ruokatalo Oyj:öön,
merkitään kaupparekisteriin viimeistään 31.3.2005.

Uudistettu yritysrakenne vahvistaa konsernin toimintastrategiaa, jossa
koko arvoketju kasvavassa määrin toimii prosessimaisesti. Samalla se
tehostaa toimintaa, yhtenäistää toimintatapoja ja yrityskulttuuria ja
vähentää toiminnan kuluja. Sillä ei ole vaikutusta pörssinoteeratun
emoyhtiön tai sen osakkeenomistajien asemaan eikä se vaikuta HK
Ruokatalo –konsernin taloudelliseen raportointiin tai lukujen
vertailtavuuteen. Emoyhtiöön jäävat siirron jälkeen konsernin johto ja
konsernihallinto.

Tytäryhtiön perustaminen ja liiketoiminnan siirto sille edellyttävät
muutoksia HK Ruokatalo Oyj:n yhtiöjärjestykseen, ja siksi hallitus on
päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 23.2.2005. Tärkein
käsiteltävä asia on hallituksen ehdotus yhtiön nimen muuttamiseksi HK
Ruokatalo Oyj:stä HK Ruokatalo Group Oyj:ksi.


KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona helmikuun 23. päivänä
2005 alkaen kello 13.00 Turussa yhtiön kokoustiloissa, osoite
Kaivokatu 18. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kello 12.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1,
2 ja 7 pykälien muuttamisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1. pykälää muutetaan siten,
että yhtiön toiminimeksi tulee HK Ruokatalo Group Oyj; 2. pykälää
siten, että yhtiön toimialaa muutetaan vastaamaan yhtiön muuttuvia
olosuhteita lisäämällä siihen mm. kiinteistöjen ja osakkeiden
hallinta, vuokraus ja kauppa sekä muu sijoitustoiminta ja 7. pykälää
siten, että yhtiökokousten pitopaikkoja koskevaa määräystä muutetaan.

Informaatio

Hallituksen ehdotus on osakkeenomistajien nähtävänä keskiviikosta
16.2.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18, 20520
Turku. Jäljennös mainitusta asiakirjasta lähetetään osakkaalle, joka
sitä pyytää.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään perjantaina 11.2.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Myös
osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen
1.11.1997. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä
yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden
omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 17.2.2005
ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Oyj,
Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai telefaxilla numeroon (02) 250 1424
tai sähköpostilla osoitteella eva-stina.engberg @hk-ruokatalo.fi tai
puhelimitse (02) 267 6111 / Engberg. Kirjallisen ilmoituksen on oltava
perillä ennen ilmoitusajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittau-
tumisen yhteydessä.

Turussa 2. helmikuuta 2005


HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
ToimitusjohtajaJAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi

Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa