HK RUOKATALON OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

HK Ruokatalo Oyj     PÖRSSITIEDOTE 2.11.2004, klo 8.00

HK RUOKATALON OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

HK Ruokatalo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 27.10.2004 päättämän
osakeannin listalleottoesite on julkistettu tänään. Listalleottoesite
on saatavilla tästä päivästä lähtien Internetin kautta osoitteista
www.hk-ruokatalo.fi ja www.osuuspankki.fi/esite, Osuuspankkien ja
Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista sekä Helsingin Pörssin
palvelupisteestä OMX WAY:sta, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä on
tarkoitus hankkia enintään 36,2 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa.
Osakeannilla hankittavat varat käytetään pääasiassa investointeihin,
jotka liittyvät konsernin kansainvälisen ja kotimaisen liiketoiminnan
kehittämiseen, sekä pääomarakenteen vahvistamiseen.

HK Ruokatalo on vuodesta 2002 alkaen asteittain kasvattanut
omistustaan Puolan johtaviin kuuluvassa lihateollisuusyrityksessä,
Varsovan pörssissä noteeratussa, Sokolów S.A:ssa. Elokuussa 2004 HK
Ruokatalo tiedotti aikovansa aloittaa strategisen yhteistyön
Sokolówissa tanskalaisen Danish Crownin kanssa Saturn Nordic Holding
AB –nimisen yhteisyrityksen kautta. HK Ruokatalo ja Danish Crown ovat
sopineet omistavansa ja rahoittavansa yhteisyrityksen 50/50
–periaatteella. Saturn Nordic Holding AB:n omistusosuus Sokolówissa
nousee 25.10.2004 päättyneen ostotarjouksen ja 28.10.2004
toteutettujen järjestelyiden seurauksena 72,82 prosenttiin. HK
Ruokatalon sijoitus Saturn Nordic Holding AB:n osakkeisiin on
kirjanpitoarvoltaan 38,8 miljoonaa euroa. Saturn Nordic Holding
–konserni konsolidoidaan suhteellisen yhdistelyn periaatteella HK
Ruokatalon vuoden 2004 konsernitilinpäätökseen.

Listalleottoesite sisältää lisäksi seuraavaa aiemmin julkistamatonta
tietoa, joka täydentää konsernin liikevaihdon ja tuloksen
maantieteellisestä jakautumisesta aikaisemmin julkistettuja tietoja:


LIIKEVAIHTO (1.000 eur)

       2003         2002         2001
----------------------------------------------------------------------
Suomi   539.541  83,34 %  522.825  82,54 %  505.989  86,50 %
Baltia   107.894  16,66 %  110.618  17,46 %   78.973  13,50 %
Yhteensä  647.435 100,00 %  633.443 100,00 %  584.962 100,00 %


LIIKEVOITTO (1.000 eur)

       2003        2002         2001
----------------------------------------------------------------------
Suomi    22.918  83,44 %  23.387  71,53 %   19.113  73,17 %
Baltia    4.547  16,56 %   9.310  28,47 %   7.009  26,83 %
Yhteensä  27.465 100,00 %  32.696  100,00 %   26.122 100,00 %


Sekä Suomen että Baltian liiketoimintoihin sisältyy jossain määrin
vientiä muihin maihin.


HK Ruokatalo Oyj


Simo Palokangas
Toimitusjohtaja


Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen
sisältämä materiaali on puhtaasti informatiivista eikä se ole tarjous
osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja
osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä
niitä saa myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai
tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä
osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista
osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla,
joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista
ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisesti.


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fiYrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa