HK RUOKATALON OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS

HK Ruokatalo Oyj         PÖRSSITIEDOTE 1.12.2004, klo 10.00

HK RUOKATALON OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS

HK Ruokatalo Oyj:n osakeannin lopullisen tuloksen mukaan ensisijaisen
merkintäetuoikeuden perusteella merkittiin 8.557.775 uutta A-sarjan
osaketta, mikä vastaa 99,33 prosenttia osakeannissa tarjottujen
osakkeiden määrästä. Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella
tehtyjen merkintöjen määrä ylitti tarjolla olevien osakkeiden määrän.
Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut 8.615.798 A-sarjan osaketta.

HK Ruokatalo Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt osakeannin ehtojen
mukaisesti kaikki osakeannissa ensisijaisen merkintäetuoikeuden
perusteella tehdyt merkinnät sekä toissijaisen merkintäetuoikeuden
perusteella merkittyjen osakkeiden jaon ja tehdyt merkinnät jaon
mukaisesti.

Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt osakkeet on
jaettu niitä merkinneiden osakkeenomistajien kesken heidän
täsmäytyspäivän 1.11.2004 mukaisen osakeomistuksensa suhteessa. Kukin
toissijaisia osakkeita merkinnyt osakkeenomistaja saa uusia osakkeita
noin 0,91 prosenttia täsmäytyspäivän osakeomistuksestaan pyöristettynä
lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Osakkeenomistaja saa uusia
osakkeita kuitenkin enintään merkitsemänsä määrän. Osakkeita ei jaettu
osakkeenomistajille, jotka omistivat 105 osaketta tai vähemmän, koska
liikkeeseen voidaan laskea vain kokonaisia osakkeita.

Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella annetuista
merkintäsitoumuksista maksettu, mahdollisesti ylijäävä merkintämaksu
palautetaan arviolta 7.12.2004. Jokaiselle toissijaiseen merkintään
osallistuneelle osakkeenomistajalle lähetetään vahvistuskirje hänelle
jaettavien osakkeiden määrästä.

Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt ja hyväksytyt
osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille, kun
osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, viimeistään
7.12.2004. Uudet osakkeet yhdistetään HK Ruokatalon nykyiseen A-sarjan
osakelajiin, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin,
arviolta 7.12.2004.

Osakeannin johdosta HK Ruokatalon osakepääomaa korotetaan
14.646.856,60 eurolla. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiön
osakepääoma on 58.587.428,10 euroa ja koostuu 34.463.193 osakkeesta,
jotka jakautuvat 29.063.193 A-sarjan osakkeeseen ja 5.400.000 K-sarjan
osakkeeseen. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta lukien ja muut oikeudet
osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien.


HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
toimitusjohtajaTämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen
sisältämä materiaali on puhtaasti informatiivista eikä se ole tarjous
osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja
osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä
niitä saa myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai
tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä
osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista
osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla,
joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista
ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisesti.


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa