HK RUOKATALON OSAKEANTI MERKITTY TÄYSIMÄÄRÄISESTI

HK Ruokatalo Oyj       PÖRSSITIEDOTE 26.11.2004, klo 10.30

HK RUOKATALON OSAKEANTI MERKITTY TÄYSIMÄÄRÄISESTI

HK Ruokatalo Oyj:n osakeannin merkintäaika päättyi 25.11.2004.
Alustavan tuloksen mukaan ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella
merkittiin noin 8,6 miljoonaa uutta A-sarjan osaketta, mikä vastaa yli
99 prosenttia osakeannissa tarjottujen osakkeiden määrästä.
Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella tehtyjen merkintöjen
määrä ylitti moninkertaisesti tarjolla olevien osakkeiden määrän.

Ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt osakkeet otetaan
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 26.11.2004 omana arvo-
osuuslajinaan ("HK Ruokatalo A Uudet"). Uudet osakkeet yhdistetään HK
Ruokatalon nykyiseen A-sarjan osakelajiin, kun osakepääoman korotus on
merkitty kaupparekisteriin, arviolta 7.12.2004.

Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt osakkeet jaetaan
merkitsijöiden kesken heidän täsmäytyspäivän 1.11.2004 mukaisen
osakeomistuksensa suhteessa, kuitenkin siten, että kullekin
osakkeenomistajalle jaetaan enintään hänen merkintäsitoumuksessa
ilmoittamansa määrä. Osakkeiden jaon arvioidaan valmistuvan 1.12.2004.
Toissijaisessa merkinnässä annetuista merkintäsitoumuksista maksettu,
mahdollisesti ylijäävä merkintämaksu palautetaan arviolta 7.12.2004.

Osakeannin johdosta HK Ruokatalon osakepääomaa korotetaan
14.646.856,60 eurolla. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiön
osakepääoma on 58.587.428,10 euroa ja koostuu 34.463.193 osakkeesta,
jotka jakautuvat 29.063.193 A-sarjan osakkeeseen ja 5.400.000 K-sarjan
osakkeeseen. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen
osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta lukien ja muut oikeudet
osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä lukien.


HK Ruokatalo OyjSimo Palokangas
toimitusjohtajaTämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen
sisältämä materiaali on puhtaasti informatiivista eikä se ole tarjous
osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja
osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä
niitä saa myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai
tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä
osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista
osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla,
joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista
ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisesti.


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi
Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa