HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HK Ruokatalo Oyj       PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003, klo 15.00      1(2)

HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HK Ruokatalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön
ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2002.

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta
2002 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osinkoon
oikeutetuille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 14.4.2003 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2003.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Maa- ja
metsätaloustieteiden maisteri Marcus H. Borgström, maanviljelijä
Markku Aalto ja johtaja Lars Danell valittiin uudelleen hallitukseen.
Uusiksi jäseniksi valittiin kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-
Lankinen ja ekonomi Heikki Kauppinen. Varho-Lankinen tulee agrologi
Pentti Virtasen tilalle ja Kauppinen toimitusjohtaja Simo Palokankaan
tilalle.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuullisena tilintarkastajana kauppatieteiden maisteri Jari
Henttula, KHT, sekä Kauko Lehtonen, KHT. Varatilintarkastajiksi
valittiin Mika Kaarisalo, KHT ja Pasi Pietarinen, KHT.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin. Markku
Aalto valittiin varapuheenjohtajaksi.

VALTUUTUKSET

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta peruuttaa hallitukselle
15.4.2002 yhtiökokouksessa annetut osakepääoman korotusvaltuudet siltä
osin kuin valtuuksia ei ole käytetty.

Lisäksi hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta
lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että
uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa
voidaan merkitä yhteensä enintään 1.800.000 kappaletta yhtiön uusia
1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan
korottaa yhteensä enintään 3.060.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta mer-
kitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä
päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihto-
velkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen
rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintä-
etuoikeudesta lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa
korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että
osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin
tietyin ehdoin.


HK Ruokatalo OyjSimo Palokangas
ToimitusjohtajaJAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa