KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Oyj         PÖRSSI-ILMOITUS 26.3.2004, klo 8.30    1(2)

KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22.4.2004 klo 13.00 alkaen
yhtiön pääkonttorissa Turussa, osoite Kaivokatu 18. Valtakirjojen
tarkastus aloitetaan klo 12.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 9. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallitukselle aiemmin annettujen ja
käyttämättömien valtuutuksien peruuttamisesta ja ehdotus hallituksen
valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous on 9.4.2003 valtuuttanut hallituksen päättämään osakepää-
oman korottamisesta uusmerkinnällä, päättämään vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Hallitus ehdottaa,
että valtuutukset peruutetaan siltä osin kuin niitä ei ole käytetty.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden
tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai
vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron
nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 3.400.000 eurolla.

Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen
mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Silloin,
kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu
päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin.

Informaatio
Hallituksen ehdotus ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä torstaista 15.4.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa PL 50, Kaivokatu 18, 20521 Turku. Jäljennökset mainituista
asiakirjoista lähetetään osakkaalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka vii-
meistään torstaina 8.4.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Myös osakkeen-
omistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään,
on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomista-
ja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 1.11.1997. Tässä
tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osake-
kirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei
ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 14.4.2004 ennen klo
16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Oyj, Yhtiökokous, PL 50,
20521 Turku tai telefaxilla numeroon (02) 250 1667 tai sähköpostilla
osoitteella marjukka.hujanen(a)hk-ruokatalo.fi tai puhelimitse (02)
267 6111 / Hujanen. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.

Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2003 osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Voittoa jaetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Täsmäytyspäivä
on 27.4.2004 ja osinko maksetaan 4.5.2004.

HK Ruokatalo Oyj
HallitusSimo Palokangas
Toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa