LSO OSUUSKUNNAN PUOLESTA TOIMINEITA HKSCAN OYJ:N JOHTOHENKILÖITÄ KUULTU LSO OSUUSKUNNAN TEKEMIÄ OSAKEKAUPPOJA KOSKEVASSA SISÄPIIRIASIASSA

HKScan Oyj              PÖRSSITIEDOTE    17.3.2009, klo 17.00

LSO OSUUSKUNNAN PUOLESTA TOIMINEITA HKSCAN OYJ:N JOHTOHENKILÖITÄ KUULTU LSO
OSUUSKUNNAN TEKEMIÄ OSAKEKAUPPOJA KOSKEVASSA SISÄPIIRIASIASSA 

HKScan Oyj:n tietoon on tullut, että LSO Osuuskunnan puolesta toimineita yhtiön
johtoon kuuluvia henkilöitä on kuultu epäiltynä sisäpiirintiedon väärinkäyttöä
koskevassa asiassa, joka liittyy LSO Osuuskunnan yhtiön osakkeilla elokuussa
2006 tekemiin osakekauppoihin. Epäily perustuu ko. henkilöiden silloiseen
asemaan LSO Osuuskunnan edustajina eikä liity henkilöiden toimintaan HKScan
Oyj:n johtohenkilöinä. Epäiltyinä on kuultu erästä yhtiön toimihenkilöä sekä
yhtiön toimitusjohtajaa Matti Perkonojaa ja yhtiön hallituksen puheenjohtajaa
Markku Aaltoa. 

Kaikki yllä mainitut henkilöt kiistävät epäilyt perusteettomina.

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen ja yhtiön hallituksen saaman
selvityksen perusteella mainitut henkilöt nauttivat hallituksen luottamusta ja
jatkavat siten nykyisissä tehtävissään. Hallitus arvioi asiaa tutkimusten
edistyessä tarpeen mukaan uudelleen. 


HKScan Oyj


Tiina Varho-Lankinen
Hallituksen varapuheenjohtaja


Lisätietoja antaa hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Varho-Lankinen, puh. 050
561 0565 JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

Tilaa