OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA

HK Ruokatalo Oyj    PÖRSSITIEDOTE 13.2.2004, klo 10.00

OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA

HK Ruokatalon vuoden 1998 henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella
on 2.1.-30.1.2004 välisenä aikana merkitty osakkeita siten, että
yhtiön A-osakkeiden lukumäärä kasvoi 595.705 osakkeella. Tätä vastaava
1.012.698,50 euron suuruinen osakepääoman korotus on tänään merkitty
kaupparekisteriin. Korotuksen seurauksena yhtiön osakepääoma nousi
42.927.873,00 eurosta 43.940.571,50 euroon.

Osakepääoma osakelajeittain ennen korotusta

       Osakkeita    %      Ääniä    %
A-sarja   19.851.690  78,62    19.851.690  15,53
K-sarja    5.400.000  21,38   108.000.000  84,47
Yhteensä   25.251.690  100,00   127.851.690  100,00

Osakepääoma osakelajeittain korotuksen jälkeen

       Osakkeita    %      Ääniä    %
A-sarja   20.447.395  79,11    20.447.395  15,92
K-sarja    5.400.000  20,89   108.000.000  84,08
Yhteensä   25.847.395  100,00   128.447.395  100,00

Jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni. Noteeraamattoman K-sarjan
osakkeilla on 20 ääntä kullakin. Kaikkien osakkeiden nimellisarvo on
1,70 euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen osinko-oikeus. HK
Ruokatalon osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 31.10.1997.

Korotuksen yhteydessä liikkeeseen lasketut 595.705 uutta A-osaketta
tuottavat samat osinko- ja osakasoikeudet kuin vanhat A-osakkeet.
Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran tilivuodelta
2003.

Uudet A-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa Helsingin Pörssin pörssilistalla 16.2.2004 alkaen.
Rahoitustarkastus on 28.3.2003 myöntänyt HK Ruokatalolle luvan (n:o
22/271/2003) olla julkistamatta listalleottoesitettä niiden
osakepääoman korotusten yhteydessä, jotka johtuvat vuoden 1998
henkilöstöannin optio-oikeuksien perusteella tehdyistä merkinnöistä.


VUODEN 1998 HENKILÖSTÖANTI

HK Ruokatalo Oyj toteutti 1.4.-6.4.1998 henkilöstöannin, jossa
merkittyihin osakkeisiin liittyi optio-oikeus. Jokaista merkitsemäänsä
A-osaketta kohden merkitsijä sai vastikkeetta viisi optio-oikeutta.
Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä 1.2.2002-31.1.2004
välisenä aikana viisi uutta A-osaketta hintaan, joka on määritelty
antiehdoissa. Merkintäaikana 2.1.-30.1.2004 merkintähinta oli 5,94
euroa osakkeelta. Merkintäaika oli viimeinen, sillä optio-ohjelma
päättyi 31.1.2004.

Vuoden 1998 henkilöstöanti oli suuruudeltaan 1,5 miljoonaa markkaa
(noin 0,25 milj. euroa) ja siihen liittyi alunperin 150.000 optio-
oikeutta. Niistä 119.656 kappaletta käytettiin uusien A-osakkeiden
merkitsemiseen. Antia toteutettaessa huhtikuussa 1998 osakkeita
merkitsi noin 220 konsernin palveluksessa tuolloin ollutta henkilöä.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUKSEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti ilmoitamme, että
HK Ruokatalo Oyj:n tietoon on tullut seuraava muutos yhtiön
omistuksessa.

Markku Helanderin omistus HK Ruokatalossa on tänään rekisteröidyn
osakepääoman korotuksen seurauksena alittanut yhden kahdeskymmenesosan
(1/20) rajan.

Markku Helander omistaa HK Ruokatalon osakkeita nyt seuraavasti:

        kpl-määrä  osuus osake-  osuus ääni-
               pääomasta    määrästä
A-osakkeita  1.270.269    6,21 %     6,21 %
K-osakkeita      0      -       -
-------------------------------------------------------
Yhteensä    1.270.269    4,91 %     0,99 %

HK Ruokatalo Oyj:n (kaupparekisterinumero 238.752) osakepääoma koostuu
yhteensä 25.847.395 kpl:sta osakkeita (A-osakkeita 20.447.395 kpl ja K-
osakkeita 5.400.000 kpl), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 128.447.395
kpl. (Kullakin A-osakkeella on yksi ääni, kullakin K-osakkeella on 20
ääntä).

Omistajan tiedot: Markku Helander, Loimaa.


HK Ruokatalo OyjSimo Palokangas
ToimitusjohtajaJAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Internet: www.hk-ruokatalo.fi


Yrityksestä

HKScan on pohjoismainen liha- ja ruokayhtiö. Yli 7 300 ammattilaistamme palvelevat maailman vaativimpia kuluttajia ja varmistavat laadun koko tuotantoketjussamme – tilalta haarukkaan. HKScan valmistaa, markkinoi ja myy korkealaatuista ja vastuullisesti tuotettua sian-, naudan-, siipikarjan- ja lampaanlihaa sekä lihavalmisteita ja aterioita vahvoilla tuotemerkeillä, kuten HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® ja Tallegg®. Asiakkaitamme ovat vähittäiskauppa-, food service-, teollisuus- ja vientisektorit. Kotimarkkinamme kattavat Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Baltian. Viemme tuotteita lähes 50 maahan. Vuonna 2017 HKScanin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa. Yhtiö on Euroopan johtavia liha- ja ruokayhtiöitä. www.hkscan.com

Tilaa