HOK-Elanto kasvaa ja kannattaa

Helsingin Osuuskauppa Elannon toinen toimintavuosi on jatkunut kasvun merkeissä ja myös tuloskehitys on ollut hyvä.

– Market- ja tavaratalokaupan liikevaihto on kasvanut yli 10 prosenttia, mikä on merkittävästi enemmän kuin ala keskimäärin, toteaa toimitusjohtaja Arto Hiltunen. HOK-Elannon kasvu on syntynyt pääasiassa olemassa olevasta toimipaikkaverkostosta. Suurempien uusien yksiköiden avaukset painottuvat vuoden 2005 syksyyn. Vuoden alusta Sokos Helsingin rakennuksessa toimivien Ravintola Memphisin ja Coffee Housen liiketoiminta siirtyi HOK-Elannolle. Maaliskuussa avattiin uusi tsekkiläisravintola Vltava Elielinaukiolla. Huhtikuussa avattiin uusittu ja laajennettu Tikkurilan Prisma, joka sai noin 2 000 m2 lisätilaa. Kannelmäen Prisman yhteydessä toimiva Kesäpiha-puutarhamyymälä uusittiin ja laajennettiin ja myös Olarin Prisma avasi oman Kesäpihansa. HOK-Elanto osti huhtikuussa SOK:lta Uudenmaan ABC Oy:n osakekannan. Sen myötä Tuomarinkylän ja Järvenpään ABC-liikennemyymälät siirtyivät kiinteistöineen kokonaan HOK-Elannon omistukseen. Kesäkuussa Liikekeskus Kampissa avattiin uusi Emotion myymälä. Alkuvuoden aikana myytiin yhteensä kymmenen ravintolan liiketoiminta. Ravintolaliiketoiminnan kehittämisessä painopiste on ollut ketjutoiminnan vahvistamisessa ja uusien ravintoloiden perustamisessa keskeisille liikepaikoille. Ravintolaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi realisoinneista huolimatta. Hotelli Presidentin liiketoiminta myytiin vuoden alussa Sokotel Oy:lle ja hotellista tuli Sokos Hotel -ketjun suurin kotimainen yksikkö. Liikevaihto ja tulos HOK- Elanto konsernin liikevaihto 1.1. - 30.6.2005 oli 516,9 milj. euroa (476,1 M€), jossa on kasvua 8,6 prosenttia. HOK-Elanto konsernin katsauskauden voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 27,3 milj. euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 11,3 milj. euroa. Tulokseen sisältyy myyntivoittoja 9,3 milj. euroa (viime vuoden vastaavana ajankohtana 1,1 M€). Konsernin liiketulos katsauskaudelta oli 26,3 milj. euroa (11,9 M€). HOK-Elannon market- ja tavaratalokaupan liikevaihto 1.1.–30.6.2004 oli 451,8 milj. euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 410,3 M€. Liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia, mikä oli tuntuvasti enemmän kuin alalla keskimäärin. Market- ja tavaratalokaupan liiketulos katsauskaudella oli 9,5 milj. euroa ( 2,7 M€). Tulosparannus on syntynyt, kun HOK:n ja Elannon sulautumisen synergiaedut on päästy hyödyntämään ilman muutostöiden aiheuttamia häiriöitä. Ravintolaliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 47,9 milj. euroa (46,5 M€) ja liiketulos 3,3 milj. euroa (3,0 M€). Liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia. Tulosparannus johtuu kustannustehokkuuden kasvattamisesta. Muuhun liiketoimintaan sisältyvät Backas Puutarhakeskus, HOK-Elannon hautauspalvelu, ABC liikennemyymälät ja polttonestekauppa. Muun liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 17,2 milj. euroa (19,3 M€). Liikevaihdon pieneneminen johtuu hotelliliiketoiminnan myynnistä. Muun liiketoiminnan liiketulos oli 0,3 milj. euroa (0,2 M€). Pääosin omaa liiketoimintaa palvelevan kiinteistöliiketoiminnan sekä konsernihallinnon liiketulos oli 13,3 milj. euroa (6,0 M€). Tulokseen sisältyvät myydyn liiketoiminnan ja käyttöomaisuuden myyntivoitot. HOK-Elanto konsernin liikevaihto ja liiketulos jakautuivat toimialoittain seuraavasti: (ks. taulukko pdf-liitteessä) Investoinnit 21 miljoonaa HOK-Elannon bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 21,1 milj. euroa (57,8 M€). Suurimmat kohteet olivat Uudenmaan ABC Oy:n liiketoiminnan ja liiketoimintakiinteistöjen hankinta sekä Tikkurilan ja Keravan Prismojen laajennus. Realisoinnit olivat 16,8 milj. euroa (2,5 M€), joista suurin yksittäinen kohde oli hotelliliiketoiminnan realisointi vuoden vaihteessa. Konsernin maksuvalmius on ollut hyvä koko katsauskauden. Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 55,7 milj. euroa (53,3 M€). Korollisia velkoja oli katsauskauden päättyessä 53,1 milj. euroa (138,6 M€), joista pääosa on säästökassasijoituksia. Nettorahoitustuotot olivat +1,2 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaavan ajan nettorahoituskulut olivat -0,4 milj.euroa. Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 66,4 prosenttia (55,3 %). Yli 19 000 uutta asiakasomistajaa HOK- Elannon asiakasomistajien lukumäärä 30.6.2005 oli 468 500 (437 000). Uusia asiakasomistajia liittyi katsauskauden aikana yli 19 000. Katsauskaudella HOK-Elannon asiakasomistajat saivat S-ryhmän toimipaikoista tehtyjen ostojen perusteella Bonusta yhteensä 15,5 milj. euroa (12,6 M€). Bonusostojen määrä kasvoi 23 prosenttia ja S-Etukortti on käytössä kahdella kolmasosalla pääkaupunkiseudun talouksista. HOK-Elanto maksoi vuodelta 2004 osuusmaksuille osuuspääoman korkoa 20 prosenttia, yhteensä 2,5 milj. euroa (14,29 % ja 1,3 M€). HOK-Elannon jäsensijoitusten määrä 30.6.2005 oli 37,5 milj. euroa. Säästökassa on kasvanut 3,9 milj. euroa vuoden vaihteesta. Jäsensijoitukset olivat kokonaisuudessaan avistaehtoisia. S-tilien verollinen korko on ollut katsauskauden aikana 1,75 prosenttia. Säästökassakorko on 1.7.2005 alkaen 1,5 prosenttia. Henkilöstö HOK-Elannon henkilöstön kokonaismäärämäärä 30.6.2005 oli 4 823, kun se 31.12.2004 oli 4 985 henkilöä. Henkilömäärän pieneneminen johtuu ravintoloiden lukumäärän vähentymisestä ja hotelliliiketoiminnan myynnistä. Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muutettuna oli 3 759, jossa on kasvua 37 henkilötyövuotta. Vuoden 2005 aikana HOK-Elanto järjestää Turvapassikoulutuksen lähes tuhannelle henkilölle. Kevään aikana Turvapassitutkinnon suoritti yhteensä 430 henkilöä. Elannon sairauskassan toiminta laajeni 1.1.2005 käsittämään kaikki HOK-Elannon vakituiset osa- ja kokoaikaiset työntekijät. Vastuullista yhteistyötä Katsauskauden aikana on jatkettu Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen, Helsingin Osuuskauppa Elannon ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) turvallisuuskumppanuussopimuksen puitteissa yhteistyötä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuuden lisäämiseksi. HOK-Elanto on jatkanut yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa ja SPR on ollut keskeisesti mukana turvapassikoulutuksessa. Arvio tulevasta kehityksestä Syyskuussa 2005 avataan Leppävaaran Kauppakeskus Sellossa Chico's ja Hesburger ravintolat sekä Emotion-myymälä. Forumin kauppakeskukseen tulee syyskuussa uusi S-market sekä Chico's -ravintola. Keravan Prisma laajenee lokakuussa ja sinne avataan uusi ravintola Rosso. Muita vireillä olevia liikepaikkahankkeita ovat Pakilan, Maunulan ja Espoon keskuksen S-marketit. Uusia Prismoja suunnitellaan Viikkiin, Lommilaan, Hakunilaan ja Itäkeskukseen. Hyvinkäällä avataan vuoden lopulla iso ABC-liikennemyymälä. Helsingin Osuuskauppa Elannon liikevaihto vuodelta 2005 tulee olemaan yli miljardi euroa. Markkinaosuus alueen päivittäistavarakaupasta on noin 35 prosenttia ja ravintolapalveluista 11 prosenttia. HOK-Elanto konsernin tulos vuodelle 2005 tulee olemaan selvästi edellisvuotta parempi. Sata vuotta ajassa ja elämässä Elokuussa käynnistyivät HOK-Elannon 100-vuotisjuhlat, jotka jatkuvat vuoden loppuun asti. Juhlinnan puitteissa tarjotaan asiasomistajille runsaasti erilaisia juhlatuotteita ja muita etuja. Juhlat huipentuvat lokakuussa, jolloin tulee kuluneeksi 100 vuotta Osuusliike Elannon perustamisesta. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arto Hiltunen, puh. 010 76 60100, arto.hiltunen@sok.fi

Yrityksestä

HOK-Elanto tuottaa etuja ja palveluja pääkaupunkiseudun asukkaille. Omaa liiketoimintaa täydentää muu S-ryhmä sekä kymmenet yhteistyökumppanit eri elämänaloilta. Toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakasomistajan etu, osaava henkilökunta, kyky muuttua, vastuullisuus sekä tuloksellinen toiminta. HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen yli 600 000 asiakasomistajaa. Vuosittainen liikevaihto onyli 2 mrd. euroa, ja yritys työllistää noin 6 000 henkilöä. HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla 323 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja. Lisäksi HOK-Elanto on Pohjoismaiden suurimpia ravintola-alan toimijoita.

Tilaa

Liitteet & linkit