HOK-Elanto lahjoitti 100 000 euroa Veikko Hurstin työn jatkamiseen

Vastuullisuus on kautta aikojen kuulunut luontevasti osuuskuntien toimintaan: Vaikuttaminen hyvinvoinnin lisäämiseksi, vastuu asiakkaista ja henkilöstöstä sekä huolenpito elinympäristöstä. Myös tänä päivänä HOK-Elanto kantaa omalla toiminnallaan sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuuta. Vastuullisuus HOK-Elannossa merkitsee laaja-alaista vaikuttamista ihmisten arjessa. HOK-Elanto on vuosittain käyttänyt noin 200 000 euroa yhteistyöhankkeisiin, joissa ihmisten vuorovaikutuksen avulla on tehty työtä paremman arjen puolesta. Tämän lisäksi HOK-Elannon hallintoneuvosto päätti, Helsingin Osuuskauppa Elannon 100-vuotisjuhlan yhteydessä järjestetyssä juhlakokouksessaan, lahjoittaa tänä vuonna 100 000 euroa erityiseen kohteeseen. Jo sadan vuoden ajan osuuskauppa on huolehtinut kansalaisten elintarvikkeiden saannin turvaamisesta niin hyvinä kuin vaikeampina aikoina. Pääkaupunkiseudulla asuu lukuisa määrä ihmisiä, jotka tarvitsevat ruoka-apua. Joukko on moninainen: kodittomia ihmisiä, vähävaraisia perheitä ja opiskelijoita. Veikko Hursti jakoi ruokaa vähävaraisille lähes 50 vuoden ajan, ja hänen kuolemansa jälkeen Heikki Hursti on jatkanut isänsä työtä. Veikko Hurstin hyvän työn halutaan jatkuvan tulevaisuudessakin. Tämän vuoksi HOK-Elanto on päättänyt lahjoittaa 100 000 euroa Veikko ja Lahja Hurstin työtä jatkavalle yhdistykselle. Lahjoituksesta 30 000 euroa käytetään kodittomien joulujuhlan järjestämiseen, ja 70 000 euroa käytetään ruoka-avun jakamiseen koko ensi vuoden ajan. HOK-Elanto tekee jatkossakin tiivistä yhteistyötä erilaisten hyväntekeväisyystahojen kanssa. Ensi vuonna käynnistetään kaksi uutta nuorisotyöhön suunnattua hanketta. Suomen Punainen Risti ja HOK-Elanto käynnistävät Tärkeät minuutit! -projektin, jonka tavoite on parantaa lasten ja nuorten ensiaputaitoja ja valmiuksia toimia onnettomuustilanteissa. Hankkeeseen kuuluu mm. ensiapunäytöksiä ja -kilpailuja, ja 100 nuorta vuodessa koulutetaan ensiapuryhmäläisiksi. Toisena hankkeena toteutetaan Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen kanssa työelämän perehdytysprojekti. Juuri ilmestynyt esite "Vastuullinen yritys, jonka sinä omistat" kertoo tarkemmin HOK-Elannon vastuullisuudesta. Esite on saatavana kaikista HOK-Elannon toimipaikoista. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arto Hiltunen, puh. 010 76 60100, arto.hiltunen@sok.fi Henkilöstöjohtaja Antero Levänen, puh. 010 76 60110, antero.levanen@sok.fi

Yrityksestä

HOK-Elanto tuottaa etuja ja palveluja pääkaupunkiseudun asukkaille. Omaa liiketoimintaa täydentää muu S-ryhmä sekä kymmenet yhteistyökumppanit eri elämänaloilta. Toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakasomistajan etu, osaava henkilökunta, kyky muuttua, vastuullisuus sekä tuloksellinen toiminta. HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen yli 600 000 asiakasomistajaa. Vuosittainen liikevaihto onyli 2 mrd. euroa, ja yritys työllistää noin 6 000 henkilöä. HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla 323 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja. Lisäksi HOK-Elanto on Pohjoismaiden suurimpia ravintola-alan toimijoita.

Tilaa

Liitteet & linkit