Onnistunut sulautuminen kaupankäynnin ohessa

Onnistunut sulautuminen kaupankäynnin ohessa Vuodenvaihteessa sulautuneiden Helsingin Osuuskauppa HOK:n ja Osuusliike Elannon tulokset vuodelta 2003 olivat odotetulla tasolla. Yhteenlaskettuna HOK-Elanto teki alustavien lukujen perusteella 1 025 miljoonan euron liikevaihdolla 18 miljoonan euron tuloksen. HOK-konsernin tulos oli 25,7 miljoonaa euroa ja aleni hieman edellisvuodesta. Elanto-konsernin tulos, - 7,4 miljoonaa euroa, oli fuusion aiheuttamista kustannuksista ja kertapoistoista johtuen selvästi edellisvuotta heikompi. - Vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys vastaa molemmissa osuuskunnissa toimialojen yleistä kehitystä. Tuloskehitys on myös ollut odotusten mukainen, kun tarkastellaan toimintaa ilman sulautumisen tuomia kustannusvaikutuksia, toteaa uuden osuuskunnan, Helsingin Osuuskauppa Elannon, toimitusjohtaja Arto Hiltunen. - Etukäteen arvioimme, että fuusiosta aiheutuu noin 20 miljoonan euron kertakustannukset, mutta synergiaedut tuovat 10 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Fuusion valmistelu ja läpivieminen on sujunut täysin suunnitelmien mukaisesti. Sulautumisen valmistelu aloitettiin käytännössä Kilpailuviraston myönnettyä luvan sen toteuttamiselle 28.6.2003. Elannon myymälöiden muuttaminen S-ryhmän ketjukonseptien ja järjestelmien mukaisiksi käynnistettiin elokuussa. Vuoden vaihteeseen mennessä muutettiin 21 myymälää. Näiden kustannukset kohdistuivat Elantoon. Muutostöiden yhteydessä myymälät ovat olleet, yksiköstä riippuen, suljettuina muutamasta päivästä kolmeen viikkoon, mikä on vaikuttanut liikevaihdon kehitykseen. Elannon vähittäiskaupan tulosta rasittavat myös kahden suuryksikön käynnistyskustannukset. Vuoden 2003 aikana HOK avasi kolme uutta S-markettia ja kaksi uutta ravintolaa. Elannon vähittäiskaupan merkittävin hanke oli uuden Maxin avaaminen Kauppakeskus Selloon vanhan Maxi Leppävaaran tilalle. Elannon Ravintolat Oy avasi kaksi uutta ravintolaa. HOK-Elannon asiakasomistajien määrä kasvoi vuoden aikana 51 686 uudella jäsenellä. S-Etukortti on nyt käytössä kahdella kolmasosalla pääkaupunkiseudun talouksista. Asiakasomistajien määrä oli vuoden vaihteessa yhteensä 420 000. HOK-Elannon edustajiston vaalit järjestettiin 1.-14.11.2003 jo ennen uuden osuuskunnan virallista aloituspäivää. Vaalien äänestysaktiivisuus oli 41,1 prosenttia. - Yli tuhannen ehdokkaan osallistuminen vaaleihin ja 150 000 asiakasomistajan äänestäminen osoitti, että pääkaupunkiseudun osuustoiminta kiinnostaa kuluttajia, sanoo Arto Hiltunen. Liiketoiminnan kehitys ja tulos Luvut ovat alustavia ja perustuvat kummankin konsernin sisäiseen laskentakäytäntöön. HOK-konsernin liikevaihto vuodelta 2003 oli 634,4 milj. euroa, jossa on kasvua 13,4 milj. euroa eli 2,2 prosenttia. Konsernin operatiivinen tulos oli 27,6 milj. euroa ja tulos ennen satunnaiseriä 25,7 milj. euroa (27, 6 M?). Tulokseen sisältyy fuusiokuluja 1,9 milj. euroa. HOK:n vähittäiskaupan liikevaihto oli 549,0 milj. euroa (537,4 M?) ja tulos 18,9 milj. euroa (21,4 M?). Ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 72,0 milj. euroa (69,7 M?) ja tulos 2,0 milj. euroa (1,6 M?). Polttonestekaupan liikevaihto oli 13,4 milj. euroa (13,9 M?) ja tulos - 0,4 milj. euroa (-0,1 M?). Hallinnon, kiinteistöliiketoiminnan ja eliminointien tulos oli 5,2 milj. euroa (4,7 M?). Elanto-konsernin liikevaihto vuodelta 2003 oli 390,8 milj. euroa, jossa on vähennystä 1,4 milj. euroa eli -0,4 prosenttia. Konsernin operatiivinen tulos oli 11,0 milj. euroa ja tulos ennen satunnaiseriä - 7,4 milj. euroa tappiollinen (+25,2 M?). Tulokseen sisältyy käyttöomaisuuden myyntivoittoja 3,6 milj. euroa (13,1 M?). Lisäksi osuuskunnan ja tytäryhtiöiden tuloksiin sisältyy fuusion aiheuttamana muutoskuluja 6,0 milj. euroa sekä poistosuunnitelman yhtenäistämiseen ja konsepti-muutoksiin liittyviä käyttöomaisuuden arvonalennuksia yhteensä 12,4 milj. euroa. Elannon Vähittäiskauppa Oy:n liikevaihto oli 329,0 milj. euroa (330,8 M?) ja tulos -1,9 milj. euroa (6,0 M?). Elannon Ravintolat Oy:n liikevaihto oli 27,0 milj. euroa (27,0 M?) ja tulos 1,2 milj. euroa (2,1 M?). Elannon Hotellit Oy:n liikevaihto oli 18,1 milj. euroa (18,0 M?) ja tulos 3,5 milj. euroa (0,2 M?). Tulos sisältää 2,9 milj. euroa myyntivoittoa Hotelli Olympian ja Seurahuoneen liiketoiminnan myynnistä. Muun liiketoiminnan, johon sisältyvät Backas Puutarha Oy, Sateenkaari-kosmetiikkamyymälät, hautauspalvelu, kiinteistöliiketoiminta, kustannustoiminta, hallinto ja eliminoinnit, liikevaihto oli 16,7 milj. euroa (16,4 M?) ja tulos -10,2 milj. euroa (16,9 M?). Uusi osuuskunta Helsingin Osuuskauppa HOK ja Osuusliike Elanto sulautuivat 1.1.2004 varoineen ja velkoineen uudeksi osuuskunnaksi, Helsingin Osuuskauppa Elannoksi. Uuden osuuskunnan liikevaihto vuodelta 2004 tulee olemaan noin 1 miljardi euroa. Markkinaosuus alueen päivittäistavarakaupasta on noin 34 prosenttia ja ravintolapalveluista 13 prosenttia. HOK-Elannon yhteenlaskettu tase on noin 500 milj. euroa ja omavaraisuusaste yli 50 prosenttia. Vuoden 2004 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkkonsa kehittämiseen 50 miljoonaa euroa. Maaliskuun loppuun mennessä muutetaan viimeiset Elannon Siwat Alepoiksi. Helmikuun 12. päivänä avataan Ison Omenan Prisma ja muut Maxit muutetaan kevään aikana. Hakaniemeen tulee Maxin tilalle S-market ja Sokos- tavaratalo. Syksyllä avataan Olarissa uusi Prisma. Muita vireillä olevia liikepaikkahankkeita ovat Korson, Ympyrätalon, Pakilan, Leppävaaran, Viherlaakson ja Espoon keskuksen S-marketit. Viikkiin, Lommilaan ja Hakunilaan suunnitellaan uusia Prismoja. Keravan sekä Tikkurilan Prismoja laajennetaan. Ravintolaliiketoiminnassa vireillä on useita hankkeita City-korttelin Makkaratalossa, Olohuone-ravintola Korsossa, Ympyrätalossa Rosso sekä Leppävaaran ravintolamaailma Kauppakeskus Sellon laajennuksessa. HOK-konsernin liikevaihto ja tulos jakautuivat toimialoittain seuraavasti: Liikevaihto Muutos Tulos -03 Tulos-02 Vähittäiskauppa 549,0 M? + 2,2 % 18,9 M? 21,4 M? Ravintolaliiketoiminta 72,0 M? + 3,3 % 2,0 M? 1,6 M? Polttonestemyynti 13,3 M? - 3,6 % -0,4 M? -0,1 M? Kiinteistöliiketoiminta, hallinto ja elim. 5,2 M? 4,7 M? HOK-konserni yhteensä 634,4 M? + 2,2 % 25,7 M? 27,6 M? Operatiivinen tulos HOK 27,6 M? 27,6 M? Elanto-konsernin liikevaihto ja tulos jakautuivat toimialoittain seuraavasti: Liikevaihto Muutos Tulos -03 Tulos-02 Elannon Vähittäiskauppa Oy 329,0 M? -0,5 % -1,9 M? 6,0 M? Elannon Ravintolat Oy 27,0 M? 0,0 % 1,2 M? 2,1 M? Elannon Hotellit Oy 18,1 M? 0,6 % 3,5 M? 0,2 M? Muu liiketoiminta ja eliminoinnit 16,7 M? 1,8 % -10,2 M? 16,9 M? Elanto-konserni yhteensä 390,8 M? -0,4 % -7,4 M? 25,2 M? Operatiivinen tulos Elanto 11,0 M? 25,2 M? HOK-Elanto -konsernit yhteensä 1025,2 M? 1,2 % 18,3 M? 52,8 M? Operatiivinen tulos HOK-Elanto 38,6 M? 52,8 M? Luvut ovat alustavia ja perustuvat kummankin konsernin sisäiseen laskentakäytäntöön. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arto Hiltunen, puh. 188 4100 tai 050 500 2004, arto.hiltunen@sok.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/12/20040212BIT00270/wkr0002.pdf

Yrityksestä

HOK-Elanto tuottaa etuja ja palveluja pääkaupunkiseudun asukkaille. Omaa liiketoimintaa täydentää muu S-ryhmä sekä kymmenet yhteistyökumppanit eri elämänaloilta. Toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakasomistajan etu, osaava henkilökunta, kyky muuttua, vastuullisuus sekä tuloksellinen toiminta. HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen yli 600 000 asiakasomistajaa. Vuosittainen liikevaihto onyli 2 mrd. euroa, ja yritys työllistää noin 6 000 henkilöä. HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla 323 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja. Lisäksi HOK-Elanto on Pohjoismaiden suurimpia ravintola-alan toimijoita.

Tilaa