Viisituhatta osallistuu muutosvalmennukseen HOK-Elannossa

TIEDOTE 1 (1) vapaa julkaistavaksi 16.10.2003 Viisituhatta osallistuu muutosvalmennukseen HOK-Elannossa HOK-Elannon koko tuleva henkilökunta osallistuu lokakuussa tsemppihenkiseen henkilöstötapahtumaan Finlandia-talossa. Tapahtumalla luodaan pohjaa yhteiselle hok-elantolaiselle yrityskulttuurille ja nostatetaan yhteishenkeä. Neljälle illalle jaettuun tapahtumaan osallistuu yhteensä noin 5 000 henkilöä. Vuoden 2004 alussa aloittavan HOK-Elannon palveluksessa on lähes 5 000 henkilöä. Osana mittavaa muutosvalmennusta HOK-Elanto järjestää koko henkilöstölleen tapahtuman Finlandia-talossa. Tilaisuuden tarkoitus on avata henkilöstölle HOK-Elannon arvoja, nostattaa yhteishenkeä ja luoda tietä yhteiselle menestykselle. Illoista ensimmäinen pidettiin tiistaina 14.10. Henkilöstö on yksi HOK-Elannon perusarvoista. Toimitusjohtaja Arto Hiltusen mukaan HOK-Elannon sulautumisen valmistelu lähti taloudellisesta ajattelusta, mutta sen saama julkisuus osoitti pian, että monilla muutokseen liittyi paljon syviä tunteita. - Isoissa yritysjärjestelyissä on aina vaarana, ettei saada luotua yhtenäistä yrityskulttuuria. Muutosvalmennuksilla ja tällä henkilöstötapahtumalla tähtäämme siihen, että henkilöstö voi jatkaa päivittäistä työntekoaan hyvällä ja luottavaisella mielellä HOK-Elannossa. Valmennuksilla luodaan hyvää ilmapiiriä Sulautumisvaiheen aikana toteutetaan 3-4 kertaa lyhyt henkilöstötutkimus, Pulssimittari. Kesäkuussa tehdyn ensimmäisen kyselyn mukaan henkilöstö piti tärkeänä ihmisten huomioimista ja tasapuolista kohtelua sekä sulautumisvaiheen aikana että uuden osuuskunnan varsinaisessa toiminnassa. Henkilökunta toivoi myös, että sen osaamista ja ammattitaitoa arvostetaan ja niiden kehittämiseen panostetaan. Henkilökunnan muutosvastarinta on yksi tekijä, joka saattaisi aiheut-taa ongelmia muutosprosessin aikana. Myös erilaiset yrityskulttuurit ja niiden yhteensovittaminen on haasteellinen tehtävä, jota erilaisilla valmennuksilla ja koulutuksilla halutaan helpottaa. Muutosvalmennuksilla pyritään takaamaan sujuva ja avoin tiedonkulku, antamaan oikeaa tietoa, vaikuttamaan positiivisesti henkilökunnan asenteisiin ja pitämään työmotivaatiota yllä. Valtaosa henkilökunnasta kokee muutoksen henkilökohtaisesti positiivisena, mikä antaa hyvät lähtö- edellytykset muutosprosessin onnistuneelle läpiviemiselle. Valmennuksilla varmistetaan myös, että palvelutaso vähittäiskaupassa, ravintolatoimialalla ja muilla toimialoilla pysyy hyvänä. Valmentaja Juhani Tamminen esitteli kuulijoille kymmenen askeleen ohjelman menestykseen. Jollas Instituutin kouluttaja Minnastina Tulonen avasi esityksessään asiakasomistajuutta, joka on HOK-Elannon pääviesti ja yksi arvoista. Henkilökunta tutustui illan aikana myös HOK-Elannon ketjuihin, bonus- ja etupartnereihin sekä yhteistyökumppaneihin. Kaikki Yhdessä menestykseen -tapahtuman illat pidetään lokakuussa. Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Antero Levänen, puh. 050-500 2015, s-posti: antero.levanen@sok.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00500/wkr0002.pdf

Yrityksestä

HOK-Elanto tuottaa etuja ja palveluja pääkaupunkiseudun asukkaille. Omaa liiketoimintaa täydentää muu S-ryhmä sekä kymmenet yhteistyökumppanit eri elämänaloilta. Toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakasomistajan etu, osaava henkilökunta, kyky muuttua, vastuullisuus sekä tuloksellinen toiminta. HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen yli 600 000 asiakasomistajaa. Vuosittainen liikevaihto onyli 2 mrd. euroa, ja yritys työllistää noin 6 000 henkilöä. HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla 323 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja. Lisäksi HOK-Elanto on Pohjoismaiden suurimpia ravintola-alan toimijoita.

Tilaa