AV-tuotantokannustin toisi onnistuessaan Suomeen miljoonien tulot

Tiedote julkaisuvapaa 30.6.2016 klo 15:30

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tuotantokannustintyöryhmä luovuttaa tänään opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle sekä elinkeinoministeri Olli Rehnille esityksensä tuotantokannustimen sisällöstä. Toteutuessaan tuotantokannustin lisäisi merkittävästi esimerkiksi Lapissa kuvattavien elokuvien määrää.

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin on houkutteleva sijoitus valtiolle, koska se rahoittaa itse itsensä ja tuottaa myös täysin uusia tulovirtoja. Pelkästään Euroopassa kannustinjärjestelmä on käytössä 19 maassa. Suorien tulojen ohella elokuva- tai tv-tuotannon kulutus kertautuu paikallistaloudessa arviolta 2–4-kertaiseksi.

”Kannustinjärjestelmän käynnistäminen olisi erinomainen asia sekä Suomen av-tuotantoalalle että erityisesti Lapin kansainväliselle näkyvyydelle. Tähän mennessä juuri tuotantokannustimen puute on ollut merkittävä este tuotantojen päätymiselle Suomeen, ja useita Lappiin sijoittuvia tuotantoja on kuvattu kilpailijamaissa. Pidämme erittäin tervetulleena työryhmän esitystä kilpailukykyisen kannustinjärjestelmän käynnistämisestä Suomeen”, sanoo House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen.

”Lapissa arktinen ympäristö yhdistyy ainutlaatuisella tavalla erinomaiseen logistiikka- ja palveluinfraan, ja täällä kuvataan runsaasti mm. mainostuotantoja.  Ilman kannustinjärjestelmää emme kuitenkaan pysty kilpailemaan suurista, merkittävää näkyvyyttä tuovista elokuva- ja TV-tuotannoista”, Sanna Tarssanen toteaa. 

Hollywood-näkyvyydestä nostetta matkailulle – miljoonien eurojen mahdollisuus

Matkailuala on yksi suurimmista tuotantokannustimen hyötyjistä, sillä maan tai alueen näkyminen tuotannoissa lisää niihin kohdistuvaa mielenkiintoa. Lukuisat matkailijat tekevät päätöksensä matkakohteestaan näkemänsä elokuvan tai tv-sarjan perusteella*.

”Jos kansainvälinen tuotanto kuvataan Suomessa, se tarkoittaa maallemme valtavasti lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta, mikä heijastuu positiivisesti matkailijamääriin. Esimerkiksi keväällä Lapissa kuvattu We are in love -tosi-tv-sarja toi Suomen satojen miljoonien kiinalaisen tietoisuuteen. Samanlaista julkisuutta emme pystyisi mainostilana ostamaan. Tuotantokannustin mahdollistaisi ansaitun näkyvyyden hyödyntämisen täysin uudessa mittakaavassa”, pohtii Finpron Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.

Yleisesti ottaen kannustinten on arvioitu lisäävän turismia 4–12 prosenttia. Visit Finlandin tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa kävi viime vuonna 7,4 miljoonaa matkailijaa, jotka jättivät Suomeen yhteensä 2,4 miljardia euroa. Tutkimuksen tilastoihin suhteutettuna jo neljän prosentin lisäys matkailijamäärissä tarkoittaisi noin 96 miljoonan euron lisäystä turistien vuosittain Suomeen jättämään summaan.

* Tourism Competitive Intelligencen raportti 2014: 45 miljoonaa matkailijaa valitsi matkakohteensa elokuvan tai tv-sarjan kuvauspaikan perusteella.

Lapin elokuvakomissio ja Film Friendly -yritysverkosto

-Osa House of Laplandin toimintaa

-Vuodesta 2007 saakka toiminut Lapin elokuvakomissio markkinoi Lappia kuvauspaikkana ja tarjoaa neuvontaa ja kontakteja tuotannoille. Lapissa kuvataan vuosittain kymmeniä elokuva-, TV- ja mainostuotantoja.

-House of Laplandin syksyllä 2015 käynnistämä Film Friendly -kumppanuusohjelma tarjoaa Lapin av-alan tuotannoista kiinnostuneille yrityksille tuotantoihin liittyvää neuvontaa, näkyvyyttä ja kontakteja. Ohjelmaan kuuluu matkailu-, logistiikka- ja tuotantopalveluita tarjoavia yrityksiä sekä Lapista että muualta Suomesta.

Sanna Tarssanen
toimitusjohtaja, House of Lapland
p. 040 861 1149
sanna.tarssanen (at) houseoflapland.fi

House of Lapland on Lapin kuntien, korkeakoulujen sekä Lapin Yrittäjien omistama markkinointi- ja viestintätalo. Teemme työtä Lapin näkyvyyden ja vetovoiman varmistamiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti maakunnan kannalta tärkeiden sidosryhmien keskuudessa.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit