Googlelta vipuvoimaa Lapin markkinointiin

Lappia poikkitoimialaisesti markkinoiva House of Lapland on ottanut Googlen Export Trampolinen kansainvälistymispalvelut käyttöönsä. Suora yhteys maailman johtavaan digitaalisen markkinoinnin koneistoon on suomalaisessa aluemarkkinoinnissa ainutlaatuista.

House of Laplandin tavoitteena on kasvattaa Lapin kansainvälistä vienti- ja matkailutuloa.

Organisaatio haluaa nostaa Lapin digitaalisen myynnin ja markkinoinin edelläkävijäksi ja ottaa tavoitteekseen näkyvyyden sijaan asiakkaiden ohjaamisen suoraan kumppaneiden ostokanaviin. Export Trampoline – ohjelma tarjoaa tähän markkinatietoa sekä käytännön työkaluja.

Googlen pohjoismaiden brändiasiakkaista vastaava toimialapäällikkö Ossi Ahto korostaa, että markkinoinnissa maaliksi tulee asettaa kaupanteko.

– Pelkästä tunnettuuden luomisesta on pitkä matka varsinaiseen kaupankäyntiin. Ihmiset eivät useinkaan hae palveluita tai tuotteita esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, mutta siellä niistä voidaan tulla tietoisiksi. Tämän jälkeen potentiaalinen asiakas tulee osata ohjata eteenpäin varsinaisille kauppapaikoille.

House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssasen mukaan kyseessä on uusi tapa toteuttaa aluemarkkinointia.

–Tavoitamme vuosittain miljardi potentiaalista matkailijaa, muuttajaa, yrittäjää ja investoijaa. Tarjoamme erinomaista asiakaskokemusta auttamalla asiakasta oikeilla sisällöillä, oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa. Uutta on se, että asiakas ohjataan hallitusti perille, ostotapahtumaan saakka.

Googlen työkalujen, markkinatietojen ja markkinointitiimien avulla House of Lapland pystyy kohdentamaan markkinointiaan tarkasti ja seuraamaan potentiaalisten asiakkaiden suhtautumista siihen.

– Kun olemme tässä ohjelmassa mukana, myös kumppaneillamme on käytössään maailman johtavan toimijan osaaminen. Tämä on toimintamalli, jollaista  ei ole aikaisemmin käytetty  aluemarkkinoinnissa.

Lappi kansainvälistyy

House of Lapland hakee Lapille yhä vahvemmin jalansijaa kansainvälisillä markkinoilla.

– House of Lapland on siinä mielessä hyvä organisaatio, että se pyrkii aidosti miettimään ratkaisuja, joilla Suomi saadaan näkymään ulkomailla, Ossi Ahto sanoo.

Sanna Tarssanen kertoo, että työskentely Googlen kanssa antaa House of Laplandille hyvät mahdollisuudet päästä lähelle tiedon ydintä. 

– Pystymme toimimaan aikaisempaa kustannustehokkaammin ja tekemään tuloksellista markkinointia omien kumppaniemme hyväksi, jolloin he saavat entistä enemmän vastinetta rahoilleen.

Ensimmäiset House of Laplandin Googlen markkinointityökaluilla toteutettavat kampanjat suuntautuvat Iso-Britanniaan ja Saksaan jo lähiviikkoina.

– Nämä kampanjat liittyvät matkailuun, mutta hyödynnämme työkaluja myös silloin, kun markkinoimme Suomea kuvauskohteena ulkomaisille tuotannoille tai viestitämme eteläsuomalaisille, mitä Lappi tarjoaisi heille asuinpaikkana tai miksi tänne kannattaisi perustaa yritys.

Henkinen etäisyys asiakkaisiin lyhenee

Onnistuneessa internet-markkinoinnissa tuotteesta innostuneelle, potentiaaliselle asiakkaalle kerrotaan, miten hän voi hankkia palvelun vaivattomasti. Ossi Ahto puhuu alueiden ”henkisen etäisyyden” lyhentämisestä.

– Lappi ja koko arktinen alue saattaa monesta matkailijasta tuntua todella kaukaiselta ja hankalasti saavutettavalta, mutta digitalisoinnin kautta pohjoinen voidaan tuoda hänen lähelleen. Tällöin hänelle voidaan kertoa, että vaikka mielenkiintoinen alue vaikuttaa sijaitsevan maantieteellisesti kaukana, se on lähellä, koska sinne on helppo päästä.

 

Lisätiedot:

Sanna Tarssanen
Toimitusjohtaja, House of Lapland
040 861 1149
sanna.tarssanen(at)houseoflapland.f

 

House of Lapland on Lapin kuntien, korkeakoulujen sekä Lapin Yrittäjien omistama markkinointi- ja viestintätalo. Teemme työtä Lapin näkyvyyden ja vetovoiman varmistamiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti maakunnan kannalta tärkeiden sidosryhmien keskuudessa.

Tilaa