Puolukkajuomaa ja vaahtokarkkeja luonnon raaka-aineista arktisesti Napapiirillä

Luonnontuotteiden kysyntä kasvaa – sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämän taustalla on vahva hyvinvointiin liittyvä trendi. Hyvinvointia tutkitaan ja selvitellään eri näkökulmien kannalta.  Yritykset ovat kiinnostuneita hyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä yhä enemmän. Mutta myös yksilöt ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan, mutta vielä laajemmassa merkityksessä. Mitä merkitystä esimerkiksi ravinnolla ja luontoyhteydellä on hyvinvointiimme pitkällä tähtäyksellä?  Myös matkailun kannalta Suomella ja Lapilla on hyvät edellytykset tulla yhä merkittävämmäksi hyvinvointimatkailukohteeksi luontaisten vetovoimatekijöidemme ja  eri alojen välisen yhteistyön ja kehittämisen avulla.  Biotalouden kehittäminen  pohjoisessa on yksi  keskeinen keino vastata nykyisiin ja tulevaisuuden ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin.  Luonnontuotealan mahdollisuudet ulottuvat kaikille suomalaisille tutusta luonnonmarjojen ravintokäytöstä aina tulevaisuuden lääkeaineisiin. 

Edellä mainitut muutokset tukevat vahvasti alan liiketoiminnan kehittämistä. Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia ravitsemuksesta ja kokonaisuutena omasta hyvinvoinnistaan. Tuotteiden alkuperä ja sisältö kiinnostavat myös yhä enemmän. Luonnontuotealan tuotteiden ja  tarjonnan markkinoinnin ja myynnin osalta on vielä paljon tehtävää.  Matkailuyritysten   kysyntään  ja käyttöön vastaaminen on yksi haaste koko Lappi-tasolla.  Matkailun tarve on moninaista: hyvinvointipalveluissa, ruoan raaka-aineena ja koristeina, sisustuksessa sekä myös ohjelmapalveluissa eri tavoin. Marjaretki luonnossa ja eri  luonnontuotteet  ruoan raaka-aineena ja  koristeena ovat yhtä suositumpia.

Luonnontuotealan yritykset ovat vielä pääosin pieniä muutaman suuremman rinnalla. Yksi yritystoiminnan kehittämisen este on sopivien tilojen puute. Tilat vaativat pieniltä yrittäjiltä suhteellisen suuria rahallisia investointeja ja riskinottokykyä. Kemijärven kaupunki halusi vastata tähän haasteeseen ensimmäisenä Lapissa. Luonnonvaratuottajien koulutus on aloitettu muutama vuosi sitten ja hautomotyyppisistä tiloista on ollut jatkuva kysyntä.  Toimivat tuotantotilat luonnontuotealan yrittäjille on toteutettu  tiiviissä yhteistyössä  pienyrittäjien ja Kemijärven kaupungin elinkeinotoimen kanssa keväällä 2017. Toimijana on kaupungin kehitysyhtiö Kemijärven kehitys Oy. Kartoitukseen tukea on tuonut Lapin Ely-keskuksen  rahoittama hanke Luonnosta liiketoiminta (Luoli-hanke).

Rovaniemeltä Kemijärvelle muuttanut Sanna Jämsä on yksi vuokralaisista ja hän valmistaa yrityksessään Wild from Arctic muun muassa erilaisia luonnonraaka-aineista  valmistettuja vaahtokarkkeja. Hän toimii yhtenä vuokralaisena Kemijärven kehitys Oy:n tiloissa.  ”Minusta raaka-aine on se tärkein tekijä. Täällä Lapin luonto tarjoaa  sellaisia ylivoimatekijöitä, joita muualla ei ole: maailman puhtain ilma, pitkä valoisa aika. Pohjoiset Pohjoisten  arktistella alueella kasvaneet raaka-aineet ovat  puhtaita,  arvoainepitoisuudet ja aromikkuus ovat  myös kansainvälisillä  markkinoilla arvostettuja erityisominaisuuksia” kertoo Jämsä.  Osuuskunta Aapa-Lapin valmistama puolukkajuoma on tykätty juoma erityisesti kansainvälisten matkailijoiden parissa.

Kemijärven  alueen   toimijoiden lisäksi  myös alueen  ulkopuoliset tahot ovat kiinnostuneita luonnontuotealasta. Taustalla  yhteydenotoissa  kuluttajakäyttäytymisen  muutos ja selkeä markkinoilla oleva ja kasvava tarve,  kertoo Kemijärven kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jari Polvi.

Lisätietoja:

Sanna Jämsä
sanna@wildfromarctic.fi
+358(0)40 354 8021        

Soile Matero
soile.matero@kemijarvi.fi
+358(0) 838 6049           

Eeva-Liisa Soppela
aapalappi@gmail.com
+358(0) 400  743 960

Anne Ristioja                 
anne.ristioja@ely-keskus.fi
+358 295 037 118

Jari Polvi
jari.polvi@kemijarvi.fi
+358(0) 7344 152

House of Lapland on Lapin kuntien, korkeakoulujen sekä Lapin Yrittäjien omistama markkinointi- ja viestintätalo. Teemme työtä Lapin näkyvyyden ja vetovoiman varmistamiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti maakunnan kannalta tärkeiden sidosryhmien keskuudessa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia