Tavarat ja ihmiset kulkevat etelän ja pohjoisen väliä kiihtyvällä tahdilla

Report this content

Logistiikkainvestoinneille on kasvava tarve pohjoisilla alueilla, todettiin Pohjoinen Means Business – Berliinistä Jäämerelle -tilaisuudessa. Aamiaisseminaarissa keskusteltiin Lapista logistiikan, kiinalaisten investointien ja kestävän arktisen kasvun näkökulmista. Seminaari kokosi noin kuusikymmentä politiikan ja elinkeinoelämän päättäjää Helsingin Musiikkitalolle.

Norjalainen laivanvarustaja ja suursijoittaja Felix H. Tschudi painotti pohjoisten yhteyksien kasvavaa merkitystä, ei pelkästään Suomelle tai muille Pohjoismaille, vaan koko Euroopalle. ”Eurooppa käyttää 20% maailman raaka-aineista mutta tuottaa vain kolme. Vaikkapa LNG:n kuljetuksille EU:n täytyy löytää kuljetusvaihtoehtoja. Asialla on suurta intressiä myös Aasiassa –erityisesti Kiinalla, Japanilla ja Korealla”.

Lapin osuus Suomen kokonaisviennistä on seitsemän prosenttia, ja kuluvan vuoden alkuneljänneksellä kasvua oli jopa 25%. Logistisille ratkaisuille on siis kasvavaa kysyntää. Kemin Sataman toimitusjohtaja Jaakko Rantsi esitti huolensa sitä, kuinka hyvin pohjoisen ulottuvuuden tärkeys ymmärretään EU:ssa. Myös Suomessa keskustellaan esimerkiksi satamaverkon supistamisesta: ”Maailman tavaraliikenteestä 85% kulkee meriteitse. Suomen kilpailukyvyn kannalta kokonaislogistiikka on tärkeää. ” Kemin satama kaipaa syväyksen lisäksi satsauksia myös tieverkkoon, jonka korjausvelka on merkittävä. Metsäteollisuus ry:n johtaja Maarit Lindstöm jakaa huolen. ”Kustannustehokkuus ja toimintavarmuus ovat logistisen kilpailukyvyn keskiössä. Alemman tieverkon tiet, joiden kautta tavara kulkee satamiin ovat selkeä huolenaihe.” Metsäteollisuuden osuus esimerkiksi Kemin sataman viennistä oli viime vuonna 75%.

Jäämeren radan selvitystyö on parhaillaan työn alla Liikennevirastossa. Jotta radan rakentaminen nytkähtää eteenpäin, tarvitaan Jaakko Rantsin mukaan riittäviä selvityksiä investointien tarpeista. Pohjois-Lapin kuntayhtymän Timo Lohi taas painottaa pitkän aikavälin visiota. ”Suomen tulisi herättää Kiinan kiinnostus rataa kohtaan”, hän toteaa.

Kiinalaiset haluavat investoida, jos tietävät mihin

Suomeen kohdistuvista kiinalaisinvestoinneista suuri osa on tällä hetkellä Lapissa. Biotalouden hankkeissa eletään odotuksen aikaa, mutta Suomen ensimmäinen kiinalaisrahalla rakennettava hotelli nousee paraikaa Napapiirille. Nova Roin toimitusjohtaja Tian Zhang kertoo: ”Lappilaiset ovat ottaneet iloisesti vastaan lokakuussa avautuvan kiinalaishotellin, jonka rakentamisessa käytämme paikallisia ja suomalaisia alihankkijoita ja tuotteita. Lapin puhdas luonto, ja rauha, sekä ihmiset ja revontulet kiinnostavat kiinalaisia sijoittajia. He eivät kuitenkaan vielä tiedä, miten ja mihin he voivat investoida. Luottamuksen rakentaminen ja investointikohteiden esittely kokonaispaketteina edistäisi investointien toteutumista”. Rovaniemen Kehityksen varatoimitusjohtaja Heikki Kontiosalo huomautti, että toimialoja, joihin kiinalaiset voivat investoida on paljon, mutta luottamuksen rakentaminen on pitkäkestoista työtä.

Kiinnostus Arktisen alueen luonnonvaroja kohtaan jatkaa kasvuaan. Ympäristön herkkyys ja ilmastonmuutos herättävät kuitenkin huolta, ja erityisesti alueen alkuperäiskansat sekä ympäristöjärjestöt ovat vastustaneet alueella toimimista. Outokummun Juha Ylimaunu totesi kiertotalouden ja kierrättämisen olevan hyvä bisnes. Luonnonvarojen hyödyntäminen on kuitenkin välttämätöntä, ja eri intressiryhmien vuoropuhelua tulee olla enemmän. Se tulisi perustua faktoihin eikä mielikuviin.  Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka painotti samaa asiaa: ”Tunne edellä ei pidä mennä, vaan nojautua faktoihin.” Pokka nosti esiin myös kovassa kasvussa olevan matkailun kestävyyden. Hänen mukaansa kestävä matkailu voisi olla EU:n rakennerahastoprojekti, jossa Lappi toimisi esimerkkinä ja näyteikkunana.

 

Pohjoinen Means Business on Lapin markkinointi- ja viestintätalo House of Laplandin järjestämä vuosittainen tilaisuus Lapin ajankohtaisista aiheista.

Lisätiedot:

Sanna Tarssanen, toimitusjohtaja / House of Lapland

p.040 8611149

sanna.tarssanen@houseoflapland.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia