VOITTO OSAKETTA KOHTI PARANI 17 % OSINKOEHDOTUS 0,38 EUROA (+ 22 %)

VOITTO OSAKETTA KOHTI PARANI 17 % OSINKOEHDOTUS 0,38 EUROA (+ 22 %) Kuluttajapakkauksiin erikoistunut Huhtamäki saavutti vuonna 2002 historiansa parhaan tuloksen, vaikka kehitys vaimeni toisella vuosipuoliskolla. Voitto osaketta kohti (ennen liikearvopoistoja) vahvistui 17 %, ja yhtiön hallitus ehdottaa osinkoon 22 prosentin korotusta. Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vakaana. Raportoidun liikevaihdon aleneminen heijastaa valuuttakurssi- ja rakennemuutoksia. Joustopakkausten, kalvojen ja kuitupakkausten vahva kysyntä vauhditti volyymikasvua loppuvuodesta, mutta Pohjois-Amerikassa tarjoilupakkausten myynti jäi edellisvuotisesta. Aasian-Oseanian-Afrikan alueella vuosi päättyi myönteisissä merkeissä. Yhtiön pitkään jatkunut tulosparannus taukosi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden liikevoitto (EBITA) jäi hieman edellisvuotisesta, mutta liikevoittomarginaali vahvistui 9,7 prosenttiin liikevaihdosta. Alentuneet rahoituskulut ja osakelukumäärän supistuminen vahvistivat osaltaan osakekohtaista voittoa. Avainluvut Q4 Muutos Q1-Q4 Muutos milj. euroa % % Liikevaihto 526 -9 2.239 -6 Liikevoitto* (EBITA) 45 -18 218 -2 Voitto ennen vähemmistö- osuutta ja veroja 25 -25 131 1 Voitto osaketta kohti*, 0,26 -16 1,3 17 EUR Osinkoehdotus, EUR 0,38 22 *ennen liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden poistoja Vertailuluvuissa huomioitu 3:1 rahastoanti elokuussa 2002 Huhtamäen kolme vuotta kestänyt tuotannon tehosta-misohjelma on käytännössä saatu päätökseen. Sen tulokset vahvistuvat edelleen vuonna 2003 kovien pakkausten valmistuksen saavuttaessa tavoitellun tehokkuutensa Saksassa ja Iso-Britanniassa. Kannattavan kasvun saavuttaminen on Huhtamäen tärkein tavoite vuodelle 2003. Euroopan ja Pohjois-Amerikan toiminnot on organisoitu uudelleen kasvun ja uuden liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Uusi johto on vakauttanut Pohjois-Amerikan food service -toiminnan, jonka odotetaan elpyvän useiden suurten asiakkaiden kanssa jo neuvoteltujen toimitusten käynnistyessä. Liiketoiminnan nykyisen tason uskotaan jatkuvan vuoden 2003 alkupuolella, ja käänteen parempaan arvioidaan ajoittuvan vuoden puoliväliin. Vahvemman loppuvuoden ansiosta koko vuoden tuloksen odotetaan yltävän samalle tasolle kuin vuonna 2002. Espoossa 30.1. 2003 Huhtamäki Oyj Hallitus ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00520/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00520/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Huhtamäki on yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Kuluttajapakkauksiin erikoistuneella yrityksellä on 17 000 työntekijää yli 30 maassa ja liikevaihto noin 15 miljardia markkaa. Emoyhtiö, Huhtamäki Oyj, on listattu Helsingin pörssissä.

Tilaa