ICT Suomi ry julkaisee yleiset toimitusehdot ICT-tuotteille

Uudet ehdot huomioivat ICT-alan kehittyvän toimintaympäristön vaatimukset ICT Suomi ry on valmistellut teknisessä ryhmässään yleisiä toimitusehtoja PK-yritysten käyttöön. Ehdot on tarkoitettu noudatettaviksi ICT-alan tuotteiden toimituksissa yritysasiakkaille. Laatimistyössä on huomioitu mm. EU-lainsäädännön velvoitteiden ja toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ohella toimituksissa yleisesti esiintyvät käytännön ongelmatilanteet.

”Edelliset yleiset ehdot ovat vasta muutaman vuoden ikäisiä. ICT-alalla toimintaympäristö muuttuu kuitenkin varsin nopealla tahdilla ja siksi uusien ehtojen laatiminen oli välttämätöntä”, kertoo ICT Suomi ry:n toimitusjohtaja Ture Tähtinen. ”Teknisen kehityksen myötä toimituksista on tullut varsin monimuotoisia – toimijoita voi olla useita ja erilaisia rajapintoja on huomattava määrä. Yhteiset toimintaperiaatteet edistävät toimitusprosessia ja selkeyttävät vastuukysymyksiä mahdollisissa ongelmatilanteissa”, jatkaa Tähtinen. PK-yritysten yleiset toimitusehdot ovat ICT Suomi ry:n jäsenistön lisäksi kaikkien muiden alan toimijoiden käytettävissä. ”Emme rajoita ehtojen käyttöoikeutta, sillä ICT Suomi ry haluaa edistää alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Hajanainen ICT-ala tarvitsee juuri toimitusehtojen kaltaisia yhteisiä pelisääntöjä”, toteaa Tähtinen. Toimitusehtojen käyttöönotto ei edellytä varsinaista koulutusta yrityksissä, mutta ICT Suomi ry aikoo tukea ehtojen omaksumista opastamalla yrityksiä eri tavoin. ”Toimitusehtojen avulla yritys voi myös analysoida ja kehittää omia toimintatapojaan. Teknisessä ryhmässämme on pitkään alalla toimineita ammattilaisia, joiden omia käytännönläheisiä kokemuksia on hyödynnetty laatimistyössä. Toimitusehdoista on tältäkin osin selvää lisäarvoa alan toimijoille”, kertoo Ture Tähtinen. Yleisten toimitusehtojen laatimiseen ovat osallistuneet ICT Suomi ry:n asiantuntijoiden ohella yhdistyksen ulkopuoliset tahot. Ehdot on sovitettu myös yhteen Finnterms-ehtojen kanssa. Toimitusehdot ovat saatavilla ICT Suomi ry:n www-sivuilla (www.ict-suomi.fi). Lisätietoja www.ict-suomi.fi Ture Tähtinen, toimitusjohtaja puh. 0400 455 414 ture.tahtinen@ict-suomi.fi ICT Suomi ry on yhdistys, joka edistää ICT-alan kilpailukykyä kehittämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä. ICT Suomi ry:n jäsenet ovat ICT-alan yrityksiä, jotka tarjoavat toimisto-, tieto- tai tietoliikennetekniikan tuotteita ja palveluita yksityisille ja yrityksille. Jäsenistöön kuuluu merkittäviä alan maahantuojia, tukkuyrityksiä, jälleenmyyjiä ja valmistajia.

Liitteet & linkit