TOIMISTOTEKNISEN KAUPAN YHDISTYS TTK RY ON NYT ICT SUOMI RY Uudistunut yhdistys keskittyy ICT-alan kaupallisten toimintaedellytysten kehittämiseen

Toimistoteknisen Kaupan Yhdistys uudistuu 65-vuotissyntymäpäivänsä kynnyksellä. Uudistus ei rajoitu nimeen ja ilmeeseen, sillä yhdistys panostaa voimakkaasti myös toimintansa kehittämiseen. Uudistetun toiminta-ajatuksensa mukaisesti ICT Suomi ry edistää ICT-alan kilpailukykyä kehittämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

”Haluamme vahvistaa asemaamme ICT-alan asiantuntijana ja tarjota alaa koskevaa ajankohtaista ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä tietoa jäsenille, yhteistyötahoille ja julkisuudelle. Me kehitämme ja valvomme toimintaa kantamalla vastuuta ICT-alan hyvän liiketavan mukaisista toimintaperiaatteista”, kiteyttää ICT Suomi ry:n hallituksen puheenjohtaja Per-Olof Åstedt toiminnan painopisteitä. ICT Suomi ry:n jäseniä ovat ICT-alan yrityksiä, jotka tarjoavat toimisto-, tieto- tai tietoliikennetekniikan tuotteita ja palveluita kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille. Jäsenistöön kuuluu merkittäviä alan maahantuojia, tukkuyrityksiä, jälleenmyyjiä ja valmistajia. ”Tavoitteenamme on kasvattaa jäsenkuntaamme tarjoamalla sellaisia palveluita, jotka edistävät koko ICT-alan toimintaa ja näin ollen tuottavat lisäarvoa jokaiselle alan toimijalle”, kertoo ICT Suomi ry:n toimitusjohtaja Ture Tähtinen. ”Vankan osaamisensa, pitkän kokemuksensa ja aktiivisen jäsentoimintansa kautta ICT Suomi ry on vahva asiantuntija ICT-alan kehityksen arvioinnissa ja ennustamisessa. Erilaiset keskustelufoorumimme toimivat mainioina kanavina alan keskeisten asioiden esille tuomisessa ja edistämisessä”, kertoo Ture Tähtinen yhdistyksen palveluista. ICT Suomi ry:llä on merkittävä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tästä osoituksena ovat mm. yhdistyksen panostukset kierrätysvelvoitteita hoitavan ICT-Tuottajaosuuskunnan käynnistämiseksi sekä yhdistyksen saavutukset alan lainsäädännön kehittämiseksi. ”Alalla on selkeä tarve yhteisen ohjeistuksen ja periaatteiden luomiseen ja kehittämiseen. Alan lainsäädäntöön vaikuttamisen ohella ICT Suomi ry panostaa siihen, että alalla noudatetaan paitsi eettisiä, myös liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia pelisääntöjä”, jatkaa Ture Tähtinen. Lisätietoja www.ict-suomi.fi Ture Tähtinen, toimitusjohtaja puh. 0400 455 414 ture.tahtinen@ict-suomi.fi ICT Suomi ry on yhdistys, joka edistää ICT-alan kilpailukykyä kehittämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä. ICT Suomi ry:n jäsenet ovat ICT-alan yrityksiä, jotka tarjoavat toimisto-, tieto- tai tietoliikennetekniikan tuotteita ja palveluita yksityisille ja yrityksille. Jäsenistöön kuuluu merkittäviä alan maahantuojia, tukkuyrityksiä, jälleenmyyjiä ja valmistajia.

Liitteet & linkit