Uusi IT-Ympäristöseloste edistää kestävän kehityksen hankintapäätöksiä yrityksissä ja julkishallinnossa

ICT-alalle yhteinen standardi ympäristötietojen esittämiseen

ICT Suomi ry tuo suomalaisten ICT-alan yritysten käyttöön IT-Ympäristöselostejärjestelmän. Järjestelmässä on tällä hetkellä mukana Pohjoismaissa nelisenkymmentä toimittajaa ja lähes 2000 tuotetta. Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa yli 80 %:ia alan yrityksistä hyödyntää IT-Ympäristöselostetta. IT-Ympäristöselosteen tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja organisaatioita tekemään järkeviä ja ympäristön kannalta kestäviä tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden hankintapäätöksiä. IT-Ympäristöselosteen avulla voidaan arvioida ICT-tuotteiden ympäristöominaisuuksia yrityksissä, yhteisöissä ja julkishallinnossa. Selosteen piiriin kuuluva laaja tuotevalikoima kattaa tietokoneet, näytöt, kannettavat tietokoneet, tulostimet, faksit, kopiokoneet, monitoimilaitteet sekä tietoliikennetuotteet. ”Harvalla osto-organisaatiolla on riittävästi resursseja tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ympäristöominaisuuksien arviointiin. IT-Ympäristöseloste edistää niin yritysten, yhteisöjen kuin julkishallinnon hankintaprosesseja”, kertoo ICT Suomi ry:n toimitusjohtaja Ture Tähtinen. ”IT-Ympäristöselosteen avulla tuotteiden ympäristöominaisuudet esitetään yhtenäisellä tavalla – vertailu on näin ollen helppoa ja kaikki olennaiset ympäristötiedot ovat käytettävissä päätöksenteossa”, jatkaa Tähtinen. IT-Ympäristöseloste on kehitetty kansainvälisten mallien ja vakiintuneiden markkinakäytäntöjen mukaisesti. Alan erityisvaatimukset on myös huomioitu. ”Tieto- ja viestintätekniikan alalla tekninen kehitys on erityisen nopeaa ja uusia ympäristösäädöksiä laaditaan jatkuvasti. Tämän takia IT-Ympäristöselosteen ympäristövaatimukset uudistetaan pääsääntöisesti vuoden välein”, kertoo Tähtinen. ”IT-Ympäristöseloste tuottaa hyötyjä monella taholla – IT-Ympäristöseloste varmistaa ympäristötiedon luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden sekä tukee asiakkaiden omia ympäristöratkaisuja. Toisaalta se edistää ICT-yritysten ja alan yleistä kehitystä ja profiloitumista ympäristöasioissa”, kiteyttää Ture Tähtinen IT-Ympäristöselosteen etuja. Suomessa IT-Ympäristöselostejärjestelmää hallinnoi ICT Suomi ry. Vain ne toimittajat, jotka ovat liittyneet ICT Suomi ry:n kautta IT-Ympäristöselostejärjestelmään, saavat hyödyntää järjestelmää. Lisätietoja www.ict-suomi.fi Ture Tähtinen, toimitusjohtaja puh. 0400 455 414 ture.tahtinen@ict-suomi.fi ICT Suomi ry on yhdistys, joka edistää ICT-alan kilpailukykyä kehittämällä alan yleisiä toimintaedellytyksiä. ICT Suomi ry:n jäsenet ovat ICT-alan yrityksiä, jotka tarjoavat toimisto-, tieto- tai tietoliikennetekniikan tuotteita ja palveluita yksityisille ja yrityksille. Jäsenistöön kuuluu merkittäviä alan maahantuojia, tukkuyrityksiä, jälleenmyyjiä ja valmistajia.

Liitteet & linkit