Aikuisen esimerkki opettaa lasta liikennekäyttäytymisessä

Lapset viedään kouluun yhä useammin autolla. Mitä isompi koulu, sitä useammin riskinä on lapsia kouluun tuovien aikuisten piittaamattomuus. Pienemmissä kouluissa korostuvat puolestaan puuttuvat tai riittämättömät kevyen liikenteen väylät kouluteiden varsilta. Suojatiepäivystys on käynnissä Uudellamaalla koulujen alkaessa.

Joka viides alakoulun rehtori kertoo, että koululla on viimeisten kolmen vuoden aikana sattunut liikenneonnettomuus. Onnettomuuksissa on ollut useimmin osallisina auto, polkupyörä tai jalankulkija.

Autoilijoiden suojatiekäytös saa rehtoreilta kriittiset arviot. Vain joka kolmas rehtori on sitä mieltä, että autoilijat aina tai useimmiten pysähtyvät liikennevalottoman suojatien eteen. Eroja ei ole koulun tai paikkakunnan mukaan, asiasta ollaan yksimielisiä. Tiedot selviävät vakuutusyhtiö Ifin Sales Questor Oy:lla teettämästä tutkimuksesta, johon osallistui 511 alakoulun rehtoria*.


Saata lapsi kouluun kävellen

Joka toinen rehtori kokee, että kaksi tärkeintä liikenneturvallisuutta edistävää keinoa ovat vanhempien esimerkki sekä kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen rakentaminen. Jälkimmäinen korostuu erityisesti pienempien paikkakuntien kohdalla.

Suureksi riskiksi koulujen läheisyydessä koetaan ohiajavat autot ja lapsiaan kouluun tuovat vanhemmat. Tätä mieltä on vastaajista joka toinen. Turvallisimpana vaihtoehtona pidetään sitä, että vanhemmat saattavat lapsensa kouluun kävellen, eivät autolla.

- Aikuiset voivat parantaa lasten turvallisuutta liikenteessä myös ratin takaa. Ajonopeus on suoraan sidoksissa huomiokykyyn, joten aivan erityisesti pienten koululaisten tullessa liikenteeseen kannattaa höllätä kaasujalkaa, tiedottaja Mari Hätinen Ifistä muistuttaa.

Kyselystä käy ilmi, että suojatiepäivityksiä ei juurikaan järjestetä: vain joka viidennessä koulussa on ollut päivystys, myös turvallisuusvastaava on nimetty vain joka viidennessä koulussa.

Viimeisten kolmen vuoden aikana on tieliikenteessä loukkaantunut 230 alakouluikäistä vuosittain. Loukkaantumisista kaksi kolmesta tapahtui taajamissa. 70 % alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtui tietä ylitettäessä **.


Suojatiepäivystys järjestetään Uudellamaalla viidennen kerran

Koululaiset palaavat liikenteeseen pääasiassa 12.8. alkaen. If ja MLL:n Uudenmaan piiri paikallisyhdistyksineen järjestävät viidennen kerran kouluvuoden alkaessa vapaaehtoisten voimin suojatiepäivystyksen.

Heijastinliiveihin pukeutuneet vapaaehtoiset turvaavat pienten lasten tien ylityksen koulujen läheisyydessä. Tarkoituksena on kiinnittää kiireessä ajavien autoilijoiden sekä tiellä liikkujien huomio ja varmistaa lasten turvallinen kadun ylitys tarvittaessa vaikka saattamalla.

Suojatiepäivystyksessä on mukana 37 MLL:n paikallisyhdistystä ja 112 koulua.

- Tänä vuonna mukaan on lähtenyt myös uusia alueita, jotka aiemmin eivät ole olleet järjestämässä suojatiepäivystystä kuten Askola, Pusula, Pukkila, Oulunkylä, Tapaninkylä, Hyvinkää ja Munkkiniemi. On hieno asia, että yhä useamman koulun läheisyydessä voi tavata MLL:n vapaaehtoisen suojatiepäivystäjän ja aloittaa turvallisin mielin uuden koulupäivän. MLL:n paikallisyhdistykset toivottavat tervetulleiksi kaikki vapaaehtoiset suojatiepäivystäjät, jotka mahdollistavat tämän toiminnan, järjestöpäällikkö Minna Maanpää MLL:n Uudenmaan piiristä sanoo.

Kaikki halukkaat voivat edelleen ilmoittautua suojatiepäivystäjiksi. Osallistuminen suojatiepäivystykseen vie noin puoli tuntia yhtenä arkiaamuna koulujen alkaessa.


Lista kouluista, joiden läheisyydessä suojatiepäivystyksiä järjestetään:

http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/suojatiepaivystys-2013/mukana_olevat_mll_n_paikallisyhd/

* Ifin teettämään kyselytutkimukseen osallistui 511 alakoulun rehtoria. Tutkimus toteutettiin sähköisesti huhtikuussa 2013. Kyselyn toteutti Ifin toimeksiannosta Sales Questor Oy.
** Lähde: Liikenneturva, Tilastokatsaus: Alakouluikäisten lasten henkilövahingot tieliikenteessä. Poliisin tietoon tulleet tieliikenneonnettomuudet vuosina 2010-2012.


Lisätiedot:

Mari Hätinen, If, puh. 050 424 0067,
mari.hatinen@if.fi
Minna Maanpää, MLL:n Uudenmaan piiri, puh. 044 7426 000,
minna.maanpaa@mll.fi
Ainomaija Pippuri, If, puh. 050 424 4217,
ainomaija.pippuri@if.fi
http://www.if.fi/web/fi/tietoaifista/ifyhteiskunnassa/suojatiepaivystys/pages/default.aspx


Tutustu lisäksi autoilijan ja jalankulkijan turvallisuusvinkkeihin

Autoilija:

 • Noudata liikennevaloja. Erityisesti lapset luottavat liikennevalojen ja suojatien turvaan.
 • Anna tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Osoita pysähtymisaikeesi hiljentämällä vauhtia ajoissa.
 • Noudata nopeusrajoituksia. Sovita nopeutesi niin, että voit tarvittaessa pysähtyä.
 • Kun käännyt risteyksessä tai poistut kiertoliittymästä, väistä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.
 • Älä ohita suojatien eteen pysähtynyttä autoa.

Jalankulkija:

 • Pysähdy suojatien eteen. Noudata aina liikennevaloja.
 • Katso rauhallisesti molempiin suuntiin. Kuuntele tuleeko autoja tai muita ajoneuvoja.
 • Anna autojen mennä, ellei sinulle anneta tietä.
 • Ylitä suojatie liikennettä seuraten, älä juokse.
 • Käytä heijastinta hämärän ja pimeän aikaan, myös kaupungissa.
 • Ole erityisen varovainen ylittäessäsi monikaistaista tietä. Suojatien eteen pysähtyneen auton
  takaa voi tulla toinen, jota on vaikea havaita.

Lähde: http://www.liikenneturva.fi/www/fi/kampanjat/suojatie.php

Avainsanat:

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.