AMMATTILIITTOJEN JA -JÄRJESTÖJEN JÄSENILLE TARKOITETUN RYHMÄSAMMON EDUT LAAJENIVAT

If Vakuutusyhtiön kanssa sopimuksen tehneiden ammattiliittojen ja -järjestöjen työkykyisille jäsenille tarkoitettua Ryhmäsampo-vakuutusta on kehitetty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Uusi Ryhmäsampo Primus antaa turvaa kuoleman ja tapaturman varalta sopimuksen tehneiden järjestöjen jäsenille, heidän puolisoilleen ja lapsilleen. - If vahvistaa johtavaa asemaansa ammattiliittojen ja -järjestöjen yhteistyökumppanina tarjoamalla niiden jäsenille koko perheen edullisen perusturvan, joka on helposti täydennettävissä Ifin Henkilövakuutuksen lisäturvilla. Vaikka uusi Ryhmäsampo Primus tarjoaa aikaisempaa laajemman perusturvan, saa sen edelleenkin ilman terveysselvitystä, sanoo vakuutusjohtaja Riitta-Liisa Salonen Ifistä. Esimerkiksi vakava sairastuminen ja sairaanhoitokulut ovat riskejä, joita ei voi vakuuttaa järjestöjen ryhmäetuvakuutuksella. Näiden riskien varalta Ryhmäsampo Primusta voi täydentää If Henkilövakuutuksella ja If Lapsivakuutuksella. Vakuutussummiin uutta valinnanvaraa Ryhmäsampo Primus tarjoaa nyt aikaisempaa yksilöllisempiä turvaelementtejä ja suurempia vakuutusmääriä. Henki- ja tapaturmavakuutuksessa vain vakuutussummien ylärajat määräytyvät järjestökohtaisesti, ja niiden puitteissa jäsen voi sitten valita yksilöllisten tarpeidensa mukaiset vakuutussummat iästään riippumatta. Esimerkiksi Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n Ryhmäsampo Primuksessa henkivakuutuksen yläraja on 150 000 euroa. Jäsen ja puoliso voivat ottaa henkivakuutuksen itselleen toisistaan riippumatta yhden henkilön vakuutuksina tai edullisimmin kahden henkilön yhteisvakuutuksena. Siihen voidaan sisällyttää turvaa myös jäsenen puolisolle, vaikka jäsen ei itse vakuutusta ottaisikaan. Vakuutuksenottajalla on elämäntilanteestaan riippuen valittavana tasasummainen tai alenevasummainen vakuutusturva. Ryhmäsampo Primuksen tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja lähinnä hautauskulujen kattamiseen tarkoitettu korvaus tapaturmaisesta kuolemasta. Tapaturman aiheuttaman lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta maksetaan päivärahaa ja pysyvän haitan korvausta. Lasten vakuutus on voimassa myös urheiltaessa Jäsenperheen lapsille tarkoitettu Ryhmäsampo Primus on pakettivakuutus, joka on voimassa täysaikaisesti kaikkialla maailmassa, myös urheiltaessa. Vakuutuksesta maksetaan tapaturmien aiheuttamia hoitokuluja 20 000 eurolla ja enintään 100 000 euron suuruinen pysyvän haitan korvaus. Mikäli vakuutettu kuolee tapaturmaisesti, korvaus on 5 000 euroa. Suomessa on jo yli 350 000 ryhmäsampoasiakasta Lähes kahdeksantoista vuotta markkinoilla ollut Ryhmäsampo-henkilövakuutus on osoittautunut kaikkien aikojen onnistuneimmaksi järjestövakuutukseksi. - Noin 350 000 Ifin yhteistyöjärjestöjen jäsentä on ottanut itselleen Ryhmäsampo-vakuutuksen, kertoo vakuutusta myöntävän Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan toimitusjohtaja Matti Rantanen. If toimii uusia ryhmähenkivakuutusten ainoana myyntikanavana yhteistyösopimuksen piirissä oleville toimihenkilö- ja palkansaajajärjestöjen jäsenille. Hinnaltaan järjestön If-sopimukseen yhdistetty Ryhmäsampo Primuksen tarjoama kokonaisturva on jopa 50 prosenttia edullisempi kuin vastaava yksilöllinen vakuutus. Lisäksi se myönnetään järjestön jäsenelle ilman terveysselvityksiä ja lääkärintodistuksia, mikä helpottaa vakuutuksen ottamista. Ryhmäalennuksen lisäksi If-sopimusasiakas voi laskea edukseen kuuden prosentin sopimusalennuksen. If-sopimuksen yhteydessä toteutuu jälleen myös asiakkaiden kaipaama mahdollisuus jaksottaa vakuutusmaksut useampaan erään. Lisätiedot: Vakuutusjohtaja Riitta-Liisa Salonen, If, puh. 010 514 1873, 050 5909 402, toimitusjohtaja Matti Rantanen, Kaleva, puh. 010 516 7400, viestintäpäällikkö Anja Talasmo,If, puh. 010 514 4027, 0500 507 793. anja.talasmo@if.fi If on Pohjoismaiden ja Baltian johtava vahinkovakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen vakautta ja turvallisuutta. Yhtiön noin 3,6 miljoonasta asiakkaasta noin miljoona on Suomen Ifin vastuulla. Henkilöstön määrä on noin 6 800, josta Suomessa toimii noin 2100. Vuonna 2004 Ifin maksutulo oli 4,2 miljardia euroa. If kuuluu Sampo-konserniin. www.if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit