Asenne ja ajoneuvovalinnat tasapainottavat iäkkäiden autoilijoiden vahinkoriskiä

Vuonna 2030 jo joka kolmas autoilija on yli 65-vuotias. Liikennevahinkotilastot osoittavat, että ikä lisää vahinkoriskiä 70 ikävuoden jälkeen. Toisaalta ikääntyneet ovat huolellisia kuljettajia ja he ajavat turvallisilla ajoneuvoilla.

Ifin liikennevahinkotilastojen mukaan nuorimmille ja ikääntyneimmille kuljettajille sattuu muita enemmän vahinkoja, kun tarkastellaan ainoastaan kuljettajan iän vaikutusta liikennevahinkoihin. Ikääntyneillä vahinkoriski alkaa kasvaa 70 ikävuoden jälkeen.

Vahingon todennäköisyyttä tasapainottaa ikääntyneiden kuljettajien tunnollisuus liikenteessä sekä ajoneuvojen keskimääräistä pienempi vahinkoriski. Ikääntyneet ajavat muita useammin keski-ikäisillä ja kuutiotilavuudeltaan pienillä autoilla. Iäkkäämpien kuljettajien valitsemille autotyypeille sattuu muita harvemmin vahinkoja.

Ifin liikenneturvallisuustutkimuksessa ikääntyneimmän vastaajaryhmän osuus liikennerikkomuksista on muita ikäryhmiä pienempi. Yli 55-vuotiaat ilmoittavat ajavansa ylinopeutta tai kaasuttavansa punaisia päin selvästi harvemmin kuin muut. He myös puhuvat ilman hands freetä ja selaavat karttaa tai navigaattoria ajon aikana muita harvemmin*.

- Kun tarkastellaan eri-ikäisten kuljettajien vahinkoriskiä kokonaisuudessaan, yli 65-vuotiaille kuljettajille sattuu vahinkoja vain hieman useammin kuin keski-ikäisille. Toisin sanoen ikääntyneet kuljettajat tasapainottavat iän tuomaa vahinkoriskiä ajokokemuksella, oikeanlaisella asenteella ja ajoneuvovalinnoilla, ajoneuvovakuutusten johtaja Mikko Pöyhönen Ifistä kertoo.

Yli 70-vuotiailla ja sitä ikääntyneemmillä ajokyky vaihtelee paljon kuljettajien välillä.

- Vakuutusyhtiöiden on tulevaisuudessa ymmärrettävä tämä paremmin ja tarkennettava vakuutusten tarjontaa sekä hinnoittelua sen mukaisesti, toteaa Pöyhönen.

Ikääntyneiden autoilijoiden määrä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Suomen henkilöautokanta kasvaa tällä hetkellä nopeimmin yli 60-vuotiaiden kuljettajien keskuudessa. Heidän osuutensa on 60 prosenttia koko autokannan kasvusta. Samalla ajokortin omaavien ikääntyneiden määrä kasvaa. Vuonna 2030 jo joka kolmannen autoilijan arvioidaan olevan yli 65-vuotias.

*YouGov Finland 2011, N=1008

Ikääntyneiden kuljettajien vahvuuksia liikenteessä:
      Vapaus matkustaa muulloin kuin ruuhka-aikoina ja haasteellisina ajankohtina (mm. pimeällä)
      Pätemisen ja näyttämisen tarvetta harvemmin kuin nuorilla
      Ajokokemusta usein enemmän
      Usein rauhallisempia ja harkitsevampia kuin nuoremmat
      Maltillisempi nopeus, harvemmin kiire
      Turvallisuussuuntautuneisuus, liikennesääntöjen noudattaminen


Ikääntyneiden kuljettajien haasteita liikenteessä:
      Hidastuminen (havainnointi, liikkeet)
      Näkökyvyn heikkeneminen, häikäisy
      Väsyminen ja puutuminen
      Nivelten jäykkyys
      Rutiinit katoavat, mikäli ajaminen vähenee merkittävästi
      Sairaudet
      Lääkkeet

Lisätietoja:

Ajoneuvovakuutusten johtaja Mikko Pöyhönen, If, p. 050 329 4145, mikko.poyhonen@if.fi
Tiedottaja Mari Hätinen, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi
http://www.if.fi

 

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 400 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat:

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.