Finanssikriisi pakottaa lykkäämään suurempia investointeja

Kaksi kolmesta yli 45-vuotiaasta aikoo vähentää sähkön käyttöä, jos talouskriisi jatkuu. Joka neljäs suomalainen puolestaan lykkää suurempia kodinkonehankintoja. Nämä käyvät ilmi If Vahinkovakuutuksen TNS gallupilla teettämästä pohjoismaisesta tutkimuksesta.

Taloudellinen taantuma ei tähän mennessä ole vaikuttanut ihmisten ostokäyttäytymiseen kovin paljoa. Kaksi kolmesta vastaajasta kertoo, ettei talouskriisi ole tähän mennessä vaikuttanut arkeen millään tavalla.

If tutki miten taloudellinen taantuma vaikuttaa kuluttaja-asiakkaiden osto- ja matkustuskäyttäytymiseen sekä kodin arkeen. Suomessa ikäryhmien välillä ei ole havaittavissa suuria eroja.

- Ruotsissa talouskriisin vaikutuksen tuntuvat erityisesti nuorissa. Siellä joka toinen 20-24 –vuotias nuori on joutunut kokemaan talouskriisin vaikutuksia henkilökohtaisesti, kertoo Ifin tiedottaja Anni Kuusisto.

Sähkön käyttö vähenee

Oikeanlaisen vakuutusturvan merkitys kasvaa entisestään, mikäli talouskriisi jatkuu. Vakuutusmaksuissakin pystyy säästämään, kun vakuuttaa oikein.

- Sirpalevakuuttaminen saattaa houkuttaa, koska niitä myydään myös ilman oma-vastuuta. Todellinen vuosihinta voi tämänkaltaisilla vakuutuksilla olla kuitenkin hyvin korkea. Säästää kannattaa ennemminkin ottamalla kunnollisen kotivakuutuksen ja siihen esimerkiksi korkeamman omavastuun osuuden. Tällöin vakuutuksen vuosimaksu pienenee, asiantuntija Sanna Ketola omaisuusvakuutuksista kertoo.

Mikäli talouskriisi jatkuu, kaksi kolmesta yli 45-vuotiaasta suomalaisesta aikoo vähentää sähkön käyttöä. Toisaalta ilmalämpöpumpun asennuttaisi vain noin joka kymmenes vastaajista. Myös kodinkonehankintoja ja suurempia investointeja vähentää tai lykkää joka neljäs kyselyyn vastaajista.

Ifin pohjoismaiseen TNS-gallupilla teettämään tutkimukseen vastasi tammikuun lopulla yhteensä 3000 vastaajaa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.


Lisätiedot:
Tiedottaja Anni Kuusisto, 050 4240067
www.if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit