Finländarna tar medvetna risker i trafiken

Finländarnas trafikdisciplin lämnar mycket övrigt att önska. Två av tre har kört bil och använt mobiltelefonen utan handsfree och nästan lika många har gjort sig skyldiga till fortkörning under det senaste året. Var fjärde stannar inte alltid framför ett övergångsställe, även om bilen invid skulle ha stannat. Finländarna oroar sig i trafiken mest för droger, farliga omkörningar, fortkörning och för korta säkerhetsavstånd.  

Sammanlagt 78 procent av bilisterna i åldersgruppen 18–22 år har talat i mobiltelefonen utan handsfree under det senaste året och 75 procent har kört för fort (medeltalet för alla som svarat på enkäten var 67 respektive 64 procent). De unga har oftare än andra åldersgrupper kört mot rött ljus och utan körkort. Av bilisterna i åldersgruppen 18–22 år medger 8 procent att de kört alkoholpåverkade, då 2 procent av hela befolkningen uppger att de kört rattonyktra. Detta framgår av If Skadeförsäkringsbolags årliga trafiksäkerhetsenkät.

De yngsta förarna stannar mer sällan vid övergångsställena än andra åldersgrupper. Nästan varannan bilist under 23 år stannar inte alltid framför ett övergångsställe, även om bilen på körfilen invid i samma riktning skulle göra det. Av alla som svarade på enkäten uppger var fjärde att de fortsätter sin färd utan att stanna.

– Enkäten ger en oroväckande bild av de ungas trafikbeteende. De som nyss gått i bilskola borde ha i gott minne hur man rör sig tryggt i trafiken, varför försummelsen att iaktta trafikreglerna åtminstone inte borde bero på okunnighet, konstaterar direktör Mikko Pöyhönen från If med ansvar för fordonsförsäkringar.

Enligt Pöyhönen är emellertid inte alla unga nonchalanta i trafiken.

– De unga vuxna bildar olika grupper av förare som klart avviker från varandra. Ifs skadestatistik visar att även om en del råkar ut för många skador, lyckas största delen av de unga förarna köra utan skador. Förarens körsätt och attityder är viktiga bidragande faktorer med tanke på trafiksäkerheten.

Då de yngsta som svarade på enkäten bryter mot trafikreglerna oftare än övriga bilister, koncentrerar sig 20–30-åringarna på flera saker medan de kör. Bilisterna i åldersgruppen 23–34 år äter, dricker, sminkar sig och bläddrar i navigatorn medan de kör oftare än andra åldersgrupper. Förarna i den äldsta åldersgruppen i enkäten, dvs. 55–74-åringarna, gör sig klart skyldiga till minst förseelser och risker.

En utmaning att uppmärksamma barnen i trafiken

Finländarna oroar sig i trafiken mest för droger, farliga omkörningar, fortkörning och för korta säkerhetsavstånd. Ju äldre bilist, desto mer oroar sig han eller hon för användningen av alkohol, droger och läkemedel i trafiken. De äldre åldersgrupperna är betydligt oftare oroade för att man kör mot rött ljus än de yngre. De yngsta bilisterna är i sin tur mer oroade än andra för äldre förare i trafiken.

Sammanlagt 63 procent av bilisterna anser att barn som rör sig till fots eller med cykel hör till den grupp lätta trafikanter som är svårast att uppmärksamma. Enligt bilisterna skulle det bästa sättet att öka möjligheterna att uppmärksamma barnen vara att sakta in vid övergångsställena. Det näst bästa sättet att öka barnens synlighet skulle vara att använda cykelvimplar och kläder i klara färger.

På trafiksäkerhetsenkäten svarade sammanlagt 1 008 finländare i maj 2011.

De gula skärmmössorna påminner bilisterna om att lätta på gasen

If Skadeförsäkringsbolag vill påminna bilisterna om att uppmärksamma de små förstaklassarna som börjar röra sig i trafiken i augusti genom att dela ut neongula skärmmössor till alla elever i ettan i Finland. If delar i höst ut skärmmössor för sjunde året i följd. Syftet med skärmmössorna är att göra barnen synligare i trafiken. De små eleverna kan vara svåra att uppmärksamma och de kan också handla oberäkneligt i trafiken. Därför uppmanas bilisterna att vara särskilt försiktiga under de första skolveckorna i närheten av skolorna.

Ytterligare information och kontakt:

Mari Hätinen, informatör, tfn 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi

Tina Sademies, projektchef (Gulnäbben-skärmmössor), tfn 050 374 7667, tina.sademies@if.fi

 

 

If är ledande skadeförsäkrare i Norden och Baltikum. Bolagets 6 400 anställda erbjuder högklassiga försäkringsprodukter och -tjänster till 3,6 miljoner privat- och företagskunder. I egenskap av expert på skadeförsäkringar bidrar If också till att förebygga skador och olycksfall. Målet är att förbättra säkerheten för kunderna och samtidigt öka säkerheten i samhället som helhet. If är en del av Sampokoncernen.

Avainsanat:

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Multimedia

Multimedia