Huoltajaturva uusi ominaisuus Ifin lapsivakuutuksessa

If Vahinkovakuutusyhtiön uusi lapsivakuutus on vaihtoehto tapaturmavakuutuksen ja sairauskuluvakuutuksen välimaastoon. Se kattaa tapaturmien lisäksi vakavia sairauksia. Ainutlaatuisena ominaisuutena uuteen lapsivakuutukseen sisältyy myös huoltajaturva. -Tarjoamme tärkeää taloudellista turvaa vakaviin riskeihin kohtuullisin kustannuksin. Lapsivakuutus muodostaa paketin, jolla saa turvaa sekä tapaturmiin että vakaviin sairauksiin pitkälle opiskelu- ja aikuisikään, kertoo vakuutusjohtaja Riitta-Liisa Salonen Ifistä. Vakuutus voidaan myöntää 9 kk–14-vuotiaalle lapselle ja nuorelle ja se päättyy 25-vuotiaana. Vielä liian moni olettaa, että lapset ovat automaattisesti ja kattavasti vakuutettuja koulussa ja päivähoidossa. Turva vaihtelee kuitenkin kuntakohtaisesti. Sitä paitsi kunnan ottama turva ei ole voimassa kotona ja vapaa-ajalla eikä kata sairauksia. Siksi useimmat lapset tarvitsevat vakuutuksen, joka tuo turvaa sekä lapselle itselleen että koko perheelle pahimman varalta. Haittakorvaus myös sairauden perusteella Lapsivakuutus koostuu turvasta pysyvän haitan varalta, huoltajaturvasta, kuolemantapausturvasta sekä turvasta tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta. Lapsivakuutuksen uusi ominaisuus on pysyvän haitan korvaus, joka maksetaan tapaturman lisäksi sairauden perusteella. Korvaus on kaksinkertainen, jos haitta-aste on vähintään 50 prosenttia. - Pysyvän haitan eli invaliditeetin kattava turva on tärkeää silloin, kun lapsi sairastuu tai vammautuu vakavasti. Kertakorvauksella voidaan kattaa haitasta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Tapaturma tai sairaus saattaa myös rajoittaa lapsen hakeutumista ammattiin valmistumista ja sitä kautta tulevaa ansiotasoa, Riitta-Liisa Salonen toteaa. - Huoltajaturvasta maksettu korvaus on tarkoitettu lapsen vanhempien välittömiin tarpeisiin lasta kohdanneen vakavan sairauden tai vamman diagnosoimisen jälkeen. Tällainen yllättävä tilanne voi sekoittaa perheen elämän, kertoo Salonen. Huoltajalla on oikeus korvaukseen, kun vakuutetulla lapsella todetaan vakuutusturvan voimassaoloaikana vakuutusehdoissa mainittu sairaus tai vamma. Korvaus maksetaan diagnoosin vahvistamisen jälkeen ja enintään yhden kerran jokaisesta diagnoosiryhmästä. Huoltajaturvasta maksettavan korvauksen suuruus on 10 000 euroa, jonka lapsen huoltaja voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. - Lapsivakuutus ei sisällä laajaa hoitokuluturvaa eli niin sanottua sairaskuluturvaa, joten sairauden aiheuttamia hoitokuluja ei korvata. Lapselle voi edelleen ottaa Ifistä laajan hoitokuluturvan, Riitta-Liisa Salonen kertoo. Vuosittain 120 000 lasta käytetään tapaturman takia lääkärissä. Onneksi useimmiten kysymyksessä ovat pienet vammat. Lisätiedot: henkilövakuutusjohtaja Riitta-Liisa Salonen, If, puh. 010 514 1873, 050 5909 402, viestintäpäällikkö Anja Talasmo, puh. 010 514 4027, 0500 507 793. anja.talasmo@if.fi If on Pohjoismaiden ja Baltian johtava vahinkovakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen vakautta ja turvallisuutta. Yhtiön noin 3,6 miljoonasta asiakkaasta noin miljoona on Suomen Ifin vastuulla. Henkilöstön määrä on noin 6 800, josta Suomessa toimii noin 2100. Vuonna 2004 Ifin maksutulo oli 4,2 miljardia euroa. If kuuluu Sampo-konserniin. www.if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit