IF JA SILMÄKUDOSSÄÄTIÖ JAKAVAT 20 000 SUOJALASIPARIA

Ilotulitus vuoden vaihtuessa on ilo silmälle, mutta ilman suojalaseja voi huonolla tuurilla vaarantaa näön. Ilotulitteet aiheuttavat kymmeniä silmätapaturmia yhden uudenvuoden aaton illan aikana. Suuri osa, peräti 70 prosenttia vahinkoja saaneista on seurannut ilotulitusta sivusta. If Vahinkovakuutusyhtiö kampanjoi yhdessä Silmä- ja kudospankkisäätiön kanssa suojalasien käytön tarpeellisuutta jakamalla niitä 20 000 paria ennen vuoden vaihtumista. Suojalasien käyttö on kiitettävästi yleistynyt ilotulitteita ampuvien keskuudessa, mutta lasien antamaa suojaa tarvitsevat myös ilotulitusta seuraavat. Vuoden viimeisellä viikolla arvioidaan myytävän yhteensä pari miljoonaa ilotulitetta. - Viime vuodenvaihteessa silmäpoliklinikoilla hoidettiin noin 30 silmäänsä vamman saanutta. Vain yhdellä näistä oli suojalasit, ja hänen vammansa olivatkin muiden vammoja vähäisemmät, toteaa HYKS:n silmäklinikalta dosentti, silmäkirurgi Kari Krootila. Hän toimii Silmä- ja kudospankkisäätiön hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi terveyskeskuksissa hoidetaan vuosittain lieviä vammoja saaneita. - Vakavimmat vammat ovat johtaneet pysyvään näön heikkenemiseen tai pahimmillaan näön menetykseen. Silmän vaurioitumisesta voi seurata myös hankalia ja pitkäkestoisia, useita leikkauksia vaativia hoitojaksoja. Kustannukset saattavat nousta suuriksi puhumattakaan kivuista ja henkisistä kärsimyksestä, Krootila sanoo. - Silmäkirurgiaa huolestuttaa muina vuoden aikoina etenkin pikku poikien leikit omatekoisilla pommeilla, joista on aiheutunut ikäviä silmä- ja palovahinkoja, Krootila lisää. Ifin henkilökorvausjohtaja Rami Urhon mukaan vahinkovakuutusyhtiössä ikävimmät ilotulitevahingot ovat luonnollisesti ne, joissa syntyy henkilövahinkoja. Lisäksi taloudellisia menetyksiä aiheuttavia ovat ilotulitteesta syttyneet tulipalot. - If haluaa olla aktiivisesti mukana edistämässä asiakkaittensa turvallisuutta, valistaa mahdollisista riskeistä ja kertoa keinoista, joilla ikäviltä vahingoilta voidaan välttyä. Suojalasikampanjan lisäksi viimeaikaisia vahingontorjuntakampanjoita ovat olleet mm. kodin ja yrityksen turvatestit internetissä sekä palohälyttimien testaamiset vahinkotarkastusten yhteydessä, Rami Urho toteaa. - Ilotulitevahingoissa kärsii usein kolmas taho. Vahingonkorvausvelvollisuudelta ja taloudellisesti raskailta seuraamuksilta vältytään parhaiten, kun noudatetaan ilotulitteiden käyttöohjeita, Urho korostaa. Urho muistuttaa, että suojalaseille on ympärivuotista käyttöä muun muassa puutarha- ja muissa ulkotöissä, joissa niin ikään sattuu silmiin kohdistuvia vahinkoja. Myös urheilijoiden keskuudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota silmien suojaamiseen. - Vaikka suojalasit suojaavat vain silmiin kohdistuvilta vahingoilta, uskon, että suojalaseja käyttävä kiinnittää huomiota muihinkin turvallisuustekijöihin, Urho lisää. Silmä- ja kudospankkisäätiö jakaa ennen vuodenvaihdetta suojalaseja kaikkien viiden yliopistollisen keskussairaalan silmäklinikoilla sekä useimpien keskussairaaloiden silmäklinikoilla ja lisäksi Lions-järjestön kautta. If jakaa suojalaseja torstaina 29.12.2005 Helsingin, Turun, Oulun, Kuopion ja Joensuun ydinkeskustassa. Muistilista ilotulitteiden käyttäjille (Lähde:TUKES) · Lue käyttöohjeet ja noudata niitä · Käytä suojalaseja ja sytytyspuikkoa · Käytä sopivaa tukea tai telinettä rakettien ampumiseen · Ammu ilotulitteet aukealta paikalta; ei koskaan toisia päin; eikä koskaan kädestä tai parvekkeelta · Älä muuntele tai yhdistele ilotulitteita; vakavimmat vammat aiheutuvat omatekoisista viritelmistä · Jos ilotulite ei toimi, odota vähintään 10 minuuttia. Älä käytä viallisia tuotteita, vaan palauta ne ostopaikkaan · Ei ilotulitteita alaikäisille tai päihtyneille Tiesitkö, että Vuonna 2004 silmäpoliklinikoilla hoidettavia silmävammoja sattui lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2003 (19 =>36). 70 prosenttia ilotulitevammoja saaneista oli seuraamassa ilotulitusta sivusta. Kuudesta vakavia vammoja saaneesta neljä oli sivusta seuraajaa ja yksi ilotulitteen lähettäjä. Roomalainen kynttilä aiheuttaa eniten palovahinkoja. Ilotulite voi myös räjähtää telineessä tai lähteä väärään suuntaan. Muistathan, että varsinaisia ilotulitteita saavat käsitellä 18 vuotta täyttäneet aikuiset. Tilastotietojen lähde: Silmä- ja kudospankkisäätiön ja Tukesin selvitykset vuosilta 1999/2000-2004. LISÄTIEDOT: Dosentti, silmäkirurgi Kari Krootila, HYKS, Silmä- ja kudospankkisäätiö, puh. 040 528 5657 Henkilökorvausjohtaja Rami Urho, If, puh. 050 424 1575 Viestintäpäällikkö Anja Talasmo, If, puh. 010 514 4027, 0500 507 793 www.silmakudossaatio.fi www.if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit