If muistuttaa yritysasiakkaita suojeluohjeiden merkityksestä - TURHIA VAHINKOJA VOIDAAN ESTÄÄ

Turvallisuuden varmistamiseksi yrityksessä kannattaa paneutua suojeluasioihin ennen kuin mitään sattuu. Vahinkovakuutusyhtiö If muistuttaa yrityksiä vahingontorjunnan merkityksestä ja opastaa Turvatestin avulla toimialakohtaisten riskien tunnistamiseen. Asiakasta autetaan ehkäisemään ennalta turhat vahingot kannustamalla perehtymään ns. pienellä painettuihin suojeluohjeisiin ja vakuutusehtoihin. - Tuemme asiakasta siis ennen vahinkoa. Noudattaessaan suojeluohjeita asiakas saa Ifistä korvauksen vakuutussopimuksen ja -ehtojen mukaan, vahingontorjuntapäällikkö Mika Luhtala Ifistä korostaa. - Suojeluohjeita noudattamalla vältetään tavallisimmat yritystoimintaa uhkaavat riskit ja varmistetaan vahinkotilanteessa vakuutusturvaa ja sopimusta vastaava oikea korvaus vahingon sattuessa, Luhtala opastaa. Oman toimialansa tärkeimmät suojeluohjeet yrittäjä löytää vakuutusehdoista. - Haluamme varmistaa uudella Turvatestillä, että asiakasyrityksen menestymisen takaa tieto eikä yksin hyvä tuuri. Kerromme selkeästi, mitä suojeluohjeiden noudattaminen tai laiminlyönti merkitsee. Kun vahingontorjunta-asiat ovat kunnossa, yrityksessä voidaan keskittyä muilta osin toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, Luhtala toteaa. Suojeluohjeiden noudattaminen ei useinkaan vaadi suurta vaivaa tai investointia. Esimerkkinä paloturvallisuutta lisäävistä helpoista toimenpiteistä Luhtala mainitsee, että seinien vieressä ei säilytetä palavaa materiaalia. Roskisten pysyvä sijoituspaikka kuuluu olla riittävän etäällä rakennuksista. - Suomessa sytytetään keskimäärin kahdeksan tuhopolttoa joka päivä. Turhan monessa tapauksessa on laiminlyöty palosuojeluohjetta, Mika Luhtala sanoo. Paloturvallisuuden varmistamisen ohella yritysten huomio kiinnitetään mm. rikosvahinkojen torjuntaan sekä työturvallisuuteen. Turvatesti internetissä Vahingontorjuntaan opastetaan kaiken kokoisia yrityksiä ja yrittäjiä erityisen Turvatestin avulla, jonka Yrityskansioasiakkaat saavat automaattisesti käyttöönsä. Yritys voi tehdä Turvatestin itse tai yhteyshenkilönsä kanssa. - Kysymyksiin vastaamalla yrittäjälle selviää, miten paloturvallisuuteen, lukitukseen ja henkilöriskeihin liittyvät suojeluasiat on hoidettu vakuutussopimuksen edellyttävällä tavalla ja miten puutteet laitetaan kuntoon, Luhtala tarkentaa. LISÄTIEDOT: Mika Luhtala, vahingontorjuntapäällikkö, puh. 010 514 1702, 050 590 9390 Anja Talasmo, viestintäpäällikkö, puh. 010 514 4027, 0500 507 793 www.if.fi/turvatesti

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit