IFILTÄ MYÖS SOPEUTUMISTURVAA VAKAVAN SAIRAUDEN VARALTA

Ifin asiakkaat voivat nyt sisällyttää henkilövakuutukseensa myös turvan vakavan sairauden ja tapaturman aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutusmääräksi voi valita 50 000, 100 000 tai 150 000 euroa. - Turva vakavan sairauden ja tapaturman aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden varalta sekä siihen liittyvä Sopeutumisturva ovat Suomen markkinoilla ainutlaatuinen yhdistelmä. Olemme halunneet tuoda markkinoille vaihtoehdon, jonka saa kohtuullisella vakuutusmaksulla ja joka tarjoaa erityisesti nuorten perheiden tarvitsemaa turvaa huoltajan pysyvän työkyvyttömyyden varalta, kertoo vakuutusjohtaja Riitta-Liisa Salonen Ifistä. Vakuutusehdoissa korvattaviksi sairauksiksi on määritelty yhteensä 20 sairautta, vammaa ja toimenpidettä, jotka oikeuttavat korvaukseen pysyvästä työkyvyttömyydestä. Näitä ovat muun muassa pahanlaatuiset kasvaimet, sydäninfarkti, aivoinfarkti, vakava palovamma, elinsiirto ja avosydänleikkaus. Kun tukea eniten tarvitaan Vakuutukseen liittyy aina myös Sopeutumisturva, josta maksetaan kertakorvauksena 5 000 euroa. - Korvaus on tarkoitettu vakuutetun välittömiin tarpeisiin häntä kohdanneen vakavan sairauden tai vamman diagnosoimisen jälkeen. Rahan voi käyttää vapaasti haluamallaan tavalla, Salonen sanoo. Kohderyhmänä tälle turvalle ovat esimerkiksi nuorten vasta perustettujen perheiden huoltajat, joilla tyypillisesti on pieniä lapsia ja paljon velkaa. Turvan hinta on huomattavasti edullisempi kuin perinteisissä kaikki työkyvyttömyyden syyt kattavissa turvissa. Turva voidaan myöntää 18-49-vuotiaalle. Ifin Henkilövakuutuksen ehtoihin on tehty myös muita asiakkaalle positiivisia muutoksia. Esimerkiksi ylintä myöntämis- ja päättymisikää on nostettu 5 vuodella tapaturmaisissa hoitokulu-, pysyvä haitta- ja kuolemantapausturvissa sekä jatkuvassa matkustajaturvassa. Päättymisikä on nyt 75 vuotta ja ylin myöntämisikä 69 vuotta. Vuonna 2004 If maksoi vapaaehtoisten henkilövakuutusten perusteella noin 165 000 korvausta. Korvaukset ovat olleet pääasiassa tapaturmien ja sairauksien hoitokuluja. Yksi korvaustapahtuma sisältää yleensä useita korvausvaatimuksia. Henkilövahinkojen osuus on lähes puolet Ifin korvausmenosta Suomessa. - Uusilla henkilöturvilla ja turvaominaisuuksilla haluamme muistuttaa siitä, että riskiturvaa kannattaa hankkia ajoissa myös niitä ei-toivottuja tilanteita varten, joissa taloudellista tukea kaikkein eniten tarvitaan, Riitta-Liisa Salonen tähdentää. Lisätiedot: henkilövakuutusjohtaja Riitta-Liisa Salonen, If, puh. 010 514 1873, 050 5909 402, viestintäpäällikkö Anja Talasmo, puh. 010 514 4027, 0500 507 793. anja.talasmo@if.fi If on Pohjoismaiden ja Baltian johtava vahinkovakuuttaja, joka tarjoaa asiakkailleen vakautta ja turvallisuutta. Yhtiön noin 3,6 miljoonasta asiakkaasta noin miljoona on Suomen Ifin vastuulla. Henkilöstön määrä on noin 6 800, josta Suomessa toimii noin 2100. Vuonna 2004 Ifin maksutulo oli 4,2 miljardia euroa. If kuuluu Sampo-konserniin. www.if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit