IFIN ALKUVUODEN LIIKEVOITTO 124 MILJOONAA EUROA

TIEDOTE 12.8.2003 IFIN ALKUVUODEN LIIKEVOITTO 124 MILJOONAA EUROA Pohjoismainen vahinkovakuutuskonserni If teki vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla 124 miljoonan euron liikevoiton. Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin mukaan tulos myötävaikutti substanssiarvon kasvuun ja vahvisti tasetta. Osakemarkkinoiden elpyminen on osaltaan edistänyt hyvää tuloskehitystä. Konsernin yhdistetty kulusuhde parani edelleen ja oli toisella vuosineljänneksellä 101 prosenttia ja puolen vuoden tarkastelujaksolla 103 prosenttia. Toimintakulusuhde parani 2,7 prosenttiyksiköllä 27,1 prosenttiin. - Tulos on parantunut kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa If- maissa puolitoista vuotta sitten käynnistetyn ja vuoden 2003 loppuun asti ulottuvan tervehdyttämisohjelman mukaisesti, toteaa konsernijohtaja Torbjörn Magnusson. Suomessa Ifin toiminta jatkui edelleen vakaana, joskin keskeisiin tunnuslukuihin vaikutti pitkäaikaisten eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen. - Ilman tätä alentamista olisi yhdistetty kulusuhde Suomessa ollut huhti- kesäkuussa vuoden 2002 tasolla, mainitsee Magnusson. Avainluvut If-konserni 4-6/ 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 1-12/ 2003 2002 Vakuutusmaksutulo, MEUR 937 970 2667 2578 4164 Vakuutustekninen tulos, MEUR 46 21 63 - 14 35 Liikevoitto, MEUR 93 - 122 124 - 173 - 227 Riskisuhde, % 74,2 75,4 75,9 77,8 77,8 Toimintakulusuhde, % 26,8 29,0 27,1 29,9 28,3 Yhdistetty kulusuhde, % 101,0 104,4 103,0 107,8 106,1 Tunnusluvut on laskettu ruotsalaisen kirjanpitokäytännön (SGAAP) mukaan, ja ne eroavat suomalaisen kirjanpitokäytännön (FGAAP) mukaan lasketuista luvuista. If-konsernin yhdistetty kulusuhde SGAAP:in mukaan on siksi noin 1 prosenttiyksikköä alempi kuin suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan laskettu. Avainluvut If Suomi 4-6/ 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 1-12/ (Henkilö- ja 2003 2002 Yritysasiakkaat, pl. Suurasiakkaat*) Vakuutusmaksutulo, MEUR 125 123 452 444 632 Vakuutustekninen tulos, MEUR - 5 7 - 4 15 9 Riskisuhde, % 72,4 65,8 71,2 67,4 66,6 Toimintakulusuhde, % 34,0 31,8 33,1 32,1 35,7 Yhdistetty kulusuhde, % 106,4 97,6 104,3 99,5 102,3 *Suomen tunnusluvuissa ei ole mukana Suurasiakkaat- liiketoimintayksikköä, jonka tiedot ovat omana kokonaisuutenaan If- konsernin tuloksessa. (www.if-insurance.com) Tunnusluvut on laskettu ruotsalaisen kirjanpitokäytännön (SGAAP) mukaan, ja ne eroavat suomalaisen kirjanpitokäytännön (FGAAP) mukaan lasketuista luvuista. If Suomen yhdistetty kulusuhde SGAAP:in mukaan on siksi noin 3 prosenttiyksikköä alempi kuin suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan laskettu. - Korvaus- ja kustannuskehitys vakaita - Eläkevastuiden diskonttokorkoa alennettu - Suurvahinkojen määrä hieman yli normaalitason - If-liikemerkin menestyksekäs lanseeraus lisäsi brandin tunnettuutta Lisätiedot/Yhteydet: If, viestintä, Anja Talasmo, puh. 010 514 4027, 0500 507793 anja.talasmo@ifvakuutus.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00200/wkr0002.pdf

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.