Joka kolmas nainen pelkää tekevänsä virheitä verkkoasioinnissa

Internetin käytössä on melko suuria eroja miesten ja naisten välillä. Naiset pelkäävät miehiä useammin tekevänsä jotain väärin Internetissä asioidessaan, ja he uskovat myös useammin netissä tehtyjen tilausten katoamiseen. Miehet käyttävät Internetiä kännykän kautta naisia useammin ja asioivat kokonaisuudessaan enemmän netin välityksellä.

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta pitää asioiden hoitoa netissä tuttuna, ja vakuutusasioiden hoidossa Internetiä pidetään nopeimpana kanavana, tuore tutkimus osoittaa. Lähes yhdeksän kymmenestä avaa tietokoneen mielellään työpäivän jälkeen, ja reilu viidennes käyttää nettiä kännykällään usein. Tiedot selviävät If Vahinkovakuutusyhtiön Sales Questorilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1000 suomalaista.

Asenteet Internet-asiointia kohtaan ovat samankaltaiset eri ikäryhmissä. Sen sijaan sukupuolten välillä on näkyvissä asenne-eroja. Naisista lähes joka kolmas pelkää tekevänsä verkossa jotain väärin, kun miehistä virheitä pelkää joka viides. Kolmannes naisista pelkää myös hoidettavien asioiden tai tilausten katoamista siinä missä miehistä tietojen katoamista pelkää noin joka viides. Miehet käyttävät nettiä kännykällä lähes kaksi kertaa useammin kuin naiset (28 vs. 15 prosenttia kyselyyn vastanneista miehistä ja naisista).

Joka toinen on ottanut käyttöön e-laskun

E-lasku tekee tuloaan suomalaistalouksiin. Joka toinen suomalainen on ottanut käyttöön e-laskun. Miehillä e-laskun käyttö on hieman naisia yleisempää. Yleisimmin e-laskun käyttöön innoittaa helppokäyttöisyys ja halu säästää ympäristöä. Naisten e-laskun käytössä korostuvat useammin ympäristösyyt sekä halu pitää koti siistinä, kun taas miehiä e-laskussa kiinnostaa eniten nopeus.

Suurin syy e-laskun käyttämättä jättämiseen on kontrollin tarve. Paperilaskuja kannattavat kokevat pysyvänsä perinteisten laskujen myötä paremmin laskutilanteen tasalla. Toiseksi yleisin syy e-laskun käyttämättä jättämiseen on viitseliäisyyden puute. Kolmannes paperilaskuja suosivista ilmoittaa syyksi paperisten laskujen käyttöön sen, ettei ole ehtinyt tai viitsinyt siirtyä e-laskutukseen.

Vaikka suomalaiset suhtautuvat tutkimuksen mukaan sähköiseen asiointiin myönteisesti, yrityksiltä kaivataan panostusta sähköisten kanavien helppokäyttöisyyteen. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia toivotaan lisää, ja mahdollisuuksista pitäisi kertoa aktiivisemmin. Erityisesti nuoret toivovat lisää mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin.

Lisätietoja:
Mari Hätinen, tiedottaja, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi

 

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 400 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat:

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Multimedia

Multimedia