Nuori aikuinen: Tiedätkö, mitä vahinkoja kotivakuutuksesi kattaa?

Suomalaiset kertovat tuntevansa kotivakuutustensa sisällön hyvin, mutta erityisesti nuorten tiedoissa on aukkoja.

Ifin teettämän kyselyn* mukaan heikointa tiedon taso on nuorten aikuisten (18–34-vuotiaat) ja opiskelijoiden keskuudessa. Heistä yli 40 % tietää vain joiltain osin tai ei lainkaan, mitä kaikkia mahdollisia vahinkoja heidän kotivakuutuksensa kattaa.

Kaikista vastaajista lähes neljännes (24 %) kokee tuntevansa kotivakuutuksensa sisällön vain joiltain osin tai ei lainkaan.

– Tutkimuksen tulokset eivät yllättäneet lainkaan. Ihmiset tosiaan tuntevat kotivakuutuksensa sisällön huonosti. Näin on ollut jo pitkään. Erityisesti nuoret, jotka muuttavat pois lapsuudenkodistaan, eivät ikävä kyllä aina muista ottaa kotivakuutusta. Päällimmäisenä mielessä saattaa olla tupaantuliaisten järjestäminen, kertoo Ifin vakuutusjohtaja Mika Viipuri.

Televisiot, tietokoneet ja pesukoneet hajoavat usein

Nuorille aikuisille ja lapsiperheille on tapahtunut omaisuusvahinkoja kotona selvästi useammin kuin muille.

Lähes kuudesosa vastaajista (16 %) myöntää, että kodin irtain omaisuus, kuten televisio, tietokone tai pesukone, on rikkoutunut kahden viimeisen vuoden aikana. Muita omaisuusvahinkoja on sattunut vain muutamalle prosentille vastaajista.

Arvokkaan irtaimen omaisuuden rikkoutumista ja vesivahinkoa pidetään todennäköisimpinä vahinkoina suomalaisissa kotitalouksissa. Yhteensä 53 % vastaajista pitää irtaimen omaisuuden rikkoutumista todennäköisimpänä vahinkona ja 25 % vastaajista pitää vesivahinkoa todennäköisimpänä seuraavan kahden vuoden aikana. Asuntomurtoa tai varkautta pitää todennäköisimpänä vahinkona 15 % vastaajista.

Kyselyyn vastaajista 9 % ei pidä mitään vahinkoa kotona lainkaan todennäköisenä. Nuorista aikuisista (18–34-vuotiaat) vain 5 % ei pidä mitään vahinkoa kotona lainkaan todennäköisenä.

* Ifin teettämän kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland loka-marraskuussa 2014. Sähköiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1009 henkilöä, joiden taloudessa on kotivakuutus. Vastaajajoukko edustaa 18–74-vuotiasta suomalaista väestöä.

Lisätietoja:
Mika Viipuri, vakuutusjohtaja, If, p. 050 425 8607, mika.viipuri@if.fi
Mikko Vaitomaa, lakimies, henkilöasiakkaiden omaisuuskorvaukset, If, p. 050 424 1184, mikko.vaitomaa@if.fi
Riikka Rytilahti, tiedottaja, If, p. 050 424 4223, riikka.rytilahti@if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiseteläimetkoditautot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat: