Suomalainen uskoo elämän olevan parasta nelikymppisenä

Suomalaiset uskovat pitkään ikään ja siihen, että elämä on parhaimmillaan 40 ikävuoden tienoilla. Kiihtyvän eläköitymisen seurauksena ikääntyneiden voimavaroja ja osaamista on suomalaisten mielestä hyödynnettävä nykyistä paremmin.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan väitteet nuoruuden ihannoinnista eivät ainakaan Suomessa pidä kokonaan paikkaansa. Suomalaisten mielestä elämä on parhaimmillaan keskimäärin 39-vuotiaana. Ainoastaan kolme prosenttia on sitä mieltä, että lapsuus tai teini-ikä ennen 18 ikävuotta on elämän parasta aikaa. Opiskeluajan (19−24 vuotta) nimeen elämän parhaana aikana vannoo kuusi prosenttia suomalaisista. Tiedot selviävät vakuutusyhtiö Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Nuoruusaika päättyy suomalaisten mielestä keskimäärin 31-vuotiaana, ja vanhuus alkaa keskimäärin 74-vuotiaana. Joka viidennen mielestä vanhuus alkaa vasta 85-vuotiaana tai myöhemmin. Mitä ikääntyneemmästä vastaajasta on kyse, sitä myöhemmin nuoruuden yleensä koetaan päättyvän ja vanhuuden alkavan. Siinä missä 18−34-vuotiaat katsovan vanhuuden alkavan keskimäärin 64-vuotiaana, sijoittavat 55−74-vuotiaat vanhuuden alun keskimäärin 81 ikävuoteen.

Keskimäärin suomalainen uskoo elävänsä 81-vuotiaaksi. Naiset uskovat elävänsä hieman pidempään kuin miehet (83 vs. 79 vuotta).

Vireiden eläkeläisten voimavarat halutaan käyttöön

Suurten ikäluokkien eläköitymisen uskotaan vaikuttavan monin tavoin yhteiskuntaan. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta uskoo, että kiihtyvä eläköityminen johtaa työssä käyvien eläkeiän nousuun. Useampi kuin joka toinen arvelee verojen nousevan eläköitymisen vuoksi. Yhteiskunnan palveluiden heikkenemistä pelkää neljä kymmenestä, ja työllisyystilanteen paranemiseen uskoo noin joka neljäs.

Noin kolme neljästä kyselytutkimukseen vastanneesta on sitä mieltä, että eläkeläisten voimavaroja ja osaamista pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän yhteiskunnassa ja työelämässä. Yhtä moni kuitenkin uskoo, että ikääntyneiden voimavaroja ja asiantuntemusta ei osata hyödyntää tulevaisuudessakaan nykyistä paremmin.

Kyselytutkimuksen teetti If Vahinkovakuutusyhtiön toimeksiannosta YouGov Finland. Kyselyyn vastasi yhteensä 1008 iältään 18−74-vuotiasta suomalaista. Sekä lähtöotos että lopullinen vastaajajoukko painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

Lisätietoja:

Tutkimustulokset ristiintaulukoineen on saatavissa pyydettäessä

Mari Hätinen, tiedottaja, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi

if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 300 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat: