Suomalaiset vakuuttavat sosiaaliturvan heikkenemisen pelossa

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet omaisuusvakuuttajia, ja edelleen koti on valtaosalle yksi tärkeimmistä vakuuttamisen kohteista. Omaisuuden turvaamisen rinnalle nousee henkilövakuuttaminen, sillä sosiaaliturvan varaan ei enää uskalleta luottaa. Myös syntymättömät vauvat vakuutetaan.

Suomalaiset 25 – 45-vuotiaat ovat harvinaisen yksimielisiä vakuutettavien kohteiden tärkeysjärjestyksestä. - Teettämämme tutkimuksen mukaan 90 prosenttia sanoo kodin olevan kolmen tärkeimmän vakuuttamisen kohteen joukossa. Me suomalaiset olemme omaisuusvakuuttajia, vakuutuspäällikkö Tuula Helle-Kuusjoki If Vahinkovakuutusyhtiöstä sanoo. Omaisuusvakuuttamisen ohella yhä tärkeämmäksi nousee henkilövakuuttaminen. Jo neljällä kymmenestä on vapaaehtoinen vakuutusturva, joka kattaa muun muassa sairaudenhoitokuluja. - Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista uskoo sosiaaliturvan heikkenevän tulevaisuudessa, ja sen nousemiseen ei usko juuri kukaan. Tämä on yksi syy henkilövakuutusten lisääntymiseen, Helle-Kuusjoki toteaa. Sosiaaliturvan koetaan olevan riittämättömin ulkomaan matkalla sairastuttaessa. Äkillisessä sairaustapauksessa kotimaassa sosiaaliturvaa pidetään riittävimpänä, joskin neljännes kokee vapaaehtoisen vakuutuksen välttämättömäksi myös äkillisen sairauden varalle. Vakuutus syntymättömälle vauvalle Joka toinen kaikista suomalaisista nostaa lapsen kolmen tärkeimmän vakuutettavan joukkoon, ja vanhemmista peräti kolme neljästä. - On luonnollista, että vanhemmille lasten vakuuttaminen on tärkeää, tärkeämpää kuin lapsettomille. Vanhemmat arvostavat mahdollisuutta päästä sairaan lapsen kanssa nopeasti hoitoon ja usein itse valitsemaansa paikkaan , vakuutuspäällikkö Tuula Helle-Kuusjoki Ifistä toteaa. Kaksi kolmasosaa lapsiperheistä on ottanut vakuutuksen jälkikasvulleen. Lapsivakuutuksen hankintaan ollaan tyytyväisiä lähes poikkeuksetta. Tutkimuksen mukaan noin puolet vakuuttaisi tulevan lapsensa jo ennen syntymää ja jo lapsen saaneista peräti kolme neljästä. - Vanhemmat haluavat vakuutusturvan syntymättömälle vauvalleen. He pitävät tärkeänä sitä, ettei lapsen vakuutukseen tule rajoituksia synnynnäisistä vammoista tai pian syntymän jälkeen alkavista sairauksista, kertoo henkilövakuutusasiantuntija Petri Laine Ifistä. - Joka toiselle tutkimukseemme vastanneelle vanhemmalle tärkein valintakriteeri lapsivakuutukselle on se, että vakuutusturva on voimassa heti syntymästä. Tutkimuksen vakuutusyhtiö Ifille on toteuttanut Sales Questor Oy. Tiedot on kerätty huhtikuussa 2010 kuluttajapaneelissa. Otos, noin 1000 vastaajaa, edustaa 25 – 45-vuotiaita suomalaisia. Faktaa: Lapsille suunnattuja vakuutuksia Vauvavakuutus (Odotus- ja lapsuusajan vakuutus) - Otetaan ennen syntymää. Vauvavakuutuksen voi saada 12. raskausviikolla, kuitenkin viimeistään 3 kk ennen laskettua aikaa. - Ifin vauvavakuutus on mahdollista saada jopa 41-vuotiaan äidin ottamana. Odotusajan vakuutus sisältää vakuutusturvaa niin lapsen vakavien synnynnäisten sairauksien ja vammojen kuin lapsen sairaalahoidonkin varalta. Lapsuusajan vakuutus turvaa niin tapaturman kuin sairauksien aiheuttamien hoitokulujen varalta sekä vakavampien tapaturmien seurausten varalta. - Vakuutus jatkuu lapsen 15 ikävuoteen saakka. Lapsivakuutus - Otetaan lapsen syntymän jälkeen. - Lapsivakuutus on tarkoitettu lapsille ja nuorille antamaan turvaa ensisijaisesti vakavien sairauksien ja tapaturmien varalta. - Vakuutus on voimassa nuoren 25 ikävuoteen saakka.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.