Suomalaisyritykset ovat varautuneet heikosti sosiaalisen median kriiseihin

Suomalaiset yritykset uskovat sosiaalisen median vaikuttavan maineeseen. Kuitenkin ainoastaan kolmannes on tehnyt suunnitelman sosiaalisen median kriisien varalle. Tilanne on heikompi kuin muissa Pohjoismaissa.

Hieman useampi kuin joka toinen (55 %) yritysjohtaja pitää todennäköisenä, että sosiaalisen median kautta leviävät huhut vahingoittavat jossain vaiheessa yrityksen brändiä. Tyytymättömiä asiakkaita ja ongelmia alihankintaverkostossa pidetään hieman harvemmin maineuhkina kuin sosiaalisen median kautta leviäviä huhuja. Tiedot selviävät Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Ainoastaan joka kolmas pörssiyritys (33 %) on tehnyt toimintasuunnitelman sosiaalisen median kriisien varalle. Määrä on lähes sama kuin yritysten, jotka ovat kohdanneet yritystään koskevia kielteisiä huhuja sosiaalisessa mediassa vähintään kerran (31 %).

Suomessa varautuminen sosiaalisen median kriiseihin on heikompaa kuin muissa Pohjoismaissa. Norjassa 80 prosenttia yrityksistä on tehnyt toimintasuunnitelman sosiaalisen median kriisien varalle. Ruotsissa vastaava suunnitelma löytyy 42 prosentilta yrityksistä.

Myös sosiaalisen median seurantaan kiinnitetään Suomessa vähemmän huomiota kuin muissa maissa. Joka kolmas (32 %) suomalaisyritys on sisällyttänyt sosiaalisen median seurannan osaksi yleistä kriisivalmiutta. Norjassa sosiaalisen median seuranta kuuluu kriisivalmiuteen 61 prosentissa ja Ruotsissa 54 prosentissa yrityksistä.

Kyselyn mukaan yritykset testaavat vaihtelevasti kykyään toimia kriisitilanteissa. Neljä kymmenestä suomalaisyrityksestä ei ole edellisen vuoden aikana järjestänyt lainkaan kriisiharjoituksia. Suomessa tilanne on kuitenkin hieman parempi kuin Pohjoismaissa keskimäärin.

If Vahinkovakuutusyhtiön teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin pörssiyritysten kriisinhallintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse yhteensä 400 pörssiyrityksen riskeistä ja turvallisuudesta vastaavaa henkilöä Pohjoismaissa. Suomesta tutkimukseen vastasi 100 yritystä.

Lisätietoja:
Mari Hätinen, tiedottaja, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 300 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat:

Lainaukset

Joka kolmas pörssiyritys on tehnyt toimintasuunnitelman sosiaalisen median kriisien varalle.
If