Turvatestillä jo 10 000 käyttäjää

Yhä useampi suomalaisyritys käyttää turvallisuustasonsa läpikäyntiin ja kohentamiseen Ifin sähköistä vahingontorjuntapalvelua, If Turvatestiä. Vajaassa vuodessa palvelun piiriin on liittynyt jo 10 000 Ifin yritysasiakasta. ”Yrityksissä tehty turvallisuustyö on näin 20-kertaistunut alle vuodessa, sillä yritysasiakkaillemme tarkoitettu Turvatesti otettiin käyttöön 1. syyskuuta 2005”, kertoo vahingontorjuntapäällikkö Mika Luhtala Ifistä. Turvatestiin on koottu eri toimialojen kriittisimmät riskit, ja nimenomaan sellaiset riskit, joita tilastojen mukaan sattuu eniten. Asiakas saa ratkaisut ja ohjeet sisältävän vahingontorjunnan tehtävälistan, jonka avulla hän voi tehdä tarvittavat vahingontorjuntatoimenpiteet. Lisäksi käyttäjälle selvitetään, että suojeluohjeiden noudattamatta jättäminen lisää vahinkoriskiä ja voi pienentää maksettavaa korvausta. Pienellä präntätty on käännetty selkokielelle Luhtalan mukaan jokseenkin kaikki turvallisuuteen liittyvä tekninen tietämys on jo olemassa. Sen sijaan vahingontorjunnan viestintään ja sähköisten työkalujen hyödyntämiseen ei pohjoismaisissa vakuutusyhtiöissä ole aiemmin kovin paljon panostettu. Kuluva vuosi on ollut suurvahinkojen ja palokuolemien osalta erityisen synkkä. Yhä edelleenkin Suomessa sattuu keskimäärin kolme yrityspaloa päivässä, mikä on aivan liikaa. Palojen vaikutuksia arvioitaessa keskitytään helposti siihen, paljonko vakuutusyhtiöille aiheutuu korvattavaa. Tätäkin tärkeämpää olisi keskittyä siihen, kuinka paljon tulipalot vaikeuttavat yritysten toimintaa aiheuttamalla liiketoiminnan keskeytymisen, asiakas- ja alihankkijasuhteiden menetyksiä ja pahimmillaan konkurssin. Suurin osa yrittäjistä on kiinnostunut turvallisuudesta ja on valmis tekemään vaadittavat toimenpiteet. Mitä tiukempi on kilpailutilanne, sitä tärkeämpänä pidetään vahinkojen välttämistä. Esteenä on useimmiten tiedon kuin halun puuttuminen. Suojeluohjeasiat ovat vaikeita, ja ehtotekstin pitää täyttää tietyt juridiset ja tekniset vaatimukset. "Ymmärsimme tekemiemme vahingontorjuntaprojektien myötä, että eniten Turvatestissä pitää panostaa viestinnän kehittämiseen. Pienellä präntätyn tekstin kirjoittaminen selkeälle suomen kielelle on saanut hyvän vastaanoton ja voidaan sanoa, että Turvatestin ansiosta vahinkojen ennalta ehkäisemisestä on tullut itse vakuutusturvan ohella yrittäjien ja Ifin yhteyshenkilöiden päivittäinen keskustelunaihe”, Luhtala sanoo. Lisätiedot ja yhteydet: Vahingontorjuntapäällikkö Mika Luhtala, puh. 050 590 9390 Tuotepäällikkö Niko Satto, puh. 050 424 1383 Tiedotuspäällikkö Harry Nordqvist, puh. 050 516 7558 www.if.fi/turvatesti

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit