Työnantajat ovat syttyneet etätyön vakuuttamiselle

Report this content

Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei kata kaikkia etätyöpäivän aikana sattuvia vahinkoja. Erityisesti yli 500 henkilöä työllistävät yritykset ovat edelläkävijöitä työntekijöidensä etätyön vakuuttamisessa. Tällä hetkellä ainoastaan If tarjoaa yrityksille räätälöityä vakuutusta etätyöpäivien turvaksi Suomessa. 

Etätöitä tehdään nykyään paljon. Monet arvostavat etätyön tuomaa joustoa arkeen, parempaa työrauhaa sekä säästöä työmatkan ajassa ja kustannuksissa. Kotona työskentely vähentää myös työmatkatapaturmia, ja normaaliarjesta poikkeava ympäristö voi kirvoittaa tavallista enemmän ideoita. Etätyöstä työnantajan kanssa sovittaessa on muistettava, että vakuutusturva poikkeaa osittain työpaikalla tehtävästä työstä.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa työpaikalla tehtävän työn lisäksi myös etätyössä. Vakuutus kattaa etätyössä kuitenkin vain välittömästi työhön liittyvää toimintaa. Näin ollen esimerkiksi etätyöpäivän ruokailu tai tauot eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Työnantaja voi täydentää lakisääteistä vakuutusturvaa ottamalla työntekijöille täysajan tapaturmavakuutuksen, sairaanhoitovakuutuksen tai etätyövakuutuksen.

Suuryritykset vakuuttavat työntekijöitään etätyöpäiviä varten

– Kaksi vuotta sitten, kun aloimme tarjota If Etätyövakuutusta, erityisesti isot työnantajat tajusivat, että etätyöpäivien kohdalla on aukko vakuutusturvassa, josta työntekijät ja yritys saattavat kärsiä. Suurin kiinnostus etätyövakuutusta kohtaan on tuhansia työntekijöitä työllistävillä suuryrityksillä, ja nämä yritykset vakuuttavatkin työntekijöitään eniten etätyön riskien varalta, kertoo henkilövakuutusasiantuntija Seija Tolvanen Ifistä.

Jos työnantaja ei ole halukas ottamaan työntekijöilleen lakisääteistä tapaturmavakuutusta kattavampaa turvaa, yksityishenkilö voi halutessaan vakuuttaa itse itsensä vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta.

If Etätyövakuutus on yrityksille tarjottava vapaaehtoinen vakuutus, joka täyttää lakisääteisen tapaturmavakuutuksen aukkoja etätyöntekijän turvassa. If on ainoana vakuutusyhtiönä Suomessa tarjonnut yrityksille If Etätyövakuutusta vuodesta 2012 lähtien. Vakuutus on voimassa etänä työskentelyn aikana esimerkiksi kotona ruokaillessa, taukojen aikana sekä etätyöpaikassa liikkuessa.

 

Lisätietoja:
Seija Tolvanen, henkilövakuutusasiantuntija, If, p. 010 514 3854, seija.tolvanen@if.fi
Riikka Rytilahti, tiedottaja, If, p. 050 424 4223, riikka.rytilahti@if.fi
If EtätyövakuutusIf vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat: