Uudenaikaisella työturvallisuudella hyvinvointia työyhteisöön

IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY TIEDOTE 5.6.2003 Yrityksen henkilövakuuttaminen ulottuu myös sairastumisiin Uudenaikaisella työturvallisuudella hyvinvointia työyhteisöön - Kahvi kupissa ei ole riski työpaikalla, mutta lattialle roiskahtaneena siihen voi liukastua. Lähes kolmannes henkilökorvauksista aiheutuu kaatumisista. - Kotona ja vapaa-aikana sattuu kaksi kolmasosaa vuosittaisesta noin miljoonasta tapaturmasta. Myös vapaa-ajan tapaturmat lisäävät työnantajan kustannuksia poissaolojen vuoksi. - 75 prosentissa ohimenevistä työkyvyttömyyspäivistä aiheuttajana on sairaus. Uudenaikaisella turvallisuustyöllä parannetaan työyhteisön hyvinvointia ja laatua havaitsemalla vaaratekijät ajoissa ja oppimalla läheltä piti -tilanteista. - Aktiivinen turvallisuustyö lisää hyvinvointia ja laatua työyhteisössä, mistä hyötyvät kaikki osapuolet, korostaa If-konsernin varatoimitusjohtaja ja If Vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja Hannu Kokkonen. - Pohjoismaisen vakuutuskonsernin vahvuuksia on parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen yli rajojen. Suomessa Ifillä on pitkät perinteet riskien hallinnassa sekä asiantuntijana turvallisuuden ja terveyden edistämisessä. Uusien vakuutusratkaisujen kehittäminen on kunnia-asia vakuutusyhtiössä, jossa yksi keskeisistä arvoista on olla palveluja ja tuotteita uudistava, Kokkonen lisää. Valmiuksia parannettaessa vakuutusyhtiöllä on avainasema riskienhallinnan ja turvallisuustyön ammattilaisena. - Tehtävänämme on kotien ja työpaikkojen riskien kantajana kehittää oma- aloitteisesti ja innovatiivisesti uusia palveluja ja vakuutusratkaisuja asiakkaittemme ajankohtaisiin tarpeisiin, sanoo Kokkonen. Vuonna 2002 If Vahinkovakuutusyhtiö korvasi Suomessa 310 000 henkilövahinkoa. Korvauksia niistä maksettiin yhteensä 160 miljoonaa euroa. Henkilövahingoista työtapaturmia oli kuudennes, korvausmenosta 80 prosenttia. Askelmin kohti nollavisiota Työpaikkojen turvallisuustyötä ovat viitoittamassa uudistetut lait työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta. Lakien edellyttämiin toimenpiteisiin on työpaikoilla löydettävä menetelmät itse tai esimerkiksi vakuutusyhtiön asiantuntemusta käyttäen. Uudistuneissa laeissa kiinnitetään huomiota työn fyysisiin ja henkisiin vaara- ja kuormitustekijöihin. Siinä missä vuoden 1958 työturvallisuuslakia on luonnehdittu teollisuuslaiksi, 1.1.2003 voimaan astunut uusi turvallisuuslaki on osa johtamista. - Turvallisuus syntyy kartoittamalla vaaratilanteita ja riskejä ennakkoon sekä valitsemalla parhaat menetelmät vaarojen vähentämiseksi ja poistamiseksi, kertoo Ifissä työturvallisuuden johtavana asiantuntijana toimiva psykologi, filosofian tohtori Marita Hyttinen. If on nimennyt työpaikoille kehittämänsä riskienarviointipalvelun Askelmaksi, josta on omat versionsa nyt myös toimihenkilötyöhön perinteisten teollisuustoimialojen rinnalla. - Tämän itsearviointimenettelyn avulla selvitetään keskeiset terveys- ja turvallisuusriskit. Toimintatapoja tarkastellaan nykyaikaisin mittarein ja menetelmin. Tavoitteena on 0-visio tapaturmissa, kun ns. perinteistä turvallisuustyötä on mitattu lievien ja vakavien tapaturmien määrillä, Hyttinen kuvaa. - Myös sairasteluluvut olisi saatava lähelle nollaa työpaikkojen hyvinvointia edistävien toimenpiteiden avulla, hän lisää. Toimintatapojen arvioinnin pohjalta asiakasyritys saa ifläiseltä asiantuntijaltaan suositukset toimenpiteiksi riskien hallintaan ja vahinkojen välttämiseen. - Turvallisuus- ja hyvinvointivastuu kuuluu työyhteisön jokaiselle jäsenelle, siksi arviointeihin ja menettelytapojen etsimiseen osallistuvat työnantaja ja työtekijät yhdessä, Marita Hyttinen muistuttaa. Myös läheltä piti -tilanteiden havainnoinneilla on Hyttisen mukaan osoitettu olevan tapaturmia vähentävä vaikutus. Sitä mukaa kuin uusia vaaratilanteita on havaittu ja raportoitu, tapaturmien määrä on vähentynyt. - Parhaissa työyhteisöissä ollaan jo lähellä 0-tapaturman tavoitetta, Hyttinen kuvaa. Kolmantena uusimmista menetelmistä Hyttinen mainitsee työpaikan Tarinatorin, jolla toisen kokemuksista havahtuu ja oppii. Sairauspoissaoloihin lääke Turvallisuustyö ja hyvinvointiin panostaminen sisältää nykyaikaisissa työyhteisöissä myös henkilöstön sairastamisen seurannan. Taloudellisten kustannusten kattamiseen osallistuvat sekä työnantaja mm. järjestämällään työterveyshuollolla että sosiaalivakuutusjärjestelmät. Työnantaja voi vapaaehtoisella vakuutusturvalla osallistua myös työntekijänsä omavastuun kattamiseen. Tähän Ifissä on kehitetty aivan uudenlainen tuote, jonka voi ottaa ryhmävakuutuksena tai yksilöllisenä ratkaisuna . Vakuutuksen turvin myös yksityisten sairaanhoitopalvelujen käyttö on mahdollista, jolloin voidaan vaikuttaa sairauspäivien lukumäärään ja helpotetaan julkisen sairaanhoidon paineita. - Sen lisäksi että vakuutuksella täydennetään työterveyshuoltoa ja muuta lakisääteistä turvaa, se on työntekijän turvana myös vapaa-aikana, kuvaa osastonjohtaja Leena Saarimaa-Puosi Ifistä. Hoitokulujen lisäksi vakuutukseen voidaan sisällyttää taloudellista turvaa perheelle myös työkyvyttömyyden ja kuolemantapauksen varalle. Saarimaa-Puosin mukaan uudenlainen vakuutus on konkreettinen ja pitkäaikainen lisäetu, jolla työnantaja voi palkita työntekijöitään. Se on myös yritykselle kilpailuetu rekrytoinneissa. Hoitoon hakeutumista ja korvauksen hakemista helpottavat uudenlaiset palvelumallit. Vakuutettu voi hoitaa korvausasiaansa internetin kautta, puhelimitse tai työterveyshuoltonsa välityksellä. LISÄTIEDOT JA YHTEYDET: Marita Hyttinen, If, riskienhallinta, puh. 010 514 5182, 050 542 5257 Leena Saarimaa-Puosi, If, yritysten henkilövakuutukset, puh. 050 424 1573 Anja Talasmo, If, viestintä, puh. 010 514 4027, 0500 507793 www.ifvakuutus.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00460/wkr0002.pdf

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.