Vain 6 prosenttia suomalaisista parantanut henkivakuutusturvaansa

Aasian luonnonkatastrofi järkytti suomalaisia, mutta keskustelu ei silti muuttanut suhtautumista omiin tai perheen riskeihin. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan Gallupin SuomiKanavalla teettämän tutkimuksen mukaan Aasian katastrofi vaikutti vain vähän suomalaisten kiinnostukseen täydentää puutteellista henkilövakuutusturvaansa. - Vain kuusi prosenttia tutkimuksiin vastanneista ilmoitti tarkistaneensa henkivakuutusturvansa luonnonkatastrofin jälkeen. Luku on yllättävän pieni, kun ottaa huomioon, että keskustelua luonnonkatastrofista käytiin yli 90 prosentissa vastaajatalouksista. Tilannetta ei kuitenkaan osattu yhdistää omiin riskeihin, sillä perheen sisäistä turvallisuuskeskustelua käytiin huhtikuussa selvästi vähemmän kuin marraskuussa, toteaa Kalevan toimitusjohtaja Matti Rantanen. Kalevan SuomiKanava-tutkimukseen vastasi viime marraskuussa 443 henkilöä. Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten käsityksiä muun muassa oman toimeentulon ja yhteiskunnan tukijärjestelmien riittävyydestä vakavan sairauden tai tapaturman kohdatessa lasta tai puolisoa. Tutkimus uusittiin huhtikuussa 2005, jolloin luonnonkatastrofista oli kulunut kolme kuukautta. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna kohderyhmän kiinnostus omaan henkivakuutusturvaan kasvoi vain hieman. Vakuutussummat eivät kata kotitalouksien lainoja Suomalaisten henkilövakuutusturvan riittämättömyydestä pitää olla huolissaan, sillä vain joka toisessa taloudessa huoltajalla on henkivakuutus. Sen sijaan 90 prosenttia kohderyhmästä ilmoittaa vakuuttaneensa omaisuutensa. Vastaajista noin puolella on asuntolainaa ja noin kahdella kolmanneksella muita luottoja. - Tietynlainen piittaamattomuus omasta ja lähimmäisten toimeentulosta näkyy siinä, että riskihenkivakuutusten vakuutussummat eivät kata kotitalouksien lainoja. Paljon on myös perheitä, jotka elävät kokonaan ilman itse hankittua henkivakuutusturvaa, toimitusjohtaja Rantanen tiivistää. Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen If Vahinkovakuutuksesta on huolissaan suomalaisten aukoista myös muussa henkilövakuutusturvassa. Tätä huolta Kalevan tutkimukset tukevat. - Henkilöriskien alhaiseen vakuuttamisasteeseen on varmaan ainakin osittain syynä myös se, ettei koti- ja vapaa-ajan riskejä tiedosteta. Henkilövakuutus on edelleen vain vaihtoehto muiden talouden hankinnoille eikä turvallisuus ole vieläkään etusijalla, Salonen toteaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on If Vahinkovakuutusyhtiön pitkäaikainen yhteistyökumppani riskihenkiturvan ja vapaa-ajan tapaturmavakuutusturvan tarjoajana yhteistyöjärjestöjen jäsenille. Jäsen saa järjestön If-sopimukseensa liitetyistä kotitaloutensa vahinkovakuutuksista keskittämisalennukset. Kalevan Ryhmäsampo tarjoaa edullisen henkilöturvan jäsenelle, hänen puolisolleen ja lapsille. LISÄTIEDOT: Toimitusjohtaja Matti Rantanen, Kaleva, puh. 010 516 7400, vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen, If, puh. 010 514 1873, korvauspäällikkö Riitta Rantamäki, If, puh. 010 515 8451 ja viestintäpäällikkö Anja Talasmo, If, puh. 010 514 4027, 0500 507 793, www.if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.