Vältä kohdevalaisimien palovaara liiketiloissa

Kohdevalaisimissa käytetyt monimetallilamput ovat valontuotoltaan korkealaatuisia. Käytössä ne tulevat kuitenkin hyvin kuumiksi ja saattavat jopa räjähtää. Siksi on tärkeää, että lamput asennetaan oikein, oikeisiin käyttökohteisiin ja ennen kaikkea sellaisiin kohdevalaisimiin, joissa on suojalasi.

– Monimetallilamppu tulee valontuottotekniikkansa johdosta hyvin kuumaksi. Lisäksi sen sisällä oleva paine on moninkertainen ilmanpaineeseen verrattuna, mikä voi johtaa lampun räjähtämiseen. Räjähdys ei yleensä pysty rikkomaan itse valaisinta, mutta jos kuumat sirpaleet pääsevät putoamaan valaisimesta, ne voivat sytyttää valaisimen alla olevat materiaalit palamaan, varoittaa paloturvallisuusasiantuntija Esa Laaksonen If Vahinkovakuutusyhtiöstä. Tarkista kohdevalaisinten oikeellisuus – Räjähdysvaaran vuoksi monimetallilamppuja saa käyttää vain sellaisessa valaisimessa, jonka suojalasi estää sirpaleiden putoamisen valaisimesta. Virheellinen käyttö avonaisissa valaisimissa kasvattaa palovaaran lisäksi myös työntekijöiden ja asiakkaiden tapaturmariskiä, Laaksonen toteaa. Monimetallilampulla varustettuja kohdevalaisimia käytetään tiloissa, joissa keinovalolle asetetaan korkeat laatuvaatimukset. Esimerkiksi myymälän tai näyttelytilan kohteita voidaan korostaa monimetallilampun valolla ja niitä on nykyisin hyvin yleisesti käytössä erilaisissa liiketiloissa. Vältä palovaara: asenna ja käytä oikein Parhaiten palovaaran voi välttää vaihtamalla lamput ennen käyttötuntimäärän täyttymistä. Nimellinen käyttötuntimäärä selviää pakkauksesta tai lampun valmistajan tiedotteesta. Kaikkien samanlaisten valaisimien lamput kannattaa vaihtaa saman aikaan. – Palovaaran vuoksi asennus- ja käyttöohjeiden noudattaminen on monimetallilamppujen koh-dalla erityisen tärkeää. Lisäksi valaisimen etäisyys syttyviin materiaaleihin on pidettävä käyt-töohjeen mukaisena. Jos valaisimen suojalasi rikkoutuu tai sitä ei saada paikoilleen, valaisin on poistettava käytöstä, Laaksonen Ifistä opastaa. Monimetallilampulla varustetut valaisimet on myös sammutettava vähintään kerran viikossa ainakin 15 minuutin ajaksi. Tällä vältetään monimetallilampun eliniän lopussa mahdollisesti esiintyvä tasasuuntausvaikutus, joka voi aiheuttaa valaisimen sähköosien vikaantumisen ja tulipalon. Tulipalolla on aina ikävät seuraukset Viimeisen vuoden sisällä monimetallilampuista aiheutuneita läheltä piti -tilanteita on ollut useita. Niistä ainakin kaksi on johtanut suurpaloon. – Tulipalon seurauksena menetettyjen asiakkaiden hankkiminen takaisin on kallista ja aikaa vievää. Lisäksi paloista aiheutuu välillisiä taloudellisia menetyksiä, vaikka vakuutus korvaisikin vahingon. Mikäli asennus- ja käyttöohjeita on selkeästi laiminlyöty, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää maksettavaa korvausta, mikä lisää selvästi tulipalon aiheuttamia taloudellisia menetyksiä, Laaksonen kertoo. Www-linkki Ifin monimetallilamppujen paloturvallisuusohje (myös pdf-liitteenä)

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.