Vapaa-aikana sattunut liukastumisvamma korvataan vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta

Report this content

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Lehdistötiedote 21.1.2003 Vapaa-aikana sattunut liukastumisvamma korvataan vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta Joka vuosi yli sata tuhatta suomalaista liukastuu niin pahasti, että joutuu hakeutumaan lääkäriin tai jäämään pois töistä. Työssä ja työmatkalla sattuneita tapaturmia korvataan työnantajan ottaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella. Mutta jos vapaa-aikana kaatuu ja murtaa esimerkiksi lonkkaluunsa, tapaturma voi aiheuttaa runsaasti hoitokuluja, mikä pienentää helposti myös toimeentuloa. Kotiäidillä, eläkeläisellä tai opiskelijalla ei ole lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antamaa turvaa. "Kotona ja vapaa-ajalla sattuneet vahingot syntyvät suurelta osin omalla tai perheen riskillä. Perheen toimeentulon turvaaminen ympäri vuorokauden voimassa olevalla vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella on ensiarvoisen tärkeää", sanoo henkilövakuutusten asiantuntija Matti Alakurtti Sampo-vakuutuksia tuottavasta If Vahinkovakuutusyhtiöstä. Vakuutus turvaa toimeentulon Vaikka Kelan maksama sairauspäiväraha kasvaa vuosiansioiden mukana, sen suhteellinen osuus palkasta pienenee ansiotason kasvaessa. Alakurtin mukaan vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta maksettavien päivärahojen, pysyvän haitan ja kuolemantapauskorvausten korvausmääriin eivät vaikuta mahdolliset muiden vapaaehtoisten tai lakisääteisten vakuutusten perusteella maksettavat korvaukset. Tapaturman aiheuttamia vammoja ovat esimerkiksi murtumat, venähdykset, revähdykset ja haavat. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus täydentää Kelan sairausvakuutusta muutenkin kuin päivärahoissa. Se korvaa hoidon myös yksityisellä lääkäriasemalla. Esimerkiksi Tapaturmasampo-vakuutus päättyy vakuutetun täytettyä 75 vuotta. Tapaturmasammon vakuutusmaksut ovat samat kuin viime vuonna, mutta joidenkin vanhojen vapaaehtoisten tapaturmavakuutusten maksuihin vuodenvaihde toi korotuksia. Varsinkin talvella sattuu runsaasti vapaa-ajan tapaturmia. Tällä hetkellä kodin ja vapaa-ajan tapaturmat vievät noin kaksi kolmasosaa kaikkien tapaturmien aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Vuosittain koti- ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat yhteiskunnalle 400 - 500 miljoonan euron kustannukset. Lisätiedot: Matti Alakurtti, puh. 0500 609 522, 010 514 4130, matti.alakurtti@ifvakuutus.fi Yhteydet: Anja Talasmo, viestintä, puh. 010 514 4027, 0500 507793, anja.talasmo@ifvakuutus.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00440/wkr0002.pdf