Viidesosa suomalaisista on kärsinyt luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista

Ilmastonmuutos on yksi riskeistä, jotka vakuutusyhtiöiden on otettava tulevaisuudessa entistä enemmän huomioon. If selvitti suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja myrskyjen aiheuttamista vahingoista.

Suomalaiset ovat melko yksimielisiä ilmastonmuutoksen olemassaolosta. Tämä selviää Ifin teettämästä kyselytutkimuksesta*, jonka mukaan 84 % suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ilmaston lämpeneminen on kiistämätön tosiasia.

Ilmastonmuutos näkyy muun muassa eri tavoin eri vuodenaikoina. Yhteensä 58 % kyselyyn vastanneista uskoo, että viime talven leuto sää oli yhteydessä ilmastonmuutokseen. Lisäksi 66 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Suomessa viime vuosina esiintyneillä rajuilla myrskyillä on yhteys ilmastonmuutokseen.

Viidennes (21 %) vastaajista on kärsinyt rajujen luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista viimeisen kahden vuoden aikana. Etelä-Suomessa, Uuttamaata lukuun ottamatta, vahingoista sanoo kärsineensä reilu neljäsosa vastaajista (27 %), kun muualla maassa vahinkoja oli kohdannut viidesosa vastaajista tai vähemmän.

– Yleisiä myrskyjen aiheuttamia vahinkoja ovat muun muassa myrskyn pihalle kaatama puu, myrskyn rikkoma katto tai pakasteiden sulaminen myrskyn aiheuttaman sähkökatkoksen takia, vakuutusjohtaja Mika Viipuri Ifistä kertoo.

Raju ukonilma voi vahingoittaa kodin sähkölaitteita. Kodin pienkoneet kannattaa irrottaa pistokkeista silloin, kun taivas salamoi. Muun muassa ylijännitesuojalla varustettu jatkojohto turvaa herkkiä sähkölaitteita, kuten tietokoneita, vaurioitumiselta virtapiikkien iskiessä.

Valtioilla ja yrityksillä on avaimet ilmastonmuutoksen hidastamiseen

Ifin tutkimuksen mukaan suomalaiset kokevat, että valtio, yritykset ja kuluttajat ovat toiminnallaan vaikuttaneet keskenään lähes saman verran ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Sen sijaan valtiot ja yritykset pystyisivät halutessaan muuttamaan ilmaston kehittymisen suuntaa.

Kyselyyn vastaajista 75 % on sitä mieltä, että valtiot voivat toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen erittäin tai melko paljon. Usko siihen, että ilmastomuutosta voidaan haluttaessa hidastaa, on siis varsin vahva suomalaisten keskuudessa. Sen sijaan kokemus siitä, mitä oikeasti on tehty ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, on erilainen: 14 % vastaajista oli sitä mieltä, että valtiot ovat toimillaan vaikuttaneet ilmastonmuutoksen hidastamiseen viime vuosina.

Lähes yhtä paljon uskotaan yritysten mahdollisuuksiin vaikuttaa. Vastaajista 70 % oli sitä mieltä, että yritykset voivat hidastaa ilmastonmuutosta toiminnallaan erittäin tai melko paljon. Yhteensä 12 % vastaajista oli sitä mieltä, että yritykset ovat vaikuttaneet ilmastonmuutoksen hidastamiseen viime vuosina.

38 % oli sitä mieltä, että tavalliset kuluttajat voivat halutessaan toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen erittäin tai melko paljon. 13 % vastaajista oli sitä mieltä, että kuluttajat ovat toimillaan vaikuttaneet ilmastonmuutoksen hidastamiseen viime vuosina.


* Kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland vahinkovakuutusyhtiö Ifin toimeksiannosta huhtikuussa 2014. Sähköiseen kyselyyn vastasi 1 015 henkilöä. Kohderyhmään kuuluivat 18–74-vuotiaat suomalaiset. Kyselyyn vastaajien joukko painotettiin kyseisen ikäistä väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan.

Lisätietoja:
Mika Viipuri, vakuutusjohtaja, If, p. 050 425 8607, mika.viipuri@if.fi
Riikka Rytilahti, tiedottaja, If, p. 050 424 4223, riikka.rytilahti@if.fi
if.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat: