Yli puolet suomalaiskodeista on ilman asuntokohtaista pelastussuunnitelmaa

Lähes 60 prosentilta suomalaiskodeista puuttuu pelastussuunnitelma tulipalon varalle. Nuorilla tilanne on vielä kehnompi. 16-29-vuotiaista vain joka neljäs kertoo sellaisen tehneensä.

Suomalaisista noin kuudella kymmenestä ei ole pelastussuunnitelmaa tulipalon varalta. Tämä käy ilmi If Vahinkovakuutuksen TNS Gallupilla teettämässä pohjoismaisessa tutkimuksessa. Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia ilmoittaa tehneensä pelastussuunnitelman tulipalojen varalle, kun suunnittelun väliin jättäneitä on jopa 57 prosenttia.

Pelastussuunnitelmat tulipalon varalle ovat vielä harvinaisempia tutkimuksen nuorimmassa ikäryhmässä. 16-29-vuotiaiden ikäryhmässä toimintasuunnitelman on jättänyt tekemättä noin kolme neljästä. Muissa ikäryhmissä toimintasuunnitelma puuttuu reippaasti yli puolelta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöä SPEKiä ja If Vahinkovakuutusyhtiötä luvut huolestuttavat.

Pelastussuunnitelma on paloturvallisuusvälineiden ohella oleellinen osa vaaratilanteisiin valmistautumista. Lain mukaan vähintään viiden asuinhuoneiston taloyhtiöissä on oltava kirjallinen pelastussuunnitelma. Asuntokohtaiset pelastussuunnitelmat ovat asukkaiden omalla vastuulla.

- Taloyhtiön pelastussuunnitelma ei auta, jos tulipalo sattuu omassa kodissa eikä pelastautumista ole suunniteltu eikä harjoiteltu. Monilta ikäviltä ja jopa traagisilta onnettomuuksilta voidaan välttyä, kun osataan toimia oikein tulipalon sattuessa. Toivomme, että kodeissa ymmärretään entistä paremmin, kuinka tärkeä on laatia kodin pelastussuunnitelma. Harjoittelemalla asiat jäävät paremmin mieleen, toteaa vakuutusjohtaja Veli-Pekka Kemppinen Ifistä.

-Kodin pelastussuunnitelma lähtee siitä, että kotona mietitään, kuinka juuri meillä ehkäistään tulipalot, esimerkiksi kun kymmenvuotiaan pojan tietokoneharrastus vaatii kymmenkunta pistorasiaa yhteen nurkkaan, isä harrastaa autojen entisöintiä alakerran autotallissa ja äidin spesialiteetteina ovat flambeeratut ruokalajit.

Mitä oikeasti teet, jos palovaroitin hälyttää tulipalon takia yöllä? Perheen pelastussuunnitelmassa on varauduttava myös toimimaan onnettomuustilanteissa. Kuka hoitelee lapset turvallisesti ulos ja mitä kautta. Kuka yrittää mahdollisuuksien mukaan alkusammutusta ja millä välineillä. Kuinka rajoitetaan paloa ja kuinka hälytetään apua, luettelee turvallisuusasiantuntija Jari Pouta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Tutkimuksen perusteella suomalaiset pärjäävät pelastussuunnitelmien laatimisessa paremmin kuin ruotsalaiset ja norjalaiset. Ruotsalaisista 80 prosenttia ja norjalaisista 68 prosenttia ilmoittaa, etteivät he ole tehneet pelastautumissuunnitelmaa. Paloturvallisuutta koskevaan kyselyyn vastasi yhteensä 3006 suomalaista, ruotsalaista ja norjalaista.

Kodin paloturvallisuuden suunnitteluun saa hyvät eväät lauantaina 29.11. sadalta suomalaiselta paloasemalta. Osallistuvat palokunnat voi tarkistaa www.paivapaloasemalla.fi .

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Mika Jäntti, SPEK, puh. (09) 4761 1314, 0400 989 225
Vakuutusjohtaja Veli-Pekka Kemppinen, If, puh. 010 514 1100, 0500 865 554
Tiedottaja Tina Sademies, If, puh. 010 514 5325, 050 3747 667www.spek.fi, www.if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit