Aranda palaa jäätutkimusmatkalta

Kansainvälinen tutkijaryhmä on kahden viikon ajan tehnyt tutkimusalus Arandalla kenttämittauksia Perämerellä. Matkalla tehtyjen havaintojen pohjalta Ilmatieteen laitos kehittää merijäähän liittyviä kaukokartoitusmenetelmiä ja jäämalleja.

Poikkitieteellisen tutkimusmatkan aikana tutkittiin lumen ja merijään fysikaalisia ominaisuuksia, merijään ja meren rajakerroksen dynamiikkaa, merijään eliöstöä. Samalla tutkittiin laivan kulkuominaisuuksia jäiden seassa ja kerättiin havaintoaineistoa numeeristen mallien ja uusien kaukokartoitusalgoritmien kehittämiseen. Saatujen havaintojen avulla kehitetään merijäähän liittyviä kaukokartoitusmenetelmiä ja jäämalleja, joita tarvitaan mm. jäänpaksuuskarttojen ja jääennusteiden teossa.

– Kenttämittauksia on tehty kolmella jääasemalla Perämeren keskiosissa. Leudosta talvesta huolimatta kenttäohjelma onnistui erittäin hyvin. Matkan aikana on saatu kerättyä kattava havaintoaineisto varsinaisia tutkimuksia varten, kertoo erikoistutkija Jari Haapala Ilmatieteen laitoksesta.

Merijään dynamiikkaa tutkimuksia varten tutkimusalus Arandalle asennettiin uusi laitteisto, jonka avulla laivan tutkahavaintoja voidaan hyödyntää merijään liikkeen määrittämiseksi. Laitteisto mahdollistaa myös entistä tarkemman jääkentän havainnoinnin ja sen avulla voidaan parantaa talvimerenkulun turvallisuutta.

Lisätietoja:
Matkanjohtaja Jari Haapala, puh. 040 757 3621, jari.haapala@fmi.fi


Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.