Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Helsingin Energia käynnistävät uuden pienhiukkastutkimuksen Helsingissä

Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Helsingin Energia ovat sopineet monivuotisen pienhiukkasiin liittyvän tutkimushankkeen käynnistämisestä. Hankkeessa käytetään entistä tarkempia menetelmiä, joilla voidaan selvittää nykyisten pienhiukkaslähteiden osuudet Helsingin pienhiukkaspitoisuuksissa.


Aiemmissa Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston tekemissä tutkimuksissa on havaittu, että liikenteen lisäksi puun pienpoltto lämmityskauden aikana saastuttaa merkittävästi Helsingin ilmaa. Tulos on yllättävä, sillä vain muutama prosentti alueen kotitalouksista käyttää puun pienpolttoa ensisijaisena lämmitysmuotona. Puun pienpolton pienhiukkaset ehtivät talvisäässä kulkeutua sellaisillekin alueille, joissa puuta ei käytetä lämmitykseen. Kesäkuukausina suurin osa pienhiukkasista on muodostunut ilmakehässä liikenteen ja luonnon hiilivetypäästöistä. Kaikkina vuodenaikoina kaukokulkeuman osuus on nykyisen tiedon perusteella suuri.

Helsingin Energian merkittävä panos hankkeelle tarjoaa mahdollisuuden uuteen mittaustekniikkaan, jota ei ole ennen käytetty Helsingin ilman tutkimiseen. Uusi huipputeknologia auttaa selvittämään nykyiset päästölähteet entistä tarkemmin. Hanke käynnistyy aikana, jolloin paineet biopolttoaineiden osuuden lisäämiseksi sekä energiantuotannossa että liikenteessä ovat kasvamassa. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteet tähtäävät kasvihuonekaasujen vähentämiseen, mutta voivat vaikuttaa kaupunki-ilman hiukkasten määriin ja koostumukseen tavalla, jota on vaikeaa ennakoida.

Nyt alkavan uuden kolmivuotisen hankkeen mittaukset tehdään pääosin Helsingin Kumpulassa Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston yhteisellä mittausasemalla. Hankkeessa käyttöön otettava uusi mittausteknologia vahvistaa suomalaisten jo ennestään tasokasta pienhiukkastutkimusta. Hanke on erittäin ajankohtainen ilmastonmuutoksen torjunnan aiheuttaman murrosvaiheen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö rahoittaa hankkeen liikenteen pienhiukkaspäästöjä tutkivan osuuden.

Lisätietoja:
Ilmatieteen laitos: Tutkimusprofessori Risto Hillamo, puh. (09) 1929 5500, risto.hillamo@fmi.fi
Helsingin yliopisto: Prof. Markku Kulmala, puh. (09) 191 50756, markku.kulmala@helsinki.fi
Helsingin Energia: Ympäristöjohtaja Martti Hyvönen, puh. (09) 617 2075


Yrityksestä

Ilmatieteen laitos tuottaa laadukasta havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi.